Wszystkich członków Domowego Kościoła pragniemy zapoznać z planami rozbudowy Centralnego Domu Rekolekcyjnego przy ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku i prosić o modlitwę oraz zaangażowanie w pomoc finansową, aby w przyszłości miejsce to mogło jeszcze lepiej służyć rodzinom z DK.

NIECO HISTORII…

Plany rozbudowy Domu – tak by móc zwiększyć bazę noclegową i warunki do godnego przeżywania rekolekcji – pojawiały się wielokrotnie w przeszłości.
W latach 80., gdy dysponowaliśmy tylko parterem domu (gdzie mieściła się kuchnia, jadalnia i pokój dla dzieci), a na piętrze mieszkał lokator – pierwszy sekretarz partii ;-) i nie wiadomo było, jak długo to potrwa, planowaliśmy zbudować domki letniskowe na zboczu. Jednak z różnych powodów odstąpiliśmy od tego pomysłu. Gdy lokator wyprowadził się z domu, na początku lat 90., po długich staraniach udało się kupić drugą część domu (I piętro). Wtedy konieczne było podjęcie generalnego remontu domu, a przy tej okazji nadbudowa, dzięki czemu zyskaliśmy pokoje na II piętrze oraz kaplicę.
Już wtedy rodziły się plany, by w przyszłości dobudować drugi dom – rozbudować istniejącą już „Lisówkę”, by nie trzeba było wynajmować pokoi u gospodarzy. Ponieważ jednak kupno i rozbudowa głównego domu pochłaniały dużo czasu i pieniędzy, realizacja tych planów była ciągle odkładana. Po kilku latach, w czasie pełnienia posługi pary krajowej DK przez Anię i Jacka Nowaków, temat rozbudowy wrócił i był m.in. przedstawiony Centralnej Diakonii Jedności, a w następnych latach szczegółowe rozmowy na ten temat podejmował krąg centralny DK, który (w czasie kadencji Joli i Mirka Słobodów) podjął decyzję o rozbudowie.
Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia rozbudowy opóźniało się z powodu różnych trudności. Najpierw trzeba było znaleźć odpowiedniego projektanta. Po długich staraniach udało się dotrzeć do p. Józefa Pietrzaka, członka DK mieszkającego na Podhalu, który zgodził się podjąć to zadanie. Potem zaczęły się piętrzyć liczne trudności związane z notarialnym ustaleniem służebności drogi dojazdowej do Domu. Trwało to prawie dwa lata. A potem okazało się, że „Lisówka” stoi na terenie leśnym, więc aby móc cokolwiek tam budować, trzeba było przekwalifikować ten teren. I znów upłynął prawie cały rok. Potem można było podjąć starania o wycinkę kilku drzew, które przeszkadzały w rozbudowie i zagrażały bezpieczeństwu. Dopiero po dopełnieniu tych wszystkich formalności możliwe było rozpoczęcie długiej i skomplikowanej procedury zmierzającej do otrzymania pozwolenia na rozbudowę, które ostatecznie otrzymaliśmy w sierpniu 2012 r. 28 sierpnia tego roku rozpoczęły się prace przygotowawcze, a potem budowlane, o czym można przeczytać poniżej.

POSTĘPY PRAC


JAK MOŻNA WESPRZEĆ ROZBUDOWĘ?

Przede wszystkim prosimy o modlitwę. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący (Ps 127,1).

Oprócz modlitwy potrzebne są także środki finansowe. Składki i darowizny członków DK z minionych lat umożliwiły rozpoczęcie rozbudowy, natomiast jej kontynuacja zależy od naszej dalszej ofiarności. Statystycznie rzecz biorąc, kwota przypadająca na jedno małżeństwo wynosi około 70 zł. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rodziny Domowego Kościoła są w zróżnicowanej sytuacji materialnej i nie można tu stosować równej miary.Zachęcamy zatem do ofiarności na miarę Waszych możliwości. Niech będzie to dar Waszych serc: radosny i niewymuszony, rozłożony w czasie. Będziemy na bieżąco informowali o inicjatywach, mających na celu zebranie potrzebnych środków. Już dziś zapowiadamy jedną z nich: odpis podatkowy w ramach tzw. 1%. Liczymy też na Wasze lokalne pomysły.

Z góry dziękujemy za Waszą ofiarność! Niech rozbudowa Domu będzie jedną z form obchodów 40-lecia Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie!

GDZIE MOŻNA KIEROWAĆ WPŁATY?
NR KONTA:
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Blachnickiego 25, 34-450 Krościenko n.D
Nr rachunku: 61 8817 0000 2001 0020 3964 0001
z dopiskiem: „Krąg przyjaciół Domu przy Jagiellońskiej”