Przejdź do treści

Dzień Wspólnoty w Nottingham

„Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność, prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło…”

Małżeństwa z Domowego Kościoła, z Rejonu Anglii Środkowej, które zgromadziły się 20 X 2019 na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty w Nottingham, w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, przesyłają serdeczne pozdrowienia i wyrazy duchowej jedności.

W tym szczególnym roku, w którym członkowie Ruchu Światło-Życie obchodzą 40-lecie proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jednego z wielkich charyzmatów naszego Ruchu, weszliśmy w formację 2019/2020 pod hasłem: „Wolni i wyzwalający”. Temat ten, nawiązując do wolności dzieci Bożych jednocześnie zwraca naszą uwagę na potrzebę obrony prawdy w dzisiejszym świecie, na zagrożenia płciowości człowieka i na odpowiedzialność za niszczenie środowiska naturalnego, które dostaliśmy od Boga w troskliwe posiadanie. Współczesny człowiek ma obsesję na punkcie wolności, ale jest to pseudo-wolność, w której oderwany od Boga, prawdy i miłości, staje się faktycznie niewolnikiem. Dziś, uważając się za ludzi wolnych, często nie dostrzegamy wielorakich pokus i naszej niewoli duchowej. Dlatego też na początku naszej formacji w ciągu roku pochyliliśmy się nad tematem: „Moja niewola i moja wolność”.

Na Dzień Wspólnoty do Nottingham przybyło dwadzieścia jeden par z kręgów w Birmingham, Leicester, Worksop/Mansfield i Nottingham. Wielką radością była dla nas wszystkich duża gromadka towarzyszących nam dzieci, począwszy od maleństw na rękach rodziców czy jeszcze pod sercem mamy, aż po nastolatki.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą parafialną, podczas której cztery małżeństwa z kręgu w Leicester, publicznie, wobec zgromadzonej Wspólnoty, wyraziły pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła i formowania się według jego zasad. Na znak podjętej decyzji pary otrzymały zapaloną świecę – symbol Chrystusa – z rąk moderatora rejonowego, ks. Janusza Sroki i pary rejonowej.

Po wspólnej agapie powróciliśmy do kościoła na zawiązanie wspólnoty, przedstawianie się małżeństw i godzinę świadectwa. Sześć par, które w te wakacje wyjechało na rekolekcje formacyjne, podzieliło się z nami swoimi przeżyciami, zachęcając innych do podejmowania tego zobowiązania. Jednocześnie małżonkowie, którzy na swoich oazach złożyli deklaracje podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zaświadczyli o radości i poczuciu wolności, jakie przyniosło im włączenie się w to dzieło miłości.

W katechezie wprowadzającej w temat Dnia Wspólnoty ksiądz Janusz skupił się głównie na wolności, którą dał nam Chrystus i która jest udziałem każdego z nas. Słyszymy teraz dużo krzyku w prasie, w telewizji i na ulicy o wolności. Jednakże w świecie, w którym żyjemy, nigdy nie będziemy do końca wolni. Zawsze będzie coś, co sprawi, że nie będziemy stanowili o sobie. Każdy człowiek, który popełnia grzech, jest niewolnikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu niewolnikami grzechu.

„Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (…) «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. (…) Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni»” /J 8,31-32.34.36/. Co to jest prawda? Jezus jest prawdą! On jest drogą, prawdą i życiem! Ks. Janusz przypomniał nam, że jeżeli człowiek nie przyjmie Chrystusa jako swojego Pana, nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy być wolnym. Diabelskie przykazanie tego świata mówi: „Rób, co chcesz.” My, jako chrześcijanie mamy Chrystusa, który proponuje nam inną wolność, a o której mówi nam św. Augustyn: „Kochaj i rób, co chcesz!”. Pan Bóg dał nam dziesięć przykazań, które są naszymi drogowskazami na drodze wolności. Obdarzył każdego z nas wolną wolą i dał wybór: „..kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo”. Kocha nas, swoje dzieci, tak mocno, że nie ingeruje w naszą wolność, nawet jeżeli idziemy drogą zatracenia. Ale jednocześnie jeżeli się nawrócimy, dobry Ojciec nas nie odrzuci. Pan Jezus mówił: „Jeśli kto chce trwać w nauce mojej. (…) Jeśli ktoś chce iść za mną…”. Jeśli chcemy, musimy z wiarą, która dokonuje się całkowicie w wolności i świadomości rozumu, wyznać, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, który z miłości oddał za nas swoje życie. Na koniec katechezy ks. Janusz przypomniał nam jescze raz słowa Chrystusa – zasadę wolności, której człowiek często nie stosuje: „…poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Podczas pracy w grupach mówiliśmy o zniewoleniach i nałogach, o tym, co niszczy naszą wolność i jest zarazem grzechem. Niektórzy dzielili się własnym doświadczeniem wyjścia z uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Często pojawiały się wypowiedzi o uzależnieniu od telefonu, internetu, gier komputerowych, telewizji, o niewoli, jaką jest chęć posiadania, zabezpieczenia, lęk przed przyszłością, czy obojętność wobec innych. Mówiliśmy też o tym, jak my sami możemy pomóc innym, którzy popadli w różne nałogi. W drugiej części spotkania zastanawialiśmy się nad tym, czy więcej jest w nas z Lewiego, który dostrzegł swoje grzechy, odwrócił się od zła i poszedł za Chrystusem, czy z bogatego młodzieńca, który nie potrafił wyrzec się swojej niewoli i odszedł zasmucony?

Osobiste refleksje nad tym pytaniem, a także nasze trudności, czy zniewolenia, oddaliśmy Panu podczas Namiotu Spotkania i adoracji Najświętszego Sakramentu. Naszą modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, prosząc Pana o wielkie serca, mocne w walce ze złem!

Na zakończenie Dnia Wspólnoty ks. Janusz w bardzo osobistych słowach podziękował wszystkim przybyłym małżeństwom za świadectwo wiary, które złożyli swoją obecnością, podkreślając, jak wielkim jest to umocnieniem i darem dla Niego jako kapłana. My również wyrażamy ogromną wdzięczność i podziękowania księdzu Januszowi za to, iż mimo nieobecności w tym czasie w parafii ks. proboszcza i zwiększonej ilości obowiązków, był z nami podczas wszystkich punktów programu – przewodniczył Mszy Świętej, wsłuchiwał się w świadectwa, wygłosił konferencję, uczestniczył w spotkaniu grupy i poprowadził modlitwę dziękczynienia i uwielbienia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu!

Wierzymy, że Duch Święty będzie działał i że udział w tym Dniu Wspólnoty przyniesie wiele owoców w życiu rodzin, które w nim uczestniczyły. Cieszymy się i dziękujemy Panu za to, że po zakończeniu adoracji jeden z małżonków złożył kandydacką deklarację przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a kilka małżeństw zabrało deklaracje ze sobą do domu, by rozważyć podczas dialogu małżeńskiego podjęcie tego dzieła!

Z braterskim pozdrowieniem!

w imieniu uczestników Rejonowego Dnia Wspólnoty Domowego Kościoła w Nottingham
Iwona i Onno de Rooij,
para rejonowa na Anglię Środkową

„Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen” /ks. Franciszek Blachnicki/.

← Wstecz