DK w Kanadzie

www.domowykosciolkanada.com
Małgorzata i Leszek Wiraszka
ml.wiraszka@gmail.com
ks. Jacek Kryn

DK w Chicago

www.domowykosciol.org
Renata i Krzysztof Kaczor
kr.kaczor7@gmail.com

DK w Niemczech

Agnieszka i Grzegorz Krzyżowscy
ja.gusia@yahoo.de

DK w Austrii (rejon Wiedeń)

Joanna i Michał Kucharkowie
jmkucharko@gmail.com
0043 699 11100283 Michał
0043 660 7383571 Joanna
0043 2243 20248 stacjonarny

DK na Słowacji

Daniela i Vlado Gladis
gladisv@stonline.sk

DK na Ukrainie

Swietłana i Rusłan Kaganowicz
russik@i.ua