Domowy Kościół
Ruchu Światło-Życie
Formacja

 
Tarnów, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2001r.
L.dz. : OH. IV-23/21/01
BISKUP TARNOWSKI  
 
D E K R E T
 
Niniejszym z a t w i e r d z a m - na okres trzech lat - Zasady Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, które ustalają wewnętrzne reguły działania wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie. Wyrażam nadzieję, że wprowadzenie ich w życie wspomoże harmonijny rozwój, tak gałęzi rodzinnej jak i całego Ruchu Światło-Życie, przyczyniając się do wzrostu duchowego małżeństw podejmujących drogę formacji w Kręgach Domowego Kościoła.
 
Wszystkim włączającym się w program formacyjny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, szczególnie tym, którzy podejmują wszelkiego rodzaju posługi, z serca błogosławię.
 
 
+ Wiktor Skworc
DELEGAT KEP
ds. RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE