IMG_1980
Redaktorzy Elżbieta i Lech Polakiewiczowie

w Radiu Maryja we wtorki o 21:30

02.07 Apteka Pana Boga blisko nas.

Zbigniew Nowak popularyzator wiedzy n/t ziołolecznictwa, zdrowej diety

i zdrowego stylu życia, autor książek i artykułów prasowych

09.07 Nie chcę Cię zmieniać, chcę Cię poznawać!

dr Grażyna Kowalczyk, prac.naukowy na Wydz.Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ks.Henryk Łącki, Aneta i Stanisław Dobropolscy

16.07 Wpływ modlitwy na małżeństwo i rodzinę.

Ewelina Heine, promotorka kobiecości, autorka warsztatów dla małżonków

23.07 Klucze do budowania głębokiej przyjaźni.

Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego

30.07 Sukcesy i porażki naszego dziecka.

dr hab.Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog,

wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w  W-wie

06.08 Modlitwa, ofiara, pokuta – przemianą codzienności.

ks.Roman Chyliński, Urszula i Tomasz Rychlińscy

13.08 Wróg nie śpi, ale Maryja – czuwa!

o.Marcin Ciechanowski, paulin

20.08 Podstępny bezdech senny.

dr n.med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, internista, specjalista chorób płuc

z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii

27.08 Złe nawyki niszczące małżeństwo.

Katarzyna Straburzyńska, psycholog katolicki, prowadzi terapie

i warsztaty dla małżonków

03.09 Cnota Roztropności.

s.Urszula Kłusek, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej,

prowadzi spotkania dla młodzieży i rodziców

10.09 Jak bronić dzieci przed deprawacją w szkole?

dr Andrzej Mazan, pedagog, wykładowca na UKSW, dyr. Fundacji Maksymilianum

17.09 Sakrament małżeństwa. Miłość, która nigdy się nie kończy!

Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie z Poradni Życia Rodz. w Łodzi, rekolekcjoniści

24.06 Autorytet ojca w rodzinie.

dr Jacek Pulikowski

01.10 Depresja u dzieci i młodzieży.

Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego

08.10 Więzi, węzły i supły w małżeństwie

dr Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na UMCS w Lublinie

 

Audycje dla małżonków i rodziców:

– na FACEBOOK’u  https://www.facebook.com/dlamalzonkowirodzicow/?fref=ts

– archiwalne na stronie  www.radiomaryja.pl   pod zakładką audycje dla małżonków