Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 141

List do wspólnot rodzinnych 141

Konspekt – IV 2016
Droga Wspólnoto!

Po długiej modlitwie przy chrzcielnicy w wadowickiej świątyni św. Jan Paweł II powiedział, że „tutaj wszystko się zaczęło”. W aktualnym numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”, który przekazujemy do Waszych rąk, również wracamy do tego najważniejszego w życiu chrześcijanina wydarzenia – chrztu świętego. Przeżywamy w naszej ojczyźnie jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, od którego również zaczęła się nasza państwowość. Warto więc odświeżyć sobie świadomość, czym dla mnie osobiście jest sakrament chrztu, tym bardziej, że formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie jest formacją deuterokatechumenalną, a więc prowadzącą do świadomego życia łaską tego sakramentu. Dlatego na początku lektury warto postawić sobie kilka pytań:

 • Czym dla mnie jest sakrament chrztu świętego? Które z poniższych określeń św. Grzegorza z Nazjanzu jest mi najbliższe i dlaczego?
  „Chrzest święty jest:
  Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
  łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
  zanurzeniem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
  namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało);
  oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;
  szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;
  obmyciem – ponieważ oczyszcza;
  pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”.
 • Na ile doceniam godność, jaką otrzymałem na chrzcie świętym? Czy potrafię dostrzec w niej wielką wartość tak, jak to czyni św. Ludwik IX?
  „W kaplicy zamkowej przyjąłem chrzest święty, przez co stałem się dzieckiem Boga. W katedrze zostałem koronowany, przez co stałem się królem Francji. Godność synostwa Bożego jest wyższa niż godność królewska. Godność królewską stracę przy śmierci, a godność dziecka Bożego zachowam na wieczność” (św. Ludwik IX).
 • Jak świętuję rocznicę chrztu świętego? Czy pamiętam datę i miejsce tego wydarzenia?
  „Jeśli nie będziemy jej znali [daty chrztu], grozi nam zatracenie pamięci tego, co Pan w nas uczynił, pamięci o otrzymanym przez nas darze. (…) Musimy rozbudzić pamięć naszego chrztu. Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną w naszym życiu” (Franciszek, Katecheza z 8.01.2014 r.).

Ojciec Święty Franciszek wzywa każdego z nas, byśmy żyli tym sakramentem każdego dnia. O tym, jak to robić w naszych małżeństwach i rodzinach, można przeczytać w dziale „formacja”. Znajdziecie tam konkretne wskazówki do rozwijania katechumenatu rodzinnego oraz zatroszczenia się o formację rodziców i rodziców chrzestnych przynoszących dziecko do sakramentu chrztu świętego.

Tematykę sakramentu chrztu świętego podejmujemy w jubileuszowym czasie. Tegoroczne Triduum Paschalne ze swoim szczytem Wigilią Paschalną ma być tym szczególnym momentem, kiedy każdy z nas osobiście odnowi swoje przyrzeczenia chrzcielne. Będzie to zarazem szczytowy moment obchodów jubileuszu 1050-lecia w każdej naszej parafii. Z radością więc zaangażujmy się w przygotowanie i przeżywanie tej liturgii.

Uroczystości ogólnopolskie dla wszystkich wiernych odbędą się 16 kwietnia na stadionie miejskim w Poznaniu. Chcemy jako cała wspólnota odpowiedzieć na zaproszenie pasterzy Kościoła, dlatego po wielu rozmowach z małżeństwami odpowiedzialnymi postanowiliśmy, by w tym wyjątkowym roku pielgrzymować jako Domowy Kościół do Poznania zamiast tradycyjnie do Kalisza. Wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu ze swoją parą diecezjalną, a o szczegółach wydarzeń związanych z 1050. rocznicą chrztu Polski można przeczytać na stronie: http://chrzest966.pl/ Niech oczekiwaniu na to wydarzenie towarzyszy specjalna modlitwa, której tekst znajduje się poniżej.

Drugim ważnym tematem w „Liście”, na który pragniemy zwrócić uwagę, są rekolekcje. Tegoroczne styczniowe spotkanie odpowiedzialnych w Skorzeszycach w głównej mierze było poświęcone temu istotnemu elementowi naszej formacji. Poprzez spotkania w grupach oraz konferencję odkrywaliśmy po raz kolejny charyzmat oazy rekolekcyjnej. Spoglądaliśmy przede wszystkim na to, co pozostawił nam Założyciel, dlatego słowo „wierność” było jednym z częściej powtarzanych – wierność słowom Założyciela, wierność charyzmatowi, który pozostawił, wierność w wizji celu i drogi rekolekcji, wierność… Zachęcając każdego z członków Domowego Kościoła do wierności, zapraszamy do przeczytania konferencji „Znaczenie rekolekcji w formacji Domowego Kościoła”. Ufamy, że dzięki tej refleksji rekolekcjom, które są przed nami, będzie towarzyszyła wierność… – nie sobie, ale słowom Założyciela.

Dopełnieniem zawartości „Listu” jest jak zwykle relacja z bardzo wielu wydarzeń z diecezji, liczne świadectwa oraz „znaki czasu”, w których nie mogło zabraknąć jakże aktualnego tematu synodu o misji i powołaniu rodziny w Kościele i w świecie współczesnym – tym razem refleksja dotyczy relacji końcowej, wypracowanej przez ojców synodalnych. Na pewno na czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i 50 dni radości paschalnej dobrej lektury nam nie zabraknie.

Modlitwa jubileuszowa 1050. rocznicy chrztu Polski
Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków.
Amen.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK

List_DK-141