SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA

DOBRE MIEJSCE! To Dom Rekolekcyjno-Formacyjny w Warszawie na Bielanach, który w dniach 19-21.01.2018 gościł odpowiedzialnych Domowego Kościoła na spotkaniu noworocznym. Było to rzeczywiście dobre miejsce, do którego przybyły pary diecezjalne, pary filialne, pary odpowiedzialne za kontakty z zagranicą, kapłani moderatorzy diecezjalni i zaproszeni goście. A przewodniczyli całemu spotkaniu moderator krajowy DK, ks.Tomasz Opaliński oraz para krajowa DK, Kasia i Paweł Maciejewscy. Wśród zaproszonych gości był także moderator generalny Ruchu Światło-Życie,

Życzenia dla Kapłanów

„Kapłan jest dla Mszy Świętej. Składanie ofiary Mszy Świętej to istota jego powołania, wszystko inne jest dodatkiem. Tak jak Pan Jezus przyszedł po to, aby złożyć z siebie ofiarę – podobnie kapłan jest po to, aby tę ofiarę uobecniać”. (ks. F. Blachnicki) Drodzy Kapłani żyjący duchowością Chrystusa Sługi! W niedzielę Chrztu Pańskiego, obchodzoną w Ruchu Światło-Życie jako niedziela Chrystusa Sługi, w szczególny sposób pamiętamy i otaczamy modlitwą Kapłanów-Moderatorów zjednoczonych w Unii Kapłanów Chrystusa

Święto patronalne Domowego Kościoła

„Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, ’narodzonego z Niewiasty’, i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego

„Maryja jest dla nas przykładem, jak i my powinniśmy swoje życie i wszystkie wydarzenia, których jesteśmy uczestnikami, przeżywać w świetle wielkiej, świętej historii zbawienia, w świetle Bożych planów zbawienia”. (ks. F. Blachnicki) W tę dziwną, świętą, cichą noc, podczas której narodził się nasz Zbawiciel, najpiękniej widać, jak bliski nam jest Ten, którego nazywamy Emmanuelem – Bogiem z nami. Oto Ten, który jest poza czasem, zmienia historię ludzkości – ale robi to

Czarny „opłatek” – pilne

„Czekamy więc na taki oryginalny, bo czarny „opłatek”, mający jednak tę samą wymowę miłości i jedności” (ks. F. Blachnicki). Tak jak kiedyś Ojciec Franciszek Blachnicki czekał na ten czarny dar serca, prosząc, aby członkowie Ruchu Światło-Życie przysłali węgiel na Kopią Górkę, tak my dziś pragniemy kontynuować taką formę pomocy potrzebującym, którą nasz Założyciel nazwał dzieleniem się czarnym opłatkiem. W ramach Wirtualnej Choinki Ty też możesz podzielić się takim opłatkiem. Też możesz ukochać

Nietypowy film(ik) o DK

Nasza wspólnota rejonowa Domowego Kościoła co roku angażuje się w organizację odpustu przypadającego w niedzielę Chrystusa Króla nie tylko poprzez przygotowanie celebracji liturgicznych, ale też dzięki otwartości naszego Księdza Proboszcza (będącego równocześnie naszym moderatorem) możemy wykorzystać ten czas na spotkanie z parafianami, a szczególnie z małżeństwami i rodzinami organizując dla nich poczęstunek: ciasto, kawę, herbatę czy zapraszając na dobry film chrześcijański. To właśnie projekcje tych filmów wzbudziły w nas pragnienie, aby

Wirtualna Choinka

„Mamy być dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Naszym skarbem w niebie jest tylko to, co jest wykonane w miłości” (ks. F. Blachnicki). Dzieci z biednych rodzin nie mają innych marzeń niż te z bogatych. Różni je tylko to, że marzenia biedniejszych - bez naszej pomocy - nie będą miały szans na realizację. www.wirtualnachoinka.pl Chcemy w tym roku obdarować 1300 dzieci i zebrać 130 ton węgla! Poświęć 40 sekund. Włącz dźwięk i otwórz link: 100slowo.wirtualnachoinka.pl   

DWDD filii warszawskiej

W dniu 18 listopada 2017r odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie oraz członkowie diakonii z diecezji filii warszawskiej spotkali się na Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Miejscem tego dnia wspólnoty była parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, gdzie serdecznie zostaliśmy powitani i ugoszczeni przez wspólnotę Ruchu Światło-Życie archidiecezji białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli moderator krajowy DK ks. Tomasz Opaliński oraz moderator filii warszawskiej ks. Andrzej Pawlak. Dzień Wspólnoty przeżywaliśmy pod hasłem „Pragnę służyć”. Wpisał

List do wspólnot rodzinnych 149

Droga Wspólnoto, Kolejny numer „Listu”, który oddajemy do Waszych rąk, poświęcony jest – podobnie jak poprzedni – służbie. Przeżywamy przecież rok formacyjny pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Poszerzamy jednak nieco nasze pole widzenia: w poprzednim numerze przyglądaliśmy się, jak służymy albo możemy lepiej służyć sobie nawzajem w małżeństwie, tym razem chcemy zachęcić Was do zmierzenia się z tym, jak służyć w rodzinie. Służbę w rodzinie różnie możemy rozumieć. Pewna kobieta uwielbiała zamęczać innych

Na jesienne DWDD zaprosił nas Kalisz. W piątkowy wieczór 17.11. zjechaliśmy do sanktuarium Św. Józefa. I to, na samym początku tych dni wspólnoty, był piękny dar Pana Boga dla nas, małżonków, którzy znamy to miejsce z corocznych pielgrzymek rodzin. Ale teraz, przygaszony kościół, niewielka grupa modlących się, rozświetlona kaplica św. Józefa i Eucharystia w niej sprawowana, pozwoliły doświadczyć niemalże intymnej bliskości z Panem Jezusem, Maryją i św. Józefem. Po Eucharystii spotkaliśmy