Przejdź do treści

DWDD FILII LUBELSKIEJ – WIOSNA 2018

DWDD FILII LUBELSKIEJ 

21.04.2018 r. w Lublinie odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie oraz członkowie diakonii z filii lubelskiej spotkali się na Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Miejscem spotkania był jak zwykle Ośrodek Ruchu Światło-Życie na Sławinku (ul. Ks. W. Danielskiego 11 i ul. Ks. Blachnickiego 8). W czasie wiosennego DWDD odwiedziła nas para krajowa DK Kasia i Paweł Maciejewscy, czym sprawiła nam ogromną radość😊.

Dzień Wspólnoty przeżywaliśmy pod hasłem „Współczesne wyzwania, nie tylko dla młodych” i rozpoczęliśmy się jutrznią prowadzoną przez moderatora diecezjalnego RŚ-Ż archidiecezji lubelskiej, księdza Piotra Drozda.

Po przedstawieniu się wspólnot wysłuchaliśmy konferencji moderatora filialnego RŚ-Ż, księdza Marka Andrzejuka, który swoim zwyczajem, aby łatwiej nam było zrozumieć, temat DWDD przedstawił w formie prezentacji. W czasie pracy w małych grupach próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie „Do jakich działań na rzecz wychowania nowego człowieka czuję się dziś wezwany?”.

W czasie dzielenia się charakteryzowaliśmy cechy współczesnego człowieka i szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak może on zbliżyć się do Boga. Każdy z nas napisał telegram do młodego człowieka, w którym zawarł w krótkiej formie swoje przesłanie.

Szczytem dnia stała się Eucharystia przeżywana jako obecność Jezusa z nami pod postaciami chleba i wina.

Przed obiadem robiliśmy zdjęcia całej wspólnoty na schodach, na których wiele lat temu ks F. Blachnicki fotografował się z paniami z INMK i ks W. Danielskim.

Po wspólnym posiłku udaliśmy się na spotkania w grupach poszczególnych diakonii specjalistycznych oraz kręgu filialnego Domowego Kościoła poszerzony o parę krajową.

Na podsumowaniu spotkań podkreśliliśmy wagę jedności wszystkich gałęzi naszego Ruchu. Zauważyliśmy potrzebę towarzyszenia młodzieży poprzez spotkania, przeżywane rekolekcje i służenie sobie nawzajem.

Dzień Wspólnoty zakończyliśmy nieszporami dziękując Bogu za radość spotkania i dobrze przeżyty czas.

Bożena i Hubert Pietrasowie
para filialna f. lubelskiej

← Wstecz