Przejdź do treści

Kongres i Pielgrzymka KWC

W dniach 28 i 29 września w Częstochowie na Jasnej Górze odbył się Kongres i 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Na Kongres przybyli delegaci ze wszystkich polskich diecezji. Spotkanie rozpoczęło się jutrznią pod przewodnictwem ks. Marka Sędka, moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. W homilii zwrócił uwagę na fragment czytania z 2 Kor 1,3-5 nawiązującego do hasła roku „Wolni i Wyzwalający”: „Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce”. Bóg nas pociesza, wyzwala, abyśmy mogli pocieszać, wyzwalać innych. Każde pokolenie ma swoją walkę – mówił ks. Marek – kiedyś walczyliśmy z komunizmem, dziś z konsumpcjonizmem i sekularyzacją o dusze młodych ludzi.

Po przywitaniu wszystkich gości pierwszą konferencję wygłosił ks. dr Jan Mikulski, przybliżając zagadnienie polskiej teologii wyzwolenia, która jest właściwie programem formacyjnym Ruchu Światło-Życie. Dostrzegł on, że największym problemem człowieka jest nieumiejętność korzystania z wolności.

Kolejny prelegent, ks. prof. Piotr Kulbacki, przewodniczący rady programowej kwartalnika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka „Eleuteria”, mówił o Oazach Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia i Rekolekcjach Ewangelii Wyzwolenia – pięciodniowym programie dla każdej parafii. Wskazał trzy fazy działania: „Niech zstąpi Duch Twój…”, czyli Oazy Modlitwy o wylanie Ducha Świętego, „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – ewangelizacja i „Nie lękajcie się” – wyzwolenie poprzez rekolekcje KWC.

W kolejnym wystąpieniu dotychczasowy moderator KWC ks. Wojciech Ignasiak zainspirowany nauczaniem papieża Franciszka mówił o czterech postawach w pracy z człowiekiem potrzebującym pomocy: słuchanie, towarzyszenie, rozeznawanie i pojednanie z Kościołem. Następnie głos zabrał ks. bp Tadeusz Bronakowski – przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, zwracając uwagę na zagrożenia związane z powszechną dostępnością alkoholu.

Po krótkiej przerwie ks. Ignasiak przedstawił wykład prof. Iwony Niewiadomskiej, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, na temat podobieństw mechanizmów różnych uzależnień. Ostatnim prelegentem był mgr Marcin Mądry, prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri. Podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą na przykładzie programów profilaktycznych, takich jak Archipelag Skarbów.

Po południu delegaci spotkali się w ośmiu grupach tematycznych, gdzie mieli się zastanowić nad rolą i zadaniami KWC w różnych obszarach, takich jak wychowanie młodzieży, indywidualne wsparcie osób potrzebujących pomocy, Narodowy Program Trzeźwości, Ruch Światło-Życie, media i przestrzeń publiczna.

Punktem kulminacyjnym była odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego. Homilię wygłosił delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczyk, który powiedział, że człowiek traci wolność wewnętrzną, gdy poszerza się jego wolność zewnętrzna. Przytoczył słowa ks. Marka Dziewieckiego: „nie ma wolności bez duchowości” i dodał, że człowiek duchowy, który rozumie siebie, ma szansę zrozumieć własną wolność i korzystać z niej w odpowiedzialny sposób. „Duchowość umożliwia świadome kierowanie własnym życiem” – mówił. Ks. biskup wskazał na wzór, jakim jest Matka Boża – doskonała Ikona Wolności.

Wieczorem delegaci Kongresu spotkali się na podsumowaniu spotkań w grupach tematycznych, gdzie przekazano wnioski Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Kongres zakończył się Apelem Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W niedzielę odbyła się 39. Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pielgrzymka rozpoczęła się od złożenia Ksiąg Czynów Wyzwolenia. Centralna Diakonia KWC poprowadziła medytację modlitwy zawierzenia Krucjaty.

Po części modlitewnej przedstawiony został nowy moderator KWC – ks. Krzysztof Dukielski z diecezji radomskiej. W swoim wystąpieniu zapoznał nas z wypracowanymi na Kongresie wnioskami. Zapowiedział między innymi „przegląd wojsk Gedeona”, czyli diakonii wyzwolenia w poszczególnych diecezjach. Wspomniał też o konieczności zaangażowania się KWC w Narodowy Program Trzeźwości i obecności w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do ludzi młodych. Szczególnym zadaniem dla diakonii wyzwolenia nowy moderator uczynił zwiększenie dostępności kwartalnika KWC „Eleuteria”, który ma się stać narzędziem formacji członków i kandydatów KWC. Kolejnym zadaniem na przyszłość jest stworzenie lokalnych wspólnot członków Krucjaty spoza Ruchu Światło-Życie. Ksiądz moderator wezwał pielgrzymów do budowania świadomości dzieła KWC, tak by trzeźwość była normalna w naszym społeczeństwie.

„KWC a Narodowy Program Trzeźwości (Czy Polacy mogą wybić się na trzeźwość?)”, taki tytuł miał wykład prof. ndzw dra hab. Krzysztofa Wojcieszka z Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, który jest członkiem Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, a także autorem projektu Narodowego Programu Trzeźwości. Prof. Wojcieszek przytoczył funkcjonujące od 70-ciu lat prawo naukowe tzw. paradoksu prewencyjnego, które pokazuje, że NPT powinien być skierowany do większości Polaków, nie tylko do osób uzależnionych. „Suma szkód społecznych powodowanych przez nieuzależnione osoby nadużywające etanolu jest większa niż suma szkód powodowanych przez osoby uzależnione” – mówił. Prelegent wyjaśnił to prawo opierając się na wielu danych statystycznych i badaniach naukowych. Podsumował, że w NPT chodzi o głęboką przemianę naszego społeczeństwa.

O godzinie 12.30 rozpoczęła się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Msza św. w intencjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk. Rozważając Ewangelię o bogaczu i Łazarzu, ks. biskup wskazał na bogacza popełniającego grzech zaniedbania wobec biedaka. Bogacz poprzez swój egoizm nie wykorzystuje szansy na zbawienie, nie potrafi dostrzec sercem Łazarza i okazać mu miłosierdzia. Nie wykorzystuje daru, jakim jest dla niego drugi człowiek. Ks. biskup w homilii nawiązał także do osobistego przeżywania abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Na zakończenie Mszy św. wysłuchaliśmy listu ks. bpa pomocniczego archidiecezji katowickiej Adama Wodarczyka, który nie mógł osobiście uczestniczyć w pielgrzymce KWC.

Po południu udaliśmy się na wały jasnogórskie, aby przeżywać drogę krzyżową, nieodłączny element każdej pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nabożeństwo poprowadził ks. Wojciech Ignasiak. Rozważania oparte na podręczniku Krucjaty wzbogacone zostały o świadectwa trzech małżeństw i kapłana trwających w KWC. Na zakończenie drogi krzyżowej była możliwość włączenia się w dzieło Krucjaty.

Udział w tych dwóch spotkaniach był dla nas duchowym umocnieniem i możliwością pogłębienia wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszej Ojczyźnie. Dostrzegliśmy, że KWC to nie tylko modlitwa i post, ale także działanie.

Agnieszka i Juliusz Świtalscy
archidiecezja gnieźnieńska

← Wstecz