Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 160

List do wspólnot rodzinnych 160

List_DK-160

Droga Wspólnoto,

przed nami kolejny rok pracy formacyjnej. Pewnie większość z nas (jeśli nie wszyscy) zadaje sobie pytania: jaki będzie ten czas przed nami?, jak będą wyglądały miesięczne spotkania kręgu?, w jakiej formie odbędą się rekolekcje? Także w gronie członków kręgu centralnego, podczas systematycznych spotkań na zoomie, stawiamy sobie te i podobne pytania. Ufając Bożej Opatrzności, trzeba wszystko planować, a następnie z roztropnością podejmować działania kierując się dobrem wspólnoty oraz aktualnymi przepisami sanitarnymi.

Temat roku formacyjnego: „Dojrzałość w Chrystusie”, rozważany w kolejnych miesiącach na spotkaniach naszych kręgów, ma nas skłonić do refleksji i przyjrzenia się, jak wygląda moja/nasza dojrzałość wiary, modlitwy, na ile kierujemy się dojrzałością w miłości, w naszych małżeństwach i rodzinach. To temat, który wymaga nie tylko wejścia w głąb tekstów naszego Założyciela, ale przede wszystkim wejścia w głąb siebie i konkretnej odpowiedzi o dojrzałość w różnych aspektach życia. Zachęcamy więc wszystkich, którzy zakończyli II rok pracy, by sięgnęli po teksty konspektów zamieszczanych na łamach naszego kwartalnika. Tych zaś, którzy są na etapie formacji podstawowej, zapraszamy do przeczytania z tych konspektów zaproponowanych tekstów Założyciela Ruchu. W roku, w którym przypada stulecie urodzin ks. Franciszka Blachnickiego, warto coraz głębiej poznawać jego myśl, by coraz bardziej kształtowała nasze życie formuła „światło-życie”.

Podejmowany w tym numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” temat autorytetu także skłania do zatrzymania się i postawienia pytań. Papież Franciszek w styczniu tego roku głosząc homilię w domu św. Mary powiedział: „Jaki jest autorytet, który posiadał Jezus? To Jego styl, to w jaki sposób się poruszał, nauczał, uzdrawiał i słuchał. Ten szczególny styl, który pochodzi z wewnątrz i co można zobaczyć. Tym, co można zobaczyć, jest spójność. Jezus cieszył się autorytetem ponieważ zachował spójność pomiędzy tym, czego nauczał, a tym, co czynił i jak żył. Ta spójność jest tym, czemu daje wyraz osoba, która posiada autorytet: Ma autorytet ponieważ jest spójna, tzn. daje świadectwo. Autorytet widać właśnie w spójności i świadectwie”. Zapraszamy więc do lektury tematu numeru. Znajdziemy w nim świadectwa i rozmowy (matki z synem i babci z wnuczką), które mogą stać się źródłem inspiracji do rozmów w naszych małżeństwach i rodzinach.

W temat numeru wpisuje się także dział przybliżający nauczanie Kościoła. Zacytowane słowa ks. F. Blachnickiego: „Kościół daje wskazania, wytyczne, wyjaśnia, rzuca światło na konkretne problemy, sytuacje. Uległość wobec Kościoła, wobec jego nauki i wskazań, to także płaszczyzna, na której doznaję wyzwolenia wewnętrznego”, zachęcają nas do refleksji nad posłuszeństwem, także wobec zarządzeń związanych z epidemią. Jak do nich podchodzę? Jakim jestem świadkiem wobec innych?

Jak zwykle warto przeczytać także teksty dotykające jednej z najważniejszych kwestii naszej formacji, jaką jest katechumenat rodzinny. Zarówno w tekście mówiącym o domu rodzinnym, jak i podejmującym problematykę rozmów z nastolatkami o Bogu, podstawą jest relacja i z nią związane świadectwo: życia małżeńskiego, rodzinnego, spotkania z Bogiem.

Dopełnieniem numeru są świadectwa i relacje z diecezji. Choć życie we wspólnocie musi być dostosowane do obecnie obowiązujących obostrzeń, to nie znaczy, że nic się nie dzieje, że nie mamy czym się podzielić.

Niech lektura tego numeru pomoże nam z ufnością i nadzieją wejść w nowy rok formacyjny.

Chrystusie Sługo, zmiłuj się nad nami!
Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami!
Sługo Boży, ks. Franciszku, wstawiaj się za nami!

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła

Ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy Domowego Kościoła