Przejdź do treści

Konkurs Fotograficzny o DK

KONKURS FOTOGRAFICZNY:
„DK jako propozycja dla młodych przybywających na ŚDM”

 1. Organizatorem konkursu jest Krąg Centralny DK
 2. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza osoba lub małżeństwo.
 3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 7 zdjęć.
 4. Zdjęcia powinny ukazywać elementy charakterystyczne dla formacji DK. Ponieważ ŚDM są głównie przeznaczone dla osób do 35 roku życia, to dobrze byłoby, gdyby na zdjęciach były młode małżeństwa/rodziny.
 5. Prace na konkurs można nadsyłać do 10 czerwca 2016 roku.
 6. Wszystkie zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika nadsyłającego pracę na konkurs.
 7. Każde zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG o wielkości do 500 KB i rozdzielczości maksymalnej do około 1205 x 1795 punktów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo otrzymania w późniejszym terminie wybranych zdjęć w maksymalnej rozdzielczości.
 9. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres k.p.maciejewscy@gmail.com   najlepiej w postaci spakowanego załącznika (jeden plik zip). W treści e-maila należy wpisać słowo KONKURS FOTO oraz imię i nazwisko.
 10. Rozwiązanie konkursu nastąpi w lipcu 2016 r. poprzez wybranie przez komisję oceniającą najlepszych prac oraz publikację wyników na stronie dk.oaza.pl
 11. W skład komisji oceniającej wchodzą przedstawiciele kręgu centralnego: ks. Tomasz Opaliński (moderator krajowy DK), Maria Różycka (sekretariat DK), Renata i Dariusz Borkowscy (skarbnicy DK), Małgorzata i Tomasz Kasprowicz (para filialna poznańska).
 12. Komisja ustala tryb swojej pracy i może obradować wymieniając uwagi drogą elektroniczną. Nie jest konieczne zebranie wszystkich członków fizycznie w jednym miejscu i czasie.
 13. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody przygotowane w porozumieniu z Wydawnictwem Światło-Życie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w ulotkach, materiałach i mediach służących DK.
 15. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.
 16. Uczestnicy przesyłając prace zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem).
 17. Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W przypadku małżeństwa oświadczenie to uważa się za wiążące dla małżeństwa.
 18. Publikacja poszczególnych zdjęć nie wiąże się dla autora z żadnym wynagrodzeniem.
 19. Przystąpienie uczestnika do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 20. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zasiadające w komisji oceniającej prace.

← Wstecz