Przejdź do treści

„Gdzie chrzest, tam nadzieja” 1050-lecie Chrztu Polski

Nieszporami I niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Zachęcamy do zajrzenia na specjalnie przygotowaną stronę internetową http://chrzest966.pl/, gdzie znajdziemy materiały edukacyjne i liturgiczne oraz informacje dotyczące wydarzeń, jakie będą miały miejsce w związku z tym jubileuszem.

Na ten czas została przygotowana także specjalna modlitwa jubileuszowa do odmawiania wspólnego oraz indywidualnego:

Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony, w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

← Wstecz