Europa Zachodnia (Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania)

Maria i Ryszard Karolewscy
603 176 981
mrkarolewscy@wp.pl

Europa Wschodnia (Ukraina, Litwa, Kazachstan, Moskwa)

Ewa i Tomasz Czyżowie
607 323 922
t.czyz@radwag.pl

Europa Południowa (Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Austria, Rzym)

Bożena i Jerzy Walczakowie
jerzywb@poczta.onet.pl

Czechy

Urszula i Bogdan Wieczorkowie
32 425 06 36
pawwie@wp.pl

Słowacja

Elżbieta i Robert Pierógowie
509 411 450
erpierog@op.pl

Kanada, Stany Zjednoczone

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
601 839 304
k.p.maciejewscy@gmail.com