Przejdź do treści

DWDD filii pelplińskiej – jesień 2016

5 listopada 2016 r. w parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłuże odbył się jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii pelplińskiej, w którym między innymi wzięli udział Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa DK. Cieszyliśmy się też z obecności naszych księży moderatorów. W sumie w spotkaniu wzięło udział 155 osób.

Rozpoczęliśmy od zapalenia świecy oazowej oraz modlitwy i śpiewu do Ducha Świętego. Potem nastąpiła prezentacja uczestników – par diecezjalnych oraz odpowiedzialnych i reprezentantów diakonii z poszczególnych diecezji filii pelplińskiej: bydgoskiej, elbląskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, pelplińskiej, toruńskiej i warmińskiej. Reprezentacja danej diecezji witała się z całą wspólnotą krótkim cytatem z Pisma Świętego.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja „Na wiele głosów”. Wygłosiło ją 10 sióstr i braci, zaangażowanych w różnych dziełach Ruchu Światło–Życie. W pięknych świadectwach i rozważaniach ujęto treści zawarte w konferencjach z 41. Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze. Treści te zostały również przypomniane przez ks. Marka Sędka, moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie w tekście przygotowującym do DWDD pt. „Wierność charyzmatowi oazy w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”. Prelegenci odnieśli się do poszczególnych punktów tego dokumentu, zadając sobie pytanie, na ile odpowiedzieliśmy na to wezwanie i w jaki sposób włączyliśmy się w trwający w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Zagadnienia poruszały problemy współczesnego człowieka oraz pokazywały naszą wrażliwość, która ma pozostać trwałym przejawem dojrzałej wiary, do jakiej zostaliśmy wezwani.

Poszczególne wskazania to 10 prawd:

1. Fos-Dzoe znakiem Bożego miłosierdzia;
2. Głoszenie ewangelii pierwszym nakazem miłosierdzia;
3. Tajemnica Paschalna Chrystusa źródłem Bożego miłosierdzia;
4. Sakrament pokuty miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego;
5. Miłosierdzie jako wyzwolenie przez prawdę to formacja sumień;
6. Miłosierdzie jako wyzwalające świadectwo prawdy w życiu społecznym;
7. Ocalenie godności człowieka jako cel podejmowania czynów miłosierdzia;
8. Rozwijanie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka;
9. Czynienie miłosierdzia zadaniem na każdy etap formacji;
10. Przyzywanie miłosierdzia Bożego nad światem.

Po konferencji przeprowadziliśmy Namiot Spotkania, zaś o godz. 12.00 rozpoczęła się Eucharystia, w trakcie której zostaliśmy zachęceni, abyśmy jako członkowie Ruchu Światło-Życie nie byli szablonowi, tak jak Bóg nie jest szablonowy.

Następnie rozpoczęły się spotkania w grupach diakonijnych: życia, modlitwy, wyzwolenia, liturgicznej, muzycznej, społecznej i rekolekcyjnej. W tym samym czasie odbyło się również spotkanie kręgu filialnego DK, w którym pod przewodnictwem ks. Janusza Konysza, moderatora DK z diecezji bydgoskiej i współudziale pary krajowej – dokonano wyboru trzech małżeństw – kandydatów na parę filialną. Po podjęciu decyzji przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, wybrani małżonkowie zastąpią Martę i Jana Nadolnych, po ich wspaniałej i ofiarnej posłudze.

Na zakończenie uczestnicy DWDD wzięli udział w nieszporach i otrzymali Boże błogosławieństwo.

Marlena i Remigiusz Galiccy

 więcej zdjęć:

https://photos.google.com/share/AF1QipPKV49Da7_9xnr9OI_8o2-HZFrHdf3sLP2ijRMAi98ANPVgoedN7YKMlDwbo88zlg?key=VmJxYXFyaDZBekdETldiNVFLY0VFa1lwcE92b0VR

← Wstecz