Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 162

List do wspólnot rodzinnych 162

List_DK-162_[archiwum]

Konspekt – kwiecień 2021

Droga Wspólnoto,
ufamy, że egzemplarz kwartalnika, który trzymacie w ręce, trafił do Waszych domów w okolicach 100. rocznicy urodzin założyciela naszego Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego. Niech lektura szczególnie jego tekstu na temat parafii pozwoli na nowo odkryć, jak bardzo dalekowzrocznym spojrzeniem się kierował i jak bardzo mu zależało na wspólnocie Kościoła. Może właśnie w obecnym czasie, w dobie pandemii, jeszcze uważniej powinniśmy wczytać się w jego słowa i zachęcić do lektury naszych duszpasterzy. Realizacja wizji parafii jako wspólnoty wspólnot tym bardziej jest potrzebna w obecnym czasie i tym bardziej my, jako małżonkowie formujący się w Domowym Kościele, możemy pomóc w jej urzeczywistnieniu – wszak każdy z nas, każdy nasz krąg jest zakorzeniony w parafii i formacja w Ruchu jest ukierunkowana na podjęcie służby we wspólnocie parafialnej. Dzieje się to w wielu wymiarach i ufamy, że każdy mógłby na przykładzie swojej rodziny czy kręgu dać świadectwo swojego zaangażowania czy to na płaszczyźnie liturgicznej bądź charytatywnej, czy jako osoby towarzyszące narzeczonym w przygotowaniu ich do sakramentalnego małżeństwa, bądź na wielu innych płaszczyznach. Na pewno każdy z nas znajdzie swoje miejsce, a jeśli jeszcze go nie odkryliśmy, to może warto podjąć ten temat podczas dialogu małżeńskiego. Gorąco zachęcamy i do dialogu, i do posługi w parafii.

Kwartalnik trafia do nas także w czasie, gdy trwa Rok Świętego Józefa. Założyciel uczył nas czytać i wprowadzać w życie każdy nowy dokument Kościoła. Niech zachętą do sięgnięcia po cały list apostolski o św. Józefie „Patris corde” będą jego wybrane fragmenty zamieszczone w dziale: „Nauczanie Kościoła”. Spoglądając na św. Józefa jako ojca umiłowanego, czułego, posłusznego, przyjmującego, z twórczą odwagą, człowieka pracy i osobę będącą w cieniu, zastanówmy się, na ile we mnie są te cechy, na ile jestem umiłowany, czuły, posłuszny… – to zaproszenie jest szczególnie dla mężczyzn – mężów i ojców, ale nie tylko… – z pewnością doskonale odnajdą się w tym także nasi drodzy kapłani i mamy nadzieję, że także całe rodziny. Niech w tym szczególnym roku towarzyszy naszej modlitwie rodzinnej piękna modlitwa do św. Józefa zamieszczona na zakończenie wspomnianego listu apostolskiego:

„Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen”.

Każde zamieszczone w kwartalniku świadectwo pokazuje, jak w naszym życiu działa Pan Bóg, jak przeprowadza nas z ciemności do światła, jak prowadzi po czasami krętych drogach. Z racji rocznicy urodzin Założyciela naszego Ruchu w szczególny sposób zachęcamy do wczytania się w świadectwo Olega z Ukrainy oraz zaprzyjaźnionego z nim lekarza – może to ten brakujący element do beatyfikacji ks. Franciszka? A może to potrzebny dla nas znak, by nie ustawać w modlitwie za jego wstawiennictwem?

Niech trwający czas Wielkiego Postu umocni nas na drodze wiary, a światło poranka wielkanocnego przyniesie nadzieję, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci i z miłością prowadzi je do Swojego Domu.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy Domowego Kościoła