Małgorzata i Tomasz KasprowiczowieMałgorzata i Tomasz Kasprowiczowie

Odpowiedzialni za treść „Listu”
502 346 586
dkpk0921@gmail.com

 

Ks. Damian Kwiatkowski

Odpowiedzialny za treść „Listu”
504 730 161
ks.d.kwiatkowski@archiczest.pl

 

Katarzyna i Paweł MaciejewscyKatarzyna i Paweł Maciejewscy

Redaktorzy prowadzący
601 839 304
k.p.maciejewscy@gmail.com

 

Renata i Józef Nowakowie

Członkowie redakcji

 

 

Dorota i Jacek Skowrońscy

Członkowie redakcji

 

 

osobaPiotr Sinielewicz

Opracowanie graficzne

 

 

Elżbieta Kozyra i Maria Różycka

Sekretariat DK
Prenumerata i zmiana ilości zamawianych egzemplarzy
18 262 39 42
jagiellonska@oaza.pl