Przejdź do treści

DZIEŃ SKUPIENIA DLA ANIMATORÓW W IRLANDII

W sobotę 21 kwietnia w Dublinie odbył się Dzień Skupienia dla animatorów DK i par pilotujących kręgi, na które zostaliśmy zaproszeni przez parę łącznikową Kasię i Karola Kowalczyków – małżeństwo odpowiedzialne w Irlandii za rejon Dublin. Towarzyszył nam moderator krajowy DK ks. Tomasz Opaliński. Poprosiliśmy, by prowadził spotkanie z kapłanami oraz konferencję dla par animatorskich na temat roli kapłana w Domowym Kościele.

W piątek 20 kwietnia ks. Piotr Galus moderator krajowy DK w Irlandii oraz ks. dr Stanisław Hajkowski SChr – koordynator polskiego duszpasterstwa w Irlandii na naszą prośbę zorganizowali spotkanie z kapłanami. Do parafii św. Audeona w Dublinie przybyli kapłani moderatorzy rejonów i opiekunowie kręgów DK. Podczas spotkania doświadczyliśmy ich zaangażowania i zatroskania o Kościół, o rodziny, a także ich radości wypływającej z towarzyszenia rodzinom DK. W Irlandii w ostatnich trzech latach powstało dwadzieścia kręgów Domowego Kościoła, każdym z nich opiekuje się kapłan. Duch Święty działa z mocą. Małżonkowie, którzy doświadczyli Chrystusa na drodze Domowego Kościoła, głoszą świadectwa w parafiach, a kapłani z troską opiekują się powstałymi kręgami. Jesteśmy przekonani, że kręgi Domowego Kościoła w Irlandii rozwijają się tak licznie m.in. dzięki kapłanom, którzy ofiarnie angażują się i pełnią posługę moderatorów. Kapłani troszczą się także o to, by Domowy Kościół na ziemi irlandzkiej rozwijał się w jedności z Domowym Kościołem w Polsce.

Domowy Kościół w Irlandii podzielony jest obecnie na trzy rejony: Cork, Dublin i Belfast. W czerwcu w dwóch rejonach odbędą się wybory par rejonowych. Na Dzień Skupienia do Domu Werbistów w Maynooth przybyły pary łącznikowe oraz pary animatorskie z każdego rejonu. W ośrodku w Maynooth gościł nas o. Bartłomiej Parys SVD, który jest także opiekunem 5 kręgów DK w Irlandii. Dom Werbistów to szczególne miejsce, gościł tam przed wielu laty Założyciel naszego ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki.

Zapraszamy do przeczytania relacji Kasi Piwońskiej, która obecnie wraz z mężem pełni posługę pary animatorskiej jednego z kręgów w rejonie Dublin.

Maria i Ryszard Karolewscy

Dnia 21 kwietnia 2018 odbył się w Domu Werbistów w Maynooth Dzień Skupienia dla animatorów z całej Irlandii, który poprowadzili goście z Polski, ks. Tomasz Opaliński – moderator krajowy Domowego Kościoła oraz Maria i Ryszard Karolewscy – małżeństwo odpowiedzialne za kontakty z DK na Europę Zachodnią. W spotkaniu uczestniczył także ks. Piotr Galus – moderator krajowy DK w Irlandii. Gospodarzem domu był o. Bartłomiej Parys SVD – moderator kilku kręgów DK w Irlandii.

Na początku spotkania wezwaliśmy Ducha Świętego, aby nas zjednoczył i otworzył serca na wszystkie treści tego dnia. Po modlitwie krótko zapoznaliśmy się ze wszystkimi przybyłymi animatorami, którzy powiedzieli, skąd są i ile małżeństw uczestniczy w spotkaniach kręgu. Także pary łącznikowe miały możliwość powiedzieć kilka ważnych informacji o pracy wszystkich kręgów.

Następnie słuchaliśmy konferencji dotyczącej roli i zadań pary animatorskiej w DK. Na początku mogliśmy zobaczyć całą perspektywę Ruchu Światło-Życie i miejsce dla każdego człowieka niezależnie od wieku i stanu – wspaniała wizja ks. Franciszka Blachnickiego, która rozszerza się cały czas także na inne kraje.

Maria i Ryszard podzielili się swoim osobistym doświadczeniem wzrastania w Ruchu, doświadczeniem swojej rodziny. Niezwykle wzruszające świadectwo, które ukazało nam bogactwo spuścizny ks. Franciszka Blachnickiego – gdzie, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu.

Następnie już konkretnie dowiedzieliśmy się, kim powinien być animator. Dla mnie najważniejsza lekcja – powołuje Pan Bóg i uzdalnia, jeśli tylko Mu na to pozwolimy. Po ludzku mamy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy i oddać się w opiekę Ducha Świętego – On już dokończy dzieła. Niezwykle ważnym motywem działania pary animatorskiej powinno być pragnienie realizowania zamiarów Boga w Kościele, a przez to budowanie małej wspólnoty, czyli kręgu. To zdanie bardzo wybrzmiało na konferencji, poddać się Jego woli jak Niepokalana, która powinna być dla nas wszystkich wzorem – żyć w każdej minucie życia w łączności z Bogiem jak Ona.

Maria i Ryszard zwracali uwagę, by dawać konkretny przekaz Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego – wtedy będą owoce, gdy będziemy wierni charyzmatowi Ruchu.

Następnie poruszanymi tematami były – wybory pary animatorskiej oraz spotkania w kręgu – metody pracy kręgu. Zwrócono uwagę, że do prawidłowej pracy w kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc kapłana moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. To skłania do dbania o naszych moderatorów i do modlitwy za nich. Małżonkowie są dla siebie pierwszymi animatorami – żyjąc według zobowiązań – dajemy możliwość Duchowi Świętemu, by nas formował każdego dnia.

Kolejnym aspektem był przebieg spotkania w kręgu oraz oczywiście czas na pytania i odpowiedzi.

Po tym czasie nastąpiła przerwa na posiłek, gdzie mogliśmy także zacieśniać relacje poprzez rozmowy.

Po przerwie rozeszliśmy się na spotkanie w rejonach, by móc podsumować prace, dzieląc się radościami i trudnościami w tejże pracy, dzieliliśmy się słowem Bożym oraz odmawialiśmy dziesiątkę różańca.

Następnie udaliśmy się do kaplicy na Namiot Spotkania i na Mszę Świętą. Zapamiętałam z krótkiego kazania ks. Tomasza jedno bardzo ważne zdanie: To Jezus daje siłę do posługi.

Po Mszy Świętej odbyła się konferencja dotycząca roli kapłana w DK – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, którą poprowadził ks. Tomasz Opaliński. Po niej także był owocny czas pytań.

Na koniec Dnia Skupienia udaliśmy się na agapę, gdzie czekał na nas pyszny bigos i wszystko to, co przynieśliśmy ze sobą, by móc podzielić się z innymi – to także czas, gdzie mogliśmy cieszyć się swoją obecnością.

To był bardzo ubogacający dzień, intensywny, pełen radości, wspólnej modlitwy i szerokiego spojrzenia na cała spuściznę Ruchu Światło-Życie, gdzie ważną rolę odgrywają animatorzy wraz z kapłanem- moderatorem.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Kasi i Karolowi Kowalczykom – parze łącznikowej z Dublina, za zorganizowanie tego dnia. Wielkie podziękowania Marii i Ryszardowi Karolewskim oraz ks. Tomaszowi Opalińskiemu, którzy zechcieli odwiedzić nasza zieloną wyspę i podzielić się tak ogromnym doświadczeniem życia w Ruchu, ale także swoim osobistym. Dziękujemy także o. Bartłomiejowi Parysowi za możliwość przeżycia tego dnia właśnie w Domu Werbistów, gdzie przed laty był ks. Franciszek Blachnicki. Mamy nadzieję, że to nie pierwszy taki dzień i że to zapoczątkuje cykl formacji animatorów.

Niech Bogu będzie chwała! Niepokalana Matko Kościoła módl się za nami! Sługo Boży Ks. Franciszku – wstawiaj się za nami!

Katarzyna Piwońska

← Wstecz