Koinonia – sympozjum dla proboszczów i ich współpracowników

Zapraszamy na XXV Sympozjum Koinonia, które odbędzie się w dniach 10-13 października 2016 r. w Porszewicach k. Łodzi. Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewangelizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja podejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi