Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 154

List do wspólnot rodzinnych 154

List_DK-154

Droga Wspólnoto,

Pewnie gdybyśmy osoby w różnym wieku formujące się na drodze Ruchu Światło-Życie zapytali o pierwsze skojarzenia ze słowem: „kapłan”, to otrzymalibyśmy różne odpowiedzi. Z pewnością wśród nich pojawiłyby się określenia: „moderator”, „towarzysz drogi”, „doradca”, „przewodnik”,… i wiele innych. Zachęcamy do stworzenia swojej definicji – ufamy, że pomoże ona w zobaczeniu miejsca kapłana w naszym życiu. Temu zagadnieniu jest poświęcony temat numeru „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”, który oddajemy do Waszych rąk. Znajdziecie w nim świadectwa moderatorów pełniących różne posługi w Ruchu: od kapłanów posługujących w kręgach po moderatorów diecezjalnych czy krajowych. Każdy z nich zwraca uwagę na inny wymiar swojej posługi wobec małżonków – na bycie znakiem obecności Chrystusa, towarzyszenie na drodze życia czy bycie słuchającym doradcą. Każdy z kapłanów podkreśla wielką wartość z posługi małżonkom w Domowym Kościele. Wskazują, że jest to czas uczenia się małżeństwa i rodziny, ubogacania kapłaństwa, uzupełniania się dwóch sakramentów. Wszak, jak głosi „Katechizm Kościoła Katolickiego”: „dwa inne sakramenty: święcenia i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego” (1534). Małżonkowie i kapłani są sobie nawzajem potrzebni😊. Zwracał na to uwagę także założyciel Ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, kiedy w specjalnym 17. numerze „Listu” zwracał uwagę na posługę kapłanów oraz małżonków. Jeden z piszących świadectwo kapłanów wskazał, że „każde małżeństwo, żyjące zasadami duchowości małżeńskiej jest jak słońce, i to nie tylko dla własnych dzieci. W promieniach rodzin Domowego Kościoła może także ogrzać się, rozkwitnąć i zaowocować posługującym im kapłan”. Niech tak się dzieje w każdej naszej wspólnocie, w każdym naszym kręgu 😊! Ufamy, że ten numer „Listu” w swej treści będzie także wartościową lekturą dla kapłanów i tych, którzy przygotowują się do święceń.

Temat tego numeru wpisuje się także w zmiany związane z kapłanami w naszej wspólnocie. Po czterech latach odpowiedzialności jako moderator krajowy swoją posługę zakończył ks. Tomasz Opaliński, a podczas spotkania na Górze Świętej Anny rozpoczął tę posługę ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Warto sięgnąć do tekstów naszych moderatorów, by odkrywać nie tylko gotowość do służby, ale także radość ze służby małżonkom i rodzinom. Odkrywanie przez nich charyzmatu oraz wierność w kroczeniu tą drogą mogą i dla nas być wskazówką oraz zachętą do trwania i z gorliwością wypełniania zadań, które Pan Bóg stawia na naszej drodze.

Inny ważny temat, który od dłuższego czasu jest podejmowany na różnych spotkaniach Domowego Kościoła, to wychowanie dzieci do człowieczeństwa i do wiary. Temu zagadnieniu w szczególny sposób był poświęcony temat poprzedniego numeru „Listu”, ale do tego także nawiązuje konferencja Elżbiety Kozyry i Marii Różyckiej, wygłoszona na spotkaniu odpowiedzialnych w styczniu tego roku. Temat z pewnością nie został wyczerpany, bo widzimy, jak wiele różnych aspektów w związku z nim się pojawia, z jak wieloma różnymi sytuacjami spotykamy się w rodzinach, na spotkaniach kręgów, czy podczas rekolekcji. Pomocą w rozszerzaniu tego tematu służy i będzie służył w kolejnych numerach tzw. „kącik wychowawczy”. W związku z nim docierają już do nas pozytywne głosy i chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami. Oby nie zabrakło sił i wytrwałości do życia wiarą i wychowywania do niej w naszych rodzinach.

Jak zwykle ważną część naszego kwartalnika zajmują wydarzenia z życia naszej wspólnoty. Tym razem większość z nich to relacje z bezalkoholowych balów sylwestrowych i karnawałowych. Jakże pięknie wpisują się one w temat nowego roku pracy: „Wolni i wyzwalający”, w który wprowadziła Kongregacja Odpowiedzialnych w Częstochowie. Warto także przeczytać relację z tego wydarzenia, by zobaczyć, jak wiele treści kryje się w tym krótkim wezwaniu, jak wielu różnych dziedzin życia dotyka to wezwanie, jak wiele przed nami w kolejnym roku pracy. Oby w naszych mniejszych i większych wspólnotach nie zabrakło tych, którzy pragną być prawdziwie wolni i nieść tę wolność innym.

Życie naszej wspólnoty to także pamięć o tych, którzy odeszli. Pan Bóg w ostatnim czasie powołuje do swojego domu wiele osób nam bliskich. Na ziemi swoje zadanie wykonali, służąc wiernie najbliższym, ale także wspólnocie naszego Ruchu. W sercach pozostawili swój ślad, niezatarte świadectwo życia i posługi. Ufając w świętych obcowanie, wierzymy, że teraz przed nimi inne zadanie.

Dopełnieniem treści „Listu” są świadectwa związane z przeżywaniem rekolekcji oraz dotykające naszej codzienności; ukazujące cudowne uzdrowienia i piękne świętowanie jubileuszu sakramentu małżeństwa; odkrywające wartość trwania w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i kroczenia drogą służby. Wszystko na chwałę Boga!

Gdy kwartalnik trafi do naszych domów, będzie trwał Wielki Post. Oby był to czas pogłębienia relacji z Bogiem przez pokutę i nawrócenie. Niech odkrywanie tajemnicy krzyża przybliży nas do tajemnicy zmartwychwstania, niech cierpienie i ból przemieni się w radość poranka wielkanocnego, niech wszelkie niepokoje pokona miłość Chrystusa!

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła
ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy Domowego Kościoła