Przejdź do treści

DWDD w filii pelplińskiej – jesień 2017

Jesienne DWDD filii pelplińskiej odbyło się 18 listopada 2017 w Kościelcu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Zgromadziło ponad 100 osób odpowiedzialnych za diakonie. Nasza filia to siedem diecezji: pelplińska, gdańska, elbląska, warmińska, bydgoska, gnieźnieńska, toruńska. Na konferencji wygłoszonej przez ks. Zenona Pipkę, moderatora filii usłyszeliśmy, że służba ma być autentyczna. Nie ma być wygodnym hasłem ani powodem do tego, by błyszczeć. Jest darem z siebie wypływającym z zażyłości z Chrystusem w Namiocie Spotkania. Jest odpowiedzią każdego dojrzałego członka Ruchu na Bożą miłość. Maryja poszła z pośpiechem służyć Elżbiecie. Jest dla nas wzorem do naśladowania jak SŁUŻYĆ. Usłyszeliśmy o wielu motorach dobrego posługiwania: Oddanie się w niewolę Matce Bożej, Namiot Spotkania, liturgia godzin, Eucharystia, życie słowem Bożym, sakrament pojednania. Życie według tych wskazówek czyni nas „nowymi ludźmi dla Chrystusa i Kościoła” otwartymi na potrzeby innych.

Leszek Dubicki z diakonii społecznej przedstawił nam, jak ludzie naszego Ruchu mogą świadomie oddziaływać na różnych płaszczyznach życia społecznego i wnosić w nie Boże światło. Uwrażliwiał na potrzebę obecności ,,ludzi Kościoła” wszędzie, gdzie decydują o nas bez nas.

Eucharystia była pięknym czasem przebywania zgromadzonej wspólnoty na uczcie z naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem. Podczas homilii usłyszeliśmy o potrzebie pełnienia woli Niepokalanej. Wszyscy jesteśmy sługami, którzy wierzą Bogu i wierzą człowiekowi. Nasza służba ma być ,,z sercem na dłoni”. Warto być natrętnym i prosić o pomoc kilka razy. To uczy wielkiej pokory.

DWDD to czas spotkania w grupach diakonijnych. Domowy Kościół spotkał się na ,,kręgu filialnym” pod przewodnictwem Doroty i Piotra Jasińskich. Spotkanie miało kształt spotkania kręgu. Na dzieleniu się życiem małżeństwa podzieliły się swoimi radościami i smutkami w związku ze swoją posługą w nowym roku formacyjnym. Radością były pielgrzymki diecezjalne do grobu Założyciela w Krościenku, organizowanie licznych rekolekcji formacyjnych i tematycznych w zimie, rekolekcje dla par rejonowych, radość spotkania na DDW, organizowanie dni skupienia dla animatorów kręgów i diakonii, dobre relacje z moderatorami Ruchu, dobry przepływ informacji w diecezjach, dobre relacje z parami rejonowymi.

Smutki to: utrudniony bezpośredni kontakt z biskupami, nie podejmowanie diakonii wg swoich zdolności, brak spotkań diakonii jedności, trudności w znalezieniu następców.

Spotkanie poobiednie miało zmieniony charakter. Przedstawiciele diecezji dzielili się, jak wygląda w diecezjach przybliżenie osoby naszego Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego w związku z 30 rocznicą jego śmierci. DWDD zakończyło wspólne odmówienie nieszporów. Przebiegło w rodzinnej atmosferze. Dziękujemy członków Ruchu z archidiecezji gnieźnieńskiej za trud zorganizowania tego spotkania.

Barbara i Edward Muża
para diecezjalna archidiecezji gdańskiej

← Wstecz