Przejdź do treści

Siostra Jadwiga Skudro

siostraSiostra Jadwiga Skudro urodziła się w Kijowie 17 grudnia 1914 r. (według obowiązującego tam kalendarza prawosławnego 4 grudnia).
W wieku 10 lat rozpoczęła naukę w szkole ss. Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze k/Tarnowa, gdzie w 1933 r. zdała maturę. W 1936 r. rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Sióstr Sacre Coeur. Nowicjat przeżywała w Belgii, gdzie 7 marca 1939 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Po wojnie, w 1947 r. s. Jadwiga złożyła śluby wieczyste.
Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni dziewcząt w szkołach prowadzonych przez siostry Sacre Coeur – w Warszawie, Poznaniu i Zbylitowskiej Górze. Pełniła również urząd ekonomki.
W latach 1969-1972 uczyła się w Studium Rodzinnym w Poznaniu.
W sierpniu 1972 r. przebywając w Paryżu w domu swego Zgromadzenia trafiła do centrali ruchu Equipes Notre Dame, gdzie zapoznała się z jego założeniami i metodami. Po powrocie Siostra rozpoczęła pracę w sekretariacie Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, we Włocławku. W 1974 r., na zaproszenie ks. Franciszka Blachnickiego, przyjechała do Krościenka nad Dunajcem na oazę rodzin, by podzielić się swoją wiedzą na temat ruchu Equipes Notre Dame.
Po tych wakacjach ks. Blachnicki zaproponował Siostrze Jadwidze współpracę w organizowaniu i prowadzeniu Ruchu Wspólnot Rodzinnych. Władze zakonne wyraziły na to zgodę i od 1. stycznia 1975 roku Siostra podjęła na stałe współpracę z ks. Blachnickim. Zamieszkała początkowo w Lublinie, a następnie w Krakowie uczestnicząc w powstawaniu i tworzeniu gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, która dziś nosi nazwę Domowy Kościół.
Siostra Jadwiga pomagała w zakładaniu wielu kręgów rodzin, prowadziła rekolekcje, tłumaczyła i opracowywała materiały formacyjne dla Domowego Kościoła. Od 1975 roku uczestniczyła w redakcji pisma formacyjnego „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”.
W 1990 r. zamieszkała w domu zakonnym w Warszawie, jednakże niemalże do ostatnich chwil życia w dalszym ciągu uczestniczyła w życiu Domowego Kościoła, prowadząc rekolekcje i biorąc udział w licznych spotkaniach DK. W 2007 r. na IV Światowym Kongresie Rodzin w Warszawie, została szczególnie uhonorowana za długoletnie zaangażowanie w służbę pomocy rodzinie.

(opracowano na podstawie informacji zgromadzonych w archiwum DK w Krościenku)

Błogosławieństwem naszej posługi jako pary diecezjalnej warszawskiej była przyjaźń z Siostrą Jadwigą Skudro. Dzięki pasji nagrywania i dokumentowania spotkań zgromadziliśmy materiał, który wykorzystaliśmy do zmontowania filmu – życiorysu Siostry Jadwigi. Otrzymaliśmy jeszcze jedną łaskę od Pana: spotkanie rok temu z Siostrą Jadwigą w dniu 24 września 2009 r., u progu Jej przejścia do Domu Ojca. Życiorys Siostry Jadwigi powstał, aby przybliżyć jej osobę odpowiedzialnym za Domowy Kościół, zgromadzonym na spotkaniu opłatkowym w Warszawie w styczniu 2010 r. W stosunku do pierwszej wersji film został opatrzony wstępem. Naszym pragnieniem jest, aby służył wszystkim małżonkom z Domowego Kościoła. Niech posługa Siostry Jadwigi nadal przynosi w naszej wspólnocie obfite owoce.

Elżbieta i Mirosław Wrotek

ZDJĘCIA SIOSTRY JADWIGI —>

Poprzez życie Siostry dotykamy samych korzeni naszego Ruchu. Siostra niemal od samego początku (od końca czerwca 1974 r.) była świadkiem, uczestniczką i współsprawczynią wydarzeń, które stopniowo, krok po kroku, określały tożsamość Domowego Kościoła, a po wyjeździe ks. Franciszka Blachnickiego z Polski, zwłaszcza zaś po jego śmierci (1987 r.) – podjęła odpowiedzialność pielęgnowania i strzeżenia wizji Założyciela w tym względzie.

Kalendarium życia siostry Jadwigi Skudro

 • 17 grudnia 1914 – przyszła na świat w Kijowie (według obowiązującego tam kalendarza prawosławnego – 4 grudnia) w rodzinie Henryki i Antoniego Skudro.
 • 1917 – początek rewolucji bolszewickiej w Rosji. Jadwiga wyjechała z matką do Odessy.
 • 1920 – śmierć matki, Henryki, która zaraziła się tyfusem.
 • 1922 – przyjechała do wolnej Polski i zamieszkała wraz z rodziną w Zakopanem.
 • wrzesień 1925 – rozpoczęła naukę w szkole Sióstr Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa.
 • 1933 – zdała maturę.
 • 25 maja 1936 – przyjechała do Lwowa, by rozpocząć postulat w Zgromadzeniu Sióstr Sacré Coeur.
 • sierpień 1936 – wyjechała do nowicjatu w Brukseli.
 • 7 marca 1939 – złożyła pierwsze śluby zakonne i wkrótce powróciła do Polski.
 • 24-28 marca 1940, Wielkanoc – nielegalne przekroczyła granicę między strefą okupacyjną sowiecką a Generalną Gubernią. Przybyła ze Lwowa, gdzie zastał ją wybuch wojny, do Warszawy, do tamtejszego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Sacré Coeur. Po pewnym czasie trafiła do szkoły, prowadzonej przez Zgromadzenie w Zbylitowskiej Górze, gdzie zastał ją koniec wojny.
 • 1945/46 – uczyła w szkole gminnej, była opiekunką internatu, nauczycielką w Szkole Gospodarczej w Warszawie.
 • 1946 – wyjechała na probację (przygotowanie do ślubów wieczystych) do Rzymu.
 • 10 lutego 1947 – złożyła śluby wieczyste.
 • 1947 – uczyła w Liceum Gospodarczym w Zbylitowskiej Górze.
 • 1954 – pracowała jako wychowawczyni w internacie dla studentek w Poznaniu.
 • 1957 – powraca do Zbylitowskiej Góry.
 • 12 listopada 1957 – podczas spaceru z wychowankami uległa ciężkiemu wypadkowi (przygniotło ją drzewo). Przeszła operację i długi okres rekonwalescencji.
 • 1962 – została ekonomką w klasztorze w Zbylitowskiej Górze.
 • 1968-1972 – posługiwała jako ekonomka w klasztorach w Warszawie (przez rok) i w Pobiedziskach koło Poznania.
 • 1969-1972 – podjęła studia w Studium Rodzinnym w Poznaniu.
 • 1972 – odbyła trzymiesięczną podróż po Włoszech, Francji i Belgii. Podczas pobytu w Paryżu pierwszy raz zetknęła się z ruchem Equipes Notre Dame. W Belgii uczestniczyła w kilku spotkaniach miesięcznych ekip END.
 • 1973-1974 – pracowała w sekretariacie abp. Kazimierza Majdańskiego we Włocławku
 • koniec czerwca 1974 – na zaproszenie ks. Franciszka Blachnickiego przyjechała na oazę rodzin do Krościenka nad Dunajcem, by podzielić się swoją wiedzą na temat ruchu Equipes Notre Dame.
 • 1 stycznia 1975 – została oddelegowana przez Zgromadzenie do pracy dla rodzin i podjęła na stałe współpracę z ks. Blachnickim.
 • lato 1975 – przeniosła się do Lublina i zamieszkała w dawnym mieszkaniu ks. Blachnickiego, przy ul. Armii Ludowej 7.
 • listopad 1975 – podjęła pracę w redakcji założonego przez ks. Blachnickiego pisma formacyjnego „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”.
 • 1976 – przeprowadziła się do Krakowa i zamieszkuje przy ul. Kazimierza Wielkiego 42/48 m 25
 • 1981 – przeniosła się do nowego mieszkania, które ks. Blachnicki kupił w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 148.
 • 1981 –wzięła udział w Sympozjum Ruchów Odnowy zorganizowanym w Rzymie przez ruch Comunione e Liberazione we współpracy z Ruchem Światło–Życie.
 • 1982 –wzięła udział w Kongresie END w Rzymie.
 • 1990 – zamieszkała w domu zakonnym w Warszawie przy ul. Tanecznej, ale nadal czynnie uczestniczyła w życiu DK, m.in. prowadząc liczne rekolekcje.
 • 1999 – odwiedziła wspólnoty Domowego Kościoła w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
 • wrzesień 2000 – wzięła udział w Kongresie END w Santiago de Compostela.
 • 11-13 maja 2007 –wzięła udział w IV Światowym Kongresie Rodzin w Warszawie, na którym został uhonorowana medalem za długoletnie zaangażowanie w służbę pomocy rodzinie.
 • 24 lutego 2007 – W trakcie XXXII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie wstąpiła do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.
 • 31 marca 2007 – Po raz ostatni wzięła w dorocznej pielgrzymce Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
 • 28 września 2009 – Umarła w domu zakonnym przy ul. Tanecznej w Warszawie.