Europa Zachodnia (Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania)

Beata i Jarosław Bernatowiczowie
607 196 726 Beata
bjbernatowicz@gmail.com

Europa Wschodnia (Ukraina, Litwa, Kazachstan, Moskwa)

Bożena i Hubert Pietrasowie
798 660 513 Bożena
bena.pietras@gmail.com

Europa Południowa (Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Austria, Rzym)

Bożena i Jerzy Walczakowie
jerzywb@poczta.onet.pl

Czechy

Urszula i Bogdan Wieczorkowie
606 595 974
pawwie@wp.pl

Słowacja

Elżbieta i Robert Pierógowie
509 411 450
erpierog@op.pl

Stany Zjednoczone

Dorota i Piotr Michnowscy
697 650 607 Piotr
piotr.michnowski@gmail.com

Kanada

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
502 346 586 Tomek
dkpk0921@gmail.com