Europa Zachodnia (Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania)

Maria i Ryszard Karolewscy
603 176 981
mrkarolewscy@wp.pl

Europa Wschodnia (Ukraina, Litwa, Kazachstan, Moskwa)

Bożena i Hubert Pietrasowie
798 660 513
bena.pietras@gmail.com

Europa Południowa (Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Austria, Rzym)

Bożena i Jerzy Walczakowie
jerzywb@poczta.onet.pl

Czechy

Urszula i Bogdan Wieczorkowie
606 595 974
pawwie@wp.pl

Słowacja

Elżbieta i Robert Pierógowie
509 411 450
erpierog@op.pl

Kanada, Stany Zjednoczone

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
502 346 586
dkpk0921@gmail.com