Transmisje ze Światowego Spotkania Rodzin

Niedziela 27 wrześna 2015 roku: 1.30 - Święto Rodzin i modlitewne czuwanie na Benjamin Franklin Parkway 22.00 - Msza Święta na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin na Benjamin Franklin Parkway Transmisje (w dowolnym czasie) można także obejrzeć na http://tv-trwam.pl/

Stanowisko Biskupów Polskich przed Synodem o Rodzinie

Warszawa, 21.09.2015 r. STANOWISKO BISKUPÓW POLSKICH PRZED XIV ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIEM OGÓLNYM SYNODU BISKUPÓW (4-25.10.2015 r.) Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar Synodu Biskupów, którego tematem będzie w tym roku „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Dziękujemy także milionom Polaków – w tym wspólnotom i ruchom rodzinnym – którzy modlą się za papieża Franciszka, kardynałów, biskupów i osoby biorące udział w synodzie. Zachęcamy wszystkich do dalszej modlitwy w intencji synodu, podczas którego – na prośbę

Naszą misją jest miłość – VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii

Od 22 do 27 września 2015 r. w Filadelfii będzie miało miejsce VIII Światowe Spotkanie Rodzin. Spotkanie rodzin z papieżem Franciszkiem będzie przebiegać pod hasłem „Naszą misją  jest miłość. Rodzina w pełni żywa”.   „Misją rodziny chrześcijańskiej dziś, tak jak było w przeszłości, jest głoszenie światu, z mocą sakramentu małżeństwa, miłości Bożej. Począwszy od tego właśnie głoszenia rodzi się i kształtuje żywa rodzina, która ognisko miłości stawia w centrum całej swojej dynamiki ludzkiej i duchowej” – podkreślił papież Franciszek w przesłaniu

Komisja kardynałów uznała heroiczność cnót ks. Blachnickiego

22 września 2015 r. podczas kongresu kardynałów Kongregacji ds. Kanonizacyjnych została zatwierdzona droga badania kanonicznego heroiczności cnót Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Zatwierdzenie przez komisję kardynałów jest kolejnym etapem procesu beatyfikacyjnego, po zatwierdzeniu przez komisję teologiczną (co miało miejsce w październiku ubiegłego roku). Pozytywna decyzja kongregacji jest ostatnim warunkiem wydania przez Ojca świętego dekretu o heroiczności cnót. „W najbliższym czasie, jak ufamy, prefekt kongregacji, będzie wnioskował do ojca świętego o dekret

DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

XXIV Sympozjum Koinonia (Porszewice, 6-8 października 2015) stanowi kontynuację spotkań odbywających się od 1977 roku z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Koncentrowały się one wokół różnych aspektów posoborowego modelu parafii opartego o jej wymiar ewangelizacyjno-inicjacyjny. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Wymaga to pogłębienia zagadnienia diakonii parafialnej zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych.

Tydzień Wychowania

Za kilka dni, bo od 13-19 września będziemy przeżywać V Tydzień Wychowania. W tym roku odbywa się on pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Chcemy zwrócić uwagę nie tylko na to, w co człowiek wierzy, co myśli, co czuje, ale także ku jakim wartościom chce zmierzać i w oparciu o co buduje. Dla nas takim światłem w tym roku jest nasz parton św. Jan Bosko – w tym roku przeżywamy 200 rocznicę jego urodzin. Chcemy pokazać, że metoda wychowawcza

XVIII Pielgrzymka Rodzin DK do Kalisza

Ponad dwa tysiące osób z całej Polski wzięło udział w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch…” (1 Kor 12,4).