Przejdź do treści

Konkurs na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. F. Blachnickiego

Fundacja Fundacja Światło-Życie organizuje konkurs na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego, który zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2016 roku.

Filmy konkursowe muszą być inspirowane dorobkiem życia ks. Franciszka Blachnickiego. Zadaniem uczestników Konkursu jest ujęcie treści promujących osobę ks. Blachnickiego i/lub Ruch Światło-Życie w najwyższej jakości formie audiowizualnej dostosowanej do percepcji odbiorców. Docelowymi odbiorcami konkursowych filmów mają być osoby młode (gimnazjaliści i licealiści), którzy nie znają Ruchu Światło-Życie i postaci ks. Blachnickiego.

Zapraszamy do udziału – na zwycięzców czekają nagrody.

Przeczytaj regulamin konkursu – znajdziesz w nim wszystkie potrzebne informacje.

Regulamin Konkursu na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego (format doc)

Regulamin Konkursu na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego (format pdf)

za: www.oaza.pl

← Wstecz