Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 156

List do wspólnot rodzinnych 156

List_DK-156

Droga Wspólnoto,

Papież Franciszek w adhortacji o miłości w rodzinie „Amoris laetitia” pozostawił jasną wskazówkę dotyczącą edukacji seksualnej, o której między innymi pragniemy mówić w tym numerze naszego kwartalnika: „Edukacja seksualna dostarcza informacji, nie zapominając jednak, że dzieci i młodzież nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości. Informacja musi docierać w odpowiednim czasie oraz w sposób stosowny do przeżywanego etapu. Nie należy nasycać ich danymi, bez rozwijania zmysłu krytycznego wobec inwazji propozycji, w obliczu niekontrolowanej pornografii i przeciążenia bodźcami, które mogą okaleczyć seksualność. Młodzi ludzi powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości. Trzeba im pomóc w rozpoznaniu i poszukiwaniu wpływów pozytywnych, w czasie, w którym nabierają dystansu wobec tego wszystkiego, co zniekształca ich zdolność do kochania” (AL 281).

Podejmowana problematyka nie jest łatwa, ale konieczna. Stając u progu nowego roku formacyjnego, a dla wielu naszych rodzin także szkolnego, nie możemy biernie spoglądać na to, co dzieje się wokół nas w dziedzinie seksualizacji i deprawacji dzieci i młodzieży. Przykłady opisane przez członków wspólnoty z archidiecezji gdańskiej pokazują, że toczy się walka o kształt małżeństwa i rodziny, o przyszłość młodego pokolenia. Stąd apel biskupów o angażowanie się w „trójki klasowe” oraz w rady rodziców, stąd konkretne przykłady działań. Warto uważnie się wczytać w przedstawione propozycje, by zobaczyć, które z nich są możliwe do wykorzystania w naszym środowisku – w przedstawionych materiałach są odnośniki do konkretnych stron internetowych oraz osób służących pomocą w podejmowaniu działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed seksualizacją, jaką proponują nam przedstawiciele niektórych samorządów. Czujność i roztropność – to dwa słowa kluczowe zamieszczone w apelu Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Czujność to ostrożność, koncentracja, rozwaga, wrażliwość i wyczulenie na wszystko to, co uwłacza ludzkiej godności; roztropność to odpowiedzialność, dalekowzroczność, przezorność czy ostrożność. Niech te wszystkie określenia pomogą nam w podejmowaniu konkretnych działań – tam, gdzie jesteśmy i wobec tych, którzy są nam dani do kształtowania postawy odpowiedzialności w miłości.

Może ktoś powie: nas to nie dotyczy, dzieci wyszły z domu albo są jeszcze bardzo małe, wnuki mają swój świat, my już starsi, niewiele sił, by podejmować jakieś działania. Nic bardziej błędnego – każdy z nas może włączyć się w modlitwę. Konkretne propozycje także znajdują się w tym numerze. Uwaga! Nie chodzi o to, by wszyscy teraz włączali się np. w różaniec rodziców za dzieci czy za poszczególne miejscowości, a zaniedbali modlitwę wynikającą z zobowiązań Domowego Kościoła. Realizacja zobowiązań jest naszym pierwszym wezwaniem, ale może ktoś, nie zaniedbując jednego, pragnie dać coś więcej…

Do dawania czegoś więcej zaprasza nas także list kręgu centralnego „Wolni i wyzwalający” oraz tematyka konspektów na najbliższy rok formacyjny. „To więcej” to także włączenie się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to między innymi gotowość do całkowitej abstynencji, to stawanie się bezinteresownym darem z siebie. Warto uważnie wczytać się w słowa Założyciela Ruchu, warto zobaczyć, jakie miejsce widział F. Blachnicki dla Krucjaty w naszym Ruchu, warto zweryfikować nasze spojrzenie na to dzieło. Może dla wielu spośród nas będzie to trudny rok, bo trzeba będzie odkryć własne słabości, zniewolenia, odpowiedzieć najpierw sobie na wiele niewygodnych pytań, ale może właśnie ten rok w konsekwencji stanie się kolejnym krokiem na drodze formacji i czasem odkrywania, ku czemu zmierzam. Nie lękajmy się! „Dzisiaj w naszym społeczeństwie jedynie abstynenci to ludzie wolni. Gdziekolwiek się znajdą, w jakimkolwiek towarzystwie, nie mają żadnych kompleksów, żadnego poczucia niższości. Są swobodni, weseli i oni zwyciężają. Oni są wolni i oni wyzwalają” (ks. F. Blachnicki). Czy jesteś gotów na taką drogę?

Nie jesteśmy na niej sami – jest Chrystus podejmujący z miłości do każdego z nas krzyż; jest Niepokalana, Jasnogórska Jutrzenka Wolności. Pięknie nam o tym przypomina i niejako wpisuje się w temat pracy formacyjnej droga krzyżowa w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku oraz grota Niepokalanej. W poprzednim numerze naszego kwartalnika prosiliśmy o modlitwę i ofiarę – dziś z radością możemy podziękować za jedno i drugie. Pan Bóg pobłogosławił, a jak tego dokonał, odsyłamy do tekstu na łamach naszego pisma, a potem także do przeżycia rekolekcji w Krościenku, by stać się naocznym świadkiem wielkich dzieł Boga. Ci, którzy w tym roku byli na rekolekcjach w tym miejscu, mogą się tym podzielić. Wśród nich byli i tacy, którzy uczestniczyli w rekolekcjach z Biskupem Delegatem ds. Ruchu Światło-Życie jako moderatorem oazy. Piękne świadectwo służby bp. Krzysztofa Włodarczyka – ufamy, że nie to ostatnie takie rekolekcje😊.

Kochani! Przed nami nowy rok pracy formacyjnej. Wielu spośród nas podejmie nową posługę w Domowym Kościele. Tym, którzy stają u jej początku – małżonkom i kapłanom – mówimy: Pan Bóg uzdalnia tych, których powołuje. Nie lękajcie się! Tym, którzy kończą swoją posługę – dziękujemy, ale też ufamy, że choć dana posługa się kończy, to posługa w Kościele, także w Domowym Kościele, nie kończy się, ale tylko się zmienia. Trzeba tylko umieć tę zmianę odkryć i za nią pójść! Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i umacnia!

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy Domowego Kościoła

28 września mija 10 lat od śmierci SIOSTRY JADWIGI SKUDRO,

która wspierała założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego w tworzeniu Domowego Kościoła. Wielu członków naszej Wspólnoty pamięta Jej gorliwą służbę na rzecz małżeństw i rodzin.

Wdzięczni Bogu za dar Jej życia, pragniemy pamiętać o Niej w naszych modlitwach.

Niech okazją do tego w naszych diecezjach będzie właśnie rocznica Jej odejścia do domu Ojca.

Odpowiedzialni Domowego Kościoła w szczególny sposób będą polecać Siostrę w czasie Eucharystii celebrowanej przez Moderatora Krajowego w Rzeszowie, podczas podsumowania pracy rocznej.

Wspólnota Domowego Kościoła archidiecezji warszawskiej oraz przedstawiciele innych diecezji zgromadzą się na Eucharystii oraz przy grobie Siostry w dniu Jej śmierci.

Ufamy, że w innych miejscach kraju i poza jego granicami także pamiętamy i będziemy pamiętać o Tej, która z gorliwością przemierzała kraj (i nie tylko) wzdłuż i wszerz, by umacniać małżonków na drodze do świętości.

O posłudze Siostry możemy przeczytać w specjalnym 115 numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”: https://www.dk.oaza.pl/archiwum/ListDKarch/115.pdf

oraz w publikacji „Siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Materiały nie tylko na pogodny wieczór”: https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/siostra-jadwiga-skudro-rscj–materialy-nie-tylko-na-pogodny-wieczor-410.html