Przejdź do treści

25-lecie święceń kapłańskich ks. Tomasza Opalińskiego – moderatora krajowego DK

Księże Tomaszu,
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia mija 25 lat od dnia Twoich święceń kapłańskich. Z tej okazji życzymy, by słowa z św. Augustyna z dzisiejszej godziny czytań były dla Ciebie drogowskazem: „Doskonałym Twym sługą jest ten, kto nie stara się usłyszeć od Ciebie, czego pragnie, ale kto pragnie tego, co od Ciebie usłyszał”. Niech Chrystus Sługa umacnia Cię na drodze Twojej posługi w parafii i na rzecz Ruchu, szczególnie rodzin z Domowego Kościoła. Z radością, na nowo każdego dnia odczytuj, co to znaczy być KAPŁANEM Chrystusa:

Kkroczyć wiernie za Mistrzem z Nazaretu
Aadorować Tego, który zostawił nam Swoje Ciało i Swoją Krew
Pprowadzić innych do spotkania z Chrystusem w sakramentach
Łłowić zagubionych
Aasystować, towarzyszyć potrzebującym obecności i wsparcia
Nnawracać się i z gorliwością zachęcać do tego innych

Z zapewnieniem o modlitwie
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
Para krajowa Domowego Kościoła

25 maja 2016

← Wstecz