Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Założyciel
Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego
 
Postać założyciela
 
Serwis poświęcony Ks. Franciszkowi Blachnickiemu
 
Założyciel w aktualnościach
 
Założyciel w Listach DK
 
Siostra Jadwiga Skudro
 

List`97: stycze - kwiecie 2005

„Dni wspólnoty jako wyraz jedności i diakonii w Ruchu Światło-Życie”

Rodziny na dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie
Dni wspólnoty są ważnym elementem życia Ruchu Światło-Życie i jego systemu formacyjnego
. Są one pewną nową formą dni skupienia, różniących się od formy tradycyjnej tym, że akcent spoczywa tutaj nie tyle na przeżyciu wertykalnej wspólnoty z Bogiem na skupieniu i modlitwie, ile na przeżyciu rodzącej się ze wspólnoty wertykalnej z Bogiem wspólnoty horyzontalnej z braćmi. Dni wspólnoty nawiązują do przeżycia oazy rekolekcyjnej i są pewnego rodzaju „mini-oazą”, pragnąc odnowić przeżycie jednego dnia oazy. Nawiązują szczególnie do dnia wspólnoty w trzynastym dniu oazy w dniu Zesłania Ducha Świętego i chcą być odpowiednikiem tego szczególnego dnia w programie oazy w warunkach pracy po-oazowej. Elementy programu dni wspólnoty w oazie i w ciągu roku są więc podobne: godzina spotkania i świadectwa, zgromadzenie eucharystyczne, celebracja Słowa Bożego, agapa i pogodny wieczór. Jeszcze przed dwoma laty dni wspólnoty miały charakter stanowy i odbywały się osobno dla oazowej młodzieży szkół średnich, dla studentów i dla rodzin. Rodziny oazowe odbywały wtedy swoje dni wspólnoty cztery razy w roku. Od ubiegłego roku dni wspólnoty skupiają w poszczególnych rejonach wszystkie wspólnoty Ruchu: rodziny, dorosłych, studentów, młodzież szkół średnich i dzieci. Są dzięki temu bardziej zbliżone do oazowych dni wspólnoty i przyczyniają się do pogłębienia jedności całego Ruchu, a wzajemne świadectwo dorosłych wobec młodzieży i odwrotnie ma ogromne znaczenie dla pogłębiania wiary. Również w tym roku zapraszamy więc kręgi rodzinne Ruchu Światło-Życie do uczestnictwa w dniach wspólnoty w ramach swoich rejonów. Terminy tych dni wspólnoty, jednolite dla całej Polski, są już ustalone i przedstawiają się następująco: pierwszy – 15 X, drugi – 26 XI, trzeci – 14 I, czwarty – 18 III, piąty – 13 V, szósty – 17 VI. W ramach każdego dnia wspólnoty przewidziane jest osobne spotkanie samych rodzin należących do Ruchu Wspólnoty Rodzinnej. W dniach wspólnoty – inaczej niż w kręgach miesięcznych – uczestniczą całe rodziny, wraz z dziećmi.

ks. Franciszek Blachnicki
„Domowy Kościół”, nr 15, X 1978 r., [w:] Wyd. zebrane, t. 2, s. 262-263© 2001-2013 Centralna Diakonia DK