Przejdź do treści

DWDD filii lubelskiej – jesień 2016

W dniu 5 listopada 2016 r. przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii lubelskiej. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w Lublinie „na Sławinku”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele poszczególnych diakonii diecezjalnych: archidiecezji lubelskiej, diecezji radomskiej, diecezji siedleckiej, diecezji sandomierskiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Gośćmi spotkania byli Dorota i Łukasz Kozyrowie, odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie. Spotkanie rozpoczęliśmy jutrznią, której przewodniczył ksiądz Piotr Drozd, moderator diecezjalny Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Lubelskiej. Po czym nastąpiło zawiązanie wspólnoty.

Moderator filialny, ks. Marek Andrzejuk podczas konferencji wg 10 punktów tekstu konferencji Moderatora Generalnego „Wierność charyzmatowi oazy w kontekście nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia” powiedział m.in., że miłosierdzie jest pewnym stylem życia, który mogę podarować innym, to poprowadzenie człowieka tak, by mógł zobaczyć oblicze miłosiernego Ojca. Moja osobista formacja uzdalnia mnie do wychodzenia naprzeciw potrzebującym i towarzyszenia im w troskach i potrzebach.

Po wysłuchaniu konferencji reprezentujący poszczególne diecezje naszej filii omawiali realizację jednego spośród 10 punktów konferencji Moderatora Generalnego.

Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Miłosierdzia, Iwona i Jacek Wolscy przygotowali prezentację dotycząca realizowanych dzieł miłosierdzia.

Równie interesująca była prezentacja Diakonii Społecznej połączona z poruszającym świadectwem małżeństwa Małgorzaty i Krzysztofa Czachór z Kraśnika, którzy podzielili się z nami utratą pracy spowodowaną wyznawanymi wartościami.

Szczytowym wydarzeniem Dnia Wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył moderator Ruchu Światło-Życie diecezji sandomierskiej, ksiądz Krzysztof Kwiatkowski. Homilię wygłosił ksiądz moderator Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej, który m.in. powiedział, że nawrócenie rozpoczyna się od środka, od momentu, kiedy zaczynamy widzieć inaczej. Owocem jest wspaniałomyślność człowieka otwartego na serce drugiego człowieka. Pan pyta o to, czy ja w swoim sercu jestem miłosierny, czy mam serce otwarte na drugiego człowieka.

Następnie odbyło się spotkanie w grupach. Po nich nastąpił czas podsumowania i dzielenia się podjętymi wnioskami i zadaniami wg diakonii:

Diakonia Życia – aby głosić i podejmować miłosierdzie względem innych należy zadbać o swoją relację z Panem Bogiem, czyli być miłosiernym względem siebie.

Diakonia Wyzwolenia – konieczne jest zachęcanie do świadomego podejmowania dzieła KWC przy wykorzystaniu np. portali internetowych. Zaproszenie do udziału w kongresie trzeźwościowym, który jest planowany we wrześniu 2017r.

Diakonia Miłosierdzia – modlitwa za spowiedników; troska o formację własną; indywidualna ewangelizacja 1 na 1; pomoc materialna i duchowa osobom potrzebującym; organizowanie rekolekcji o Bożym Miłosierdziu; tworzenie diakonii miłosierdzia w diecezjach.

Diakonia Ewangelizacji – z pełnym zaangażowaniem realizować swoje posłannictwo.

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych – prowadzenie rekolekcji to nie rzemiosło, a sztuka. Konieczna jest współpraca z wszystkimi diakoniami. Rozważyć organizowanie rekolekcji dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Diakonia Modlitwy – odżycie Oaz Modlitwy w diecezjach. Przypomnienie o rozpoczynaniu i kończeniu dzieł modlitwą.

Krąg filialny Domowego Kościoła – zachowanie wierności charyzmatowi poprzez podejmowanie planów rekolekcji formacyjnych, ewangelizacyjnych, oaz modlitwy. Tworzenie diakonii specjalistycznych, które są przejawem miłosierdzia w RŚŻ. Współpraca z gałęzią młodzieżową RŚŻ na płaszczyznach: diakonia, parafia, dni wspólnoty. Troska o młodzież, w której nastąpiło ożywienie wiary podczas ŚDM .

Podczas popołudniowej części spotkania posługą w Centralnej Diakonii Życia podzielili się Dorota i Łukasz Kozyrowie.

DWDD zakończyliśmy Nieszporami.

Ewa i Tadeusz Lipińscy
para diecezjalna diecezji siedleckiej

← Wstecz