Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 157

List do wspólnot rodzinnych 157

List_DK-157

Droga Wspólnoto,

Smartfon, Facebook, internet… i wiele innych pojęć ze świata wirtualnego. Dla większości czytelników naszego kwartalnika to przestrzeń codziennego poruszania się, znajdowania informacji, szybkiego komunikowania się, przesyłania danych. To przestrzeń, bez której trudno wyobrazić sobie świat. To przestrzeń, bez której już nie wyobrażają sobie świata nasze dzieci. One w nim się urodziły i dla nich jest oczywistością, że w internecie można znaleźć niemal wszystko. To przestrzeń, która może służyć wielu dobrym, Bożym dziełom. Święty Jan Paweł II u schyłku życia napisał: „Internet, jako narzędzie, które dostarcza informacji i rozbudza nasze zainteresowania, może stać się okazją do pierwszego spotkania z chrześcijańskim przesłaniem, szczególnie dla młodych, którzy coraz częściej korzystają z cyberprzestrzeni, uważając ją za swe okno na świat” (z Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2002 r.). W tym samym dokumencie Papież  zwrócił uwagę na jeszcze jedną płaszczyznę wykorzystania przestrzeni wirtualnej: „Nie ulega zatem wątpliwości, że internet – choć nigdy nie zdoła zastąpić głębokiego doświadczenia Boga, które dostępne jest jedynie na drodze żywego, liturgicznego i sakramentalnego uczestnictwa w życiu Kościoła – jako ważne uzupełnienie może pomóc zarówno w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we wspólnocie, jak i w stawianiu pierwszych kroków na drodze wiary”.

W podobnym duchu wypowiadał się Benedykt XVI oraz Franciszek. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami tego ostatniego między innymi w dziale: „Z nauczania Kościoła”. Natomiast wszystkie orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zostały zebrane na stronie: https://www.paulus.org.pl/210,oredzia-na-dni-srodkow-spolecznego-przekazu. Wiele z nich, szczególnie te z ostatnich lat, wskazują na zagospodarowanie przestrzeni wirtualnej.

Nauczanie Kościoła wskazuje na plusy wykorzystywania tych środków, ale zarazem też przestrzega i uwrażliwia na niebezpieczeństwa czyhające na użytkownika – nie tylko dorosłego, ale przede wszystkim młodego, który dopiero się rozwija. Temu zagadnieniu jest także poświęcony temat obecnego numeru. Pojęcie fonoholizmu (czyli nadmiernego i szkodliwego korzystania z telefonu komórkowego) na stałe już weszło do naszego słownika, podobnie jak infoholizm czy siecioholizm i wiele innych uzależnień związanych z przestrzenią wirtualną. Widzimy, jak wiele dzieci (nie mówiąc już o młodzieży) jest dziś uzależnionych, jak trudno wprowadzić zasady korzystania z telefonów, jak trudno budować młodym ludziom relacje w realnym świecie.

Ale czy trudności dotyczą tylko świata młodych? Na pewno nie. Przecież wielu członków Domowego Kościoła przyjeżdżając na rekolekcje od razu pyta o hasło do wi-fi – nie po to, by przekazać ważną informację, ale z przyzwyczajenia, bo w domu zawsze są on-line. Niech więc ten temat numeru i związane z nim nauczanie Kościoła pobudzi nas do rachunku sumienia, do zastanowienia się nad miejscem przestrzeni wirtualnej w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.

Może warto zastanowić się nad pytaniami postawionymi przez św. Jana Pawła II: „Co możemy uczynić, aby to wspaniałe narzędzie, które wymyślone zostało dla potrzeb operacji militarnych, mogło teraz służyć sprawie pokoju? Czy internet może sprzyjać kulturze dialogu, współuczestnictwa, solidarności i pojednania, bez której pokój nie może zagościć na trwałe? Kościół wierzy, że jest to możliwe; co więcej, pragnąc to zagwarantować, Kościół chce wkroczyć na nowe «forum», uzbrojony w Ewangelię Chrystusa, Księcia Pokoju. Dzięki internetowi na milionach monitorów na naszej planecie pojawiają się miliardy obrazów. Czy z owej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos?”.

Niech zbliżający się czas Adwentu oraz Bożego Narodzenia będzie czasem rodzinnych spotkań, budowania relacji i przylgnięcia do TEGO, KTÓRY PRZYCHODZI😊. Podpowiedzi, inspiracje znajdziemy między innymi w dziale poświęconym katechumenatowi rodzinnemu. Niech ten czas zaowocuje miłością, która łączy, spaja i daję siłę do przetrwania przeciwności.

„Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” jak zwykle zawiera świadectwa, relacje z życia naszej wspólnoty oraz materiały do miesięcznych spotkań kręgu. Na tych spotkaniach mamy coraz głębiej odkrywać dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: bezinteresowny dar, przez który łączymy się z krzyżem Chrystusa, dar dający wolność oraz gotowość do stanięcia przy tych, którzy sami nie potrafią sobie pomóc. Nie lękajcie się!

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła

 ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy Domowego Kościoła

Konspekt-I 2020