Przejdź do treści

Już jesteśmy – www.nierozerwalni.org

Świadectwem naszego życia możemy razem promować wartości w Kampanii Społecz­nej ogarniającej całą Polskę. Wasze zaangażowanie, jako aktywnych odbiorców, jest kluczowe dla efektywności zaproponowanych i prowadzonych przez nas działań.

W ramach kampanii chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona rodziców, zbu­dować społeczność rodzin wzajemnie wspierających się i wspólnie przeżywających radości i smutki dnia codziennego. Wzajemnie będziemy uczyć się jak kształtować i budować więzi rodzinne, by wzmacniać nasze rodziny siłą miłości!
www.nierozerwalni.org

 

← Wstecz