Przejdź do treści

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej cenną propozycją dla księży z Domowego Kościoła (rok akademicki 2016/17)

Wielu kapłanów opiekujących się kręgami poszukuje pogłębienia kompetencji w swym zaangażowaniu intelektualnym i formacyjnym w pracy z małżeństwami i rodzinami. Możliwość taką stwarza Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej założony przez czcigodnego sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Stanowi on specjalny rodzaj akademickich i formacyjnych studiów doktoranckich Wydziale Teologii KUL.

Program studiów przewiduje wśród tematyki pastoralno-liturgicznej także szeroki blok zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną oraz z kręgami Domowego Kościoła, które potrzebują kapłanów o pogłębionej formacji w tym zakresie. Wielu z nich, w tym moderatorzy diecezjalni DK, podejmują studia na IFPL.

Unikalną szansę dla Domowego Kościoła stanowi specyfika IFPL łączenia programu akademickiego i formacyjnego dla kapłanów. Należy podkreślić, iż w ten sposób Ruch Światło-Życie, w tym Domowy Kościół, posiada „własny” kierunek studiów – specjalizację na prestiżowej uczelni jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Studia te są otwarte dla każdego kapłana.

Studia w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej są jedynymi na Wydziale Teologii KUL studiami doktoranckimi niestacjonarnymi. Przez pierwsze dwa lata odbywają się specjalne sesje z wykładami akademickimi i zajęciami formacyjnymi (6 w ciągu roku, w terminach dostosowanych do pracy duszpasterskiej kapłanów). Cykl ten jest rozpoczynany co drugi rok i zwieńczony jest do kanonicznym licencjatem z teologii pastoralnej. Na tym etapie można ewentualnie studia zakończyć, lub kontynuować je indywidualnie przez następne dwa lata pod kierownictwem wybranego przez siebie promotora przygotowywanej pracy doktorskiej. Zainteresowani mogą wybrać tematykę pisanego doktoratu związaną ze swym zaangażowaniem w pracę z małżeństwami i rodzinami.

Gorąco zapraszamy księży opiekujących się kręgami do skorzystania z tej unikalnej formy studiów, a rodziny do skierowania zachęty do swych kapłanów. Zainteresowanych prosimy o kierowanie szczegółowych pytań do Dziekanatu Wydziału Teologii KUL lub bezpośrednio do Kuratora IFPL ks. dr. hab. Piotra Kulbackiego opiekującego się studiami i formacją zarówno ze strony Wydziału Teologii KUL jak i Ruchu Światło-Życie (Domowego Kościoła).

Prosimy o zapoznanie się z oficjalną ulotką zawierającą istotne informacje dotyczące IFPL i dane do kontaktu oraz o odwiedzenie (po wznowieniu) strony internetowej www.ifpl-kul.pl

IFPL 2016 ULOTKA

W Chrystusie Słudze – ks. Piotr Kulbacki

ks. Tomasz Opaliński, moderator krajowy DK

← Wstecz