„Miłosierni jak Ojciec” – rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że rekolekcje przeżywamy w adwencie, wielkim poście, przyzwyczajeni jesteśmy też do tego, że rekolekcje oazowe organizowane są na ogół w wakacje, coraz częściej też w ferie zimowe. Kiedy jednak mają przeżywać swoje rekolekcje kapłani – moderatorzy Ruchu, którzy w tym czasie najczęściej rekolekcje prowadzą? A przecież oni również – może jeszcze bardziej – potrzebują tego szczególnego czasu przebywania z Bogiem, wystawiania swojego serca na promieniowanie Bożej