Przejdź do treści

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej cenną propozycją dla księży z Domowego Kościoła (rok akademicki 2020/2021).

Wielu kapłanów opiekujących się kręgami poszukuje pogłębienia kompetencji w swym zaangażowaniu intelektualnym i formacyjnym w pracy z małżeństwami i rodzinami. Możliwość taką stwarza Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej założony przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Stanowi on specjalny rodzaj akademickich i formacyjnych studiów Wydziale Teologii KUL.

Program studiów przewiduje wśród tematyki pastoralno-liturgicznej także szeroki blok zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną oraz z kręgami Domowego Kościoła, które potrzebują kapłanów o pogłębionej formacji w tym zakresie. Wielu z nich, w tym moderatorzy diecezjalni DK, podejmują studia na IFPL.

Unikalną szansę dla Domowego Kościoła stanowi specyfika IFPL łączenia programu akademickiego i formacyjnego dla kapłanów. Należy podkreślić, iż w ten sposób Ruch Światło-Życie, w tym Domowy Kościół, posiada „własny” kierunek studiów na prestiżowej uczelni jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Studia te są otwarte dla każdego kapłana. Nasi studenci przyjeżdżają z różnych krajów: Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Francji, Irlandii a nawet USA.

Studia w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Wydziale Teologii KUL trwają dwa lata, podczas których odbywają się specjalne sesje z wykładami akademickimi i zajęciami formacyjnymi (6 w ciągu roku, w terminach dostosowanych do pracy duszpasterskiej kapłanów). Cykl ten jest rozpoczynany co drugi rok.

W związku przeprowadzaną obecnie reformą szkolnictwa wyższego w Polsce, uchwałą Senatu KUL z dnia 17 V 2018 r., system studiów w IFPL został od strony formalnej dostosowany do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich oraz konstytucji apostolskiej papieża Franciszka o kościelnych uniwersytetach i fakultetach Veritatis gaudium (8 XII 2017). Celem zachowania dotychczasowego dorobku, charakteru i struktury cieszących się uznaniem biskupów i księży unikalnych studiów akademicko-formacyjnych, IFPL ze swoim dotychczasowym programem został wpisany w rejestr studiów podyplomowych na Wydziale Teologii KUL i tak jak do tej pory kończy się licencjatem kanonicznym (wymaganym m. in. do uzyskania doktoratu z teologii).

Gorąco zapraszamy księży opiekujących się kręgami do skorzystania z tej unikalnej formy studiów, a rodziny do skierowania zachęty do swych kapłanów. Zainteresowanym udziela informacji ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL opiekujący się studiami i formacją zarówno ze strony Wydziału Teologii KUL jak i Ruchu Światło-Życie (Domowego Kościoła).

Prosimy o zapoznanie się z oficjalną ulotką zawierającą istotne informacje dotyczące IFPL i dane do kontaktu oraz o odwiedzenie (po wznowieniu) strony internetowej www.ifpl-kul.pl

Kurator IFPL
ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

para krajowa Domowego Kościoła
Katarzyna i Paweł Maciejewscy

moderator krajowy Domowego Kościoła
ks. Krzysztof Łapiński

ULOTKA IFPL 2020-2021 (wer 9 III 2020)

← Wstecz