Dzień Skupienia Domowego Kościoła w Sztokholmie

Dnia 20 listopada prowadziliśmy Dzień Skupienia dla rodzin z kręgów Domowego Kościoła w Sztokholmie. Dzień wcześniej uczestniczyliśmy w spotkaniu jednego z tamtejszych kręgów Domowego Koscioła. Wspólnota Domowego Kościoła przy Polskiej Misji Katolickiej liczy obecnie trzy kręgi, tworzy się czwarty krąg. Kręgami opiekują się rektor PMK, ks. Ryszard Flakiewicz SDB i wicerektor, ks. Paweł Drążyk SDB. Polskie Rodziny w Szotkholmie licznie uczestniczą w Mszach Świętych. Mamy nadzieję, że będą powstawać kolejne kręgi

Adwentowy Dzień Wspólnoty w Dublinie 

W niedzielę, 4.12.2016 r., odbył się w parafii St. Mary's w Lucan Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Dublin: „Miłosierni przez pełnienie dzieł miłosierdzia”. Pełni radości zawiązaliśmy wspólnotę poprzez modlitwę i śpiew. Następnie zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, w których dzieliliśmy się doświadczeniem przeżywania miłosierdzia Bożego w ostatnim tygodniu - w naszym życiu, codzienności, zwykłych wydarzeniach i spotkaniach. Kolejnym krokiem było przeczytanie fragmentu z Listu św. Pawła do Galatów i

Rekolekcje KWC w Kanadzie 4-6 XI 2016

Miłość, która nie zna granic W kończącym się Roku Miłosierdzia odbyły się rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Kanadzie. Podjęliśmy temat miłosierdzia Bożego, zwracając szczególną uwagę na role Krucjaty. Ksiądz Franciszek Blachnicki podkreślał: „Podstawowym dziełem miłosierdzia jest wyzwolenie człowieka dokonujące się przez prawdę. Jest rzeczą ogromnie doniosłą, abyśmy sobie uświadomili, że podejmując służbę, diakonie wyzwolenia przez prawdę, wypełniamy zarazem podstawowe dzieło miłosierdzia wobec naszych braci”. Według ks. Franciszka szczególnie ważnym do zrozumienia

Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii

Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii został podzielony na 4 rejony: Szkocja, Anglia Północna, Anglia Centralna oraz Anglia Południowa i Walia. Podział kręgów DK na 4 rejony miał miejsce w 2012 roku. Było tam wtedy kilkanaście kręgów DK. Najpierw powołaliśmy w rejonch pary łącznikowe. Po pewnym czasie formacji zaproponowaliśmy wybory pary rejonowej. Wybory miały już miejsce w trzech rejonach. W rejonie Anglia Południowa wybory odbyły się już po raz drugi - Gabriela

ORAR IIst. w CRAIG LOGE SCOTLAND

W październiku prowadziliśmy wraz z księdzem Janem Mikulskim dla rodzin Domowego Kościoła ORAR II st., który odbył się w Craig Loge Scotland. Uczestniczyło 12 małżeństw z kręgów z terenu Szkocji. Uważaliśmy, że na ORAR II st. powinny być małżeństwa z każdego rejonu Wielkiej Brytanii, ale niestety nie mogliśmy z powodu braku miejsc w ośrodku przyjąć małżeństw z innych rejonów. Rekolekcje zorganizowała we wspólpracy z nami para rejonowa ze Szkocji, Magdalena i Wojciech

Przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie

W Dublinie odbyła się konferencja przygotowująca Światowe Spotkanie Rodzin AD 2018. W konferencji uczestniczyło 5 małżeństw i 3 pojedyncze osoby z kręgów DK z terenu Irlandii. Przekazujemy relację, która również została zamieszczona na www.dk.oaza.ie Bardzo nas raduje, że rodziny Domowego Kościoła w Irlandii z dużym zaangażowaniem troszczą się o rozwój wiary i Kościoła. Są siłą i nadzieją Kościoła w kraju, w którym wiara zdaje się zanikać. Dziękujemy im także za to,

OAZA III stopnia na Ukrainie

Stało się już tradycją, że w wakacje na Oazę Rodzi III stopnia na Ukrainę zapraszane są rodziny z Polski. W tym roku z zaproszenia skorzystały 4 rodziny. Poniżej świadectwa uczestników: z Polski i z Ukrainy. Chrystus, wolna wola i cień Krzyża Gwardijskie, a czasem Felsztyn, bo tak wymiennie nazywają tę miejscowość związani z nią księża, stała się na trzy dni oazą Oazy Rodzin III stopnia. Następnie na dziewięć dni był

IX Pielgrzymka KWC – Kanada 2016

IX PIELGRZYMKA KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA MELROSE 11-12 CZERWIEC 2016 „GDZIE DUCH TAM WOLNOŚĆ”   Temat tegorocznej pielgrzymki KWC zaczerpnięty został z listu św. Pawła do Koryntian „Pan natomiast jest Duchem, gdzie zaś Duch Pana, tam wolność”. Pielgrzymka odbyła się pod duchowym przewodnictwem ks. dr. Piotra Wojakiewicza CSMA. Była także nawiązaniem do roku Ducha Świętego obchodzonym w minionym roku w Ruchu Światło-Życie, a motywem przewodnim była piosenka „W mocy Ducha Świętego”. Słowa tej piosenki w

DK na ŚDM

„Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z tobą” - tymi słowami papieża Franciszka, wygłoszonymi podczas sobotniego czuwania w Brzegach, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Światowych Dni

DOMOWY KOŚCIÓŁ W SZKOCJI

Nasza wspólnota Domowego Kościoła w Szkocji liczy już 9 lat. Powstało do tej pory 7 kręgów. Rozwijamy się powoli, ale sukcesywnie. Rodziny tworzące kręgi mieszkają w różnych zakątkach Szkocji, takich jak: Perth, Edynburg, Dundee, Falkirk, Motherwell, Livingston, Kirkcaldy. Aby uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach kręgów, trzeba czasami pokonać dziesiątki kilometrów. Jednak potrzeba wspólnoty nie baczy na przeszkody. Naszym opiekunem i Moderatorem jest ksiądz Janusz Wilczyński SAC. Do tej pory udało się zorganizować dwa