• Ks. Franciszek Blachnicki, : Nawrócony - ten, który wskutek ewangelizacji przyjął Chrystusa - powinien stać się teraz uczniem Pana....

 • Ks. Franciszek Blachnicki: System formacyjny oazy to przede wszystkim: Formacja jako pedagogia słowa Bożego Począwszy od oazy pierwszego stopnia przez wszystkie dalsze etapy ciągle chodzi o kontakt ze słowem Bożym, o uczenie właściwej postawy wobec słowa Bożego jako słowa życia....

 • Ks. Franciszek Blachnicki: KATECHUMENAT SZKOŁĄ WIARY

 • Ks. F. Blachnicki: z Testamentu

 • Ks. Franciszek Blachnicki: DROGA FORMACYJNA W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE I DOMOWYM KOŚCIELE

 • ks. Franciszek Blachnicki: Mając Syna, mamy życie

 • ks. Franciszek Blachnicki : Przyjmujemy i dajemy miłość Chrystusa

 • ks. Franciszek Blachnicki,: Jest w nas chwała Boża

 • ks. Franciszek Blachnicki,: Postawa dziękczynienia

 • ks. Franciszek Blachnicki: Eucharystia w centrum formacji nowego człowieka

 • ks. Franciszek Blachnicki: Postawa grzesznika

 • ks. Franciszek Blachnicki: Wejść w tajemnicę paschalną Chrystusa

 • ks. Franciszek Blachnicki: Mały i wielki krąg

 • ks. Franciszek Blachnicki: W postawie diakonijnej zawarta jest postawa pokorna....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Diakonia Ruchu Światło-Życie we wspólnocie lokalnej

 • ks. Franciszek Blachnicki: Nie należy tworzyć odrębnych rejonów dla kręgów rodzin Z chwilą powstania przynajmniej 3 kręgów na terenie jakiegoś rejonu, należy pomyśleć o ustanowieniu rejonowej pary animatorskiej....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Rodziny należące do ruchu powinny uczestniczyć w dniach wspólnoty organizowanych dla wszystkich członków Ruchu Światło-Życie (dzieci, młodzież, studenci, młodzież pracująca, dorośli) w poszczególnych rejonach....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Rodziny na dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie Dni wspólnoty są ważnym elementem życia Ruchu Światło-Życie i jego systemu formacyjnego....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Zmiana koncepcji dni wspólnoty rodzin – wprowadzenie wspólnych rejonowych dni wspólnoty w całym Ruchu Światło-Życie W tym roku pracy [1977 – red....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Odrębne kwartalne dni wspólnoty rodzin Jak każda oaza rekolekcyjna również oaza rodzin posiada swoją kontynuację, która polega na systematycznej pracy w małych wspólnotach w ramach swoich środowisk parafialnych....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Oazowe i rejonowe dni wspólnoty w zamyśle ks. Franciszka Blachnickiego: historia, koncepcja, cel

 • ks. Franciszek Blachnicki: Diakonia

 • ks. Franciszek Blachnicki: Posiadać siebie w dawaniu siebie

 • ks. Franciszek Blachnicki: Chrystus Sługa

 • ks. Franciszek Blachnicki: Wpatrywać się w Niepokalaną

 • ks. Franciszek Blachnicki: Jedność jako dar i misja

 • ks. Roman Litwińczuk: Duchowość diakonii na wzór Chrystusa Sługiw nauczaniu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 • ks. Franciszek Blachnicki: Wokół tajemnicy Chrystusa Sługi

 • ks. Franciszek Blachnicki: Służyć jednemu Panu

 • ks. Franciszek Blachnicki: Agape – szczęśliwa, piękna miłość

 • ks. Franciszek Blachnicki: KWC jako służba Ruchu Światło-Życie

 • ks. Franciszek Blachnicki: „Cywilizacja miłości” to Nowa Kultura

 • ks. Franciszek Blachnicki: Warunki owocnego świadczenia o Chrystusie

 • ks. Franciszek Blachnicki: Wiara i świadectwo

 • ks. Franciszek Blachnicki: Konspekty spotkań miesięcznych kręgu

 • ks. Franciszek Blachnicki: Zrozumienie modlitwy liturgicznej

 • ks. Franciszek Blachnicki: Postawa służby w liturgii

 • ks. Franciszek Blachnicki: Przemieniająca moc modlitwy

 • ks. Franciszek Blachnicki: Wchodzenie w postawę Chrystusa wobec Ojca

 • ks. Franciszek Blachnicki: Tajemnica słowa Bożego

 • ks. Franciszek Blachnicki: Jak słuchać Słowa Bożego?

 • ks. Franciszek Blachnicki: Konspekty spotkań miesięcznych kręgu

 • Elżbieta i Józef Korpysowie: Nasze spotkania z ks. prof. Franciszkiem Blachnickim

 • Oświadczenie posłanki Marii Nowak z dnia 11 czerwca 2003 r.: O ks. Franciszku Blachnickim w Sejmie RP

 • ks. Franciszek Blachnicki
  Fragmenty artykułu „Tajemnica wielka – w Chrystusie i w Kościele.
  Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie”: Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła


 • ks. Franciszek Blachnicki: Prawdziwy obraz Chrystusa

 • ks. Franciszek Blachnicki: Postępowanie według ducha, życie w duchu, jest to życie, które ma swój początek w Bogu, w myśli Bożej, w Bożych planach....

 • ks. Franciszek Blachnicki: Kazanie o Eucharystii

 • ks. Franciszek Blachnicki: Liturgia miejscem zbawczego dialogu

 • ks. Franciszek Blachnicki: Eucharystia - sakrament jedności

 • ks. Franciszek Blachnicki: Różaniec oazowy

 • ks. Franciszek Blachnicki: Ewangelizacja i katechumenat w rodzinie

 • ks. Franciszek Blachnicki: Rodzina a katechumenat

 • ks. Franciszek Blachnicki: KWC - aktem patriotyzmu

 • ks. Franciszek Blachnicki: Odpowiedzialność za Polskę

 • Ks. Franciszek Blachnicki: Istota świętości według Ewangelii

 • Ks. Stanisław Czenczek
  p.o. Moderatora Krajowego
  Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie
  : Ks. Franciszek Blachnicki - świadek wiary


 • Z wypowiedzi ks. Franciszka Blachnickiego: Ruch Światło-Życie - ruchem eklezjalnym, obrazem całego Kościoła (31 XII 1984 r.)

 • Ks. Franciszek Blachnicki: Rodzina - „domowym Kościołem”

 • ks. Franciszek Blachnicki,: Głosimy śmierć Pańską