Przejdź do treści

DWDD filii warszawskiej

W wietrzną sobotę 23 listopada 2019 r. spotkaliśmy się w Łodzi na terenie Zespołu Szkół Salezjańskich im. ks. J. Bosko na pierwszym w tym roku formacyjnym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w ramach filii warszawskiej. Tym razem, jak widać, gościła nas diecezja łódzka, a przede wszystkim ks. Marcin Majsik (moderator diec. RŚ-Ż), ks. Tomasz Owczarek (moderator diec. DK), a także Dorota i Piotr Michnowscy (para diec. DK) wraz ze swoimi parami rejonowymi. My uczestniczyliśmy w takim spotkaniu po raz pierwszy, jako nowa para diecezjalna. Na DWDD obecni byli reprezentanci diakonii zarówno z formacji indywidualnej (młodzieżowej), jak i z Domowego Kościoła, a także księża i osoby konsekrowane, z wszystkich 9 diecezji filii. Wielką radością była obecność dużej ilości posługujących nam księży na czele z księdzem Aleksandrem Suchockim – moderatorem filii.

Nieformalnie, można powiedzieć, spotkanie zaczęło się wspólnym śniadaniem, gdyż wiele osób musiało naprawdę przejechać długą drogę, by dotrzeć tu na czas. Oficjalnie DWDD rozpoczęliśmy liturgią godzin – jutrznią. Zaraz potem w czasie zawiązania wspólnoty przywitała nas para filialna Beata i Jarek Bernatowiczowie. Przedstawialiśmy się diecezjami, i dodatkowo, aby wejść w tematy ekologiczne/przyrodnicze, oprócz danych o diakoniach, każda diecezja miała przedstawić określone zwierzątko. Jedni zaśpiewali piosenki, inni powiedzieli wiersze, a jeszcze inni naśladowali ich odgłosy. Zawiązanie wspólnoty zakończyliśmy, powierzając się i całe spotkanie Duchowi Świętemu.

Konferencja Ani Pełki (sekretarki filii) wprowadziła i pogłębiła w nas temat Dnia Wspólnoty – tj. temat ekologii integralnej. Skąd ekologia integralna? Pamiętamy o przykazaniu „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego”. Ekologia integralna w pojęciu Ruchu jest dopełnieniem tego przykazania – kochaj Boga i dbaj także o to, co jest Jego dziełem. Jest to osobiste zadanie dla nas i dla naszych wspólnot. Zadanie edukacji naszych dzieci w rodzinach i wyjście ze świadectwem do świata.

Spotkanie w małych grupach było pochyleniem się nad praktycznymi aspektami chrześcijańskiej wizji ekologii, dbałości o „wspólny dom” – np. nadmiernym konsumpcjonizmem czy troską o zrównoważony rozwój. Podejmowaliśmy temat – Co znaczy dla nas być „zarządcą świata”? Mieliśmy możliwość, by otwarcie i z przykładami porozmawiać o tych zagadnieniach.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia, w czasie której w radości wielbiliśmy Pana w Jego słowie i karmiliśmy się Jego Ciałem.

Po obiedzie spotkaliśmy się w grupach diakonijnych. Grup było dużo, wśród nich diakonia ewangelizacji, misyjna, wyzwolenia, oaz rekolekcyjnych, komunikowania społecznego, życia, liturgiczna, formacji diakonii, muzyczna. Na oddzielnym spotkaniu zebrali się wokół moderatora filialnego wszyscy księża, a wokół pary filialnej zebrało się 9 par diecezjalnych, na spotkaniu kręgu filialnego. Po spotkaniach, jak zawsze, spotkaliśmy się znów wszyscy razem w jednej sali, by podsumować dzielenia się w grupach, a na końcu uwielbić Boga we wspólnych nieszporach.

Dziękujemy za czas tego spotkania, konferencję, spotkania w grupach, przede wszystkim Eucharystię, ale także niezwykle cenne rozmowy kuluarowe. Dziękujemy diecezji łódzkiej za bardzo profesjonalne, pełne ciepła przyjęcie uczestników.

Chwała Panu!

Anna i Piotr Zadrożni
para diecezjalna DK archidiecezji warszawskiej

 

Ps. Na spotkanie na temat ekologii integralnej przyjechaliśmy ekologicznie, jednym samochodem w 4 osoby: odpowiedzialna za diakonię oaz rekolekcyjnych, ksiądz moderator DK oraz para diecezjalna DK. Podróż była dla nas też czasem budowania jedności.

← Wstecz