Przejdź do treści

DWDD filii poznańskiej

29-30 marca 2019 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej w Otorowie odbył się wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii poznańskiej. Tematem spotkania było 40-LECIE KWC NOWE WYZWANIA.

W piątkowy wieczór Eucharystii z nieszporami przewodniczył moderator filii ks. Adrian Put. Następnie odbyło się spotkanie kręgu filialnego. Kapłani spotkali się w gronie moderatorów diecezjalnych i Domowego Kościoła.

Sobotę rozpoczęliśmy od jutrzni, której przewodniczył ks. Piotr Derda – moderator diakonii wyzwolenia archidiecezji poznańskiej. Następnym punktem dnia było zawiązanie wspólnoty i przedstawienie uczestników DWDD z diecezji: szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, włocławskiej, kaliskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i poznańskiej. Moderator Filialny przybliżył nam referat Moderatora Generalnego z ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych mającego charakter programowy dla Ruchu Światło-Życie na najbliższy rok WOLNI I WYZWALAJĄCY. Następnie w małych grupach rozmawialiśmy o owocach KWC i możliwościach działania w aspekcie nowych wyzwań w dziedzinie płciowości, ekologii, obrony prawdy, np. poprzez zaangażowanie obywatelskie… Na koniec tej części dnia nastąpiło podsumowanie – przedstawienie najważniejszych wniosków z pracy w grupach na forum ogólnym. Namiot Spotkania w kaplicy wyciszył nas i pobudził do głębszych refleksji, gdzie każdy osobiście słuchał i pytał Jezusa. Eucharystia w centralnym punkcie dnia, celebrowana przez ośmiu kapłanów, była szczytem wspólnotowego świętowania. Przewodniczył jej ks. Dariusz Piasecki – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie archidiecezji poznańskiej. Po uczcie duchowej zadbaliśmy o ciało udając się na obiad i kawę. Następnie spotkaliśmy na Godzinie Odpowiedzialności w poszczególnych diakoniach. Spotkanie zakończyliśmy słuchając ogłoszeń m.in. że jesienne DWDD odbędzie się w Szczecinie oraz wspólnie odmawiając nieszpory.

Elżbieta i Jerzy

← Wstecz