Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Założyciel
Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego
 
Postać założyciela
 
Serwis poświęcony Ks. Franciszkowi Blachnickiemu
 
Założyciel w aktualnościach
 
Założyciel w Listach DK
 
Siostra Jadwiga Skudro
 

List`96: wrzesie - grudzie 2004

„Diakonia w rodzinie”

[...] Maryja, wolna od grzechu pierworodnego i jego skutków, miała serce niepokalane, nieskalane żadnym odruchem egoizmu, egocentryzmu. Dlatego Ona jest pełnią oddania siebie. Jest bezgranicznie, jak mówi św. Maksymilian, oddana przez miłość Temu, który też jest oddany całkowicie przez miłość człowiekowi, i który jedynie zasługuje na to, żeby się Jemu oddać w odpowiedzi na tę miłość całkowicie, bezgranicznie. [...] Maryja właśnie, jako jedyna spośród ludzi wybrana, wolna od grzechu, zachowana od skutków grzechu pierworodnego, w akcie całkowitego, pełnego oddania siebie, przyjmuje miłość Boga. Dlatego radujemy się Jej wybraniem i czcimy Jej Niepokalane Serce jako symbol tego, do czego wszyscy tęsknimy, czego wszyscy pragniemy, aby przez odkupienie, uwolnienie od grzechu i nasze serce stało się zdolne do miłowania Chrystusa, do przyjęcia Go we wzajemnym oddaniu Mu siebie w Duchu Świętym.
W centrali naszego Ruchu w Krościenku znajduje się figura Niepokalanej, Matki Kościoła. Staraliśmy się tam jeszcze w inny sposób wyrazić miłość w symbolu. Symbolem tym jest źródło. Symbolika źródła pomaga nam głębiej zrozumieć symbolikę serca. Bo zwykle, kiedy słyszymy o sercu, to myślimy o nim jako siedlisku uczuć. Ale serce musi być widziane jako symbol osoby dającej siebie. Na tym polega miłość, bo miłość nie jest uczuciem. Oczywiście, z miłością związane są uczucia, ale istotą miłości nie jest uczucie, tylko akt woli, poprzez który osoba czyni dar z siebie. Właśnie źródło wyraża tę postawę dawania, dawania siebie. Napis, który znajduje się na kamiennym obramowaniu pewnego źródła: „Proste jest moje zadanie, dawanie i tylko dawanie”, bardzo trafnie wyraża to, o czym mówi źródło, nieustannie tryskająca woda. Woda, można by powiedzieć, w stadium dawania, ciągłego dawania.
Źródło jest więc obrazem serca, które w żywym organizmie również pełni taką funkcję, że nieustannie daje, daje krew. Serce jest więc w nas jak gdyby źródłem życia. Dzięki jego pracy krew jest ciągle przekazywana całemu organizmowi, wszystkim komórkom. Funkcja serca to funkcja nieustannego dawania, dzięki czemu utrzymywane jest życie. Właśnie dlatego serce jest symbolem miłości, miłości osoby, miłości osobowej, której istotą jest dawanie siebie, posiadanie siebie w dawaniu siebie. [...]
Musimy wpatrywać się w Niepokalaną i starać się do Niej upodobnić. Dlatego oddajemy się Jej i chcemy, żeby dynamika Jej miłości, Jej oddania się miłości Jezusa nas ogarnęła, przeniknęła. I my staramy się coraz pełniej urzeczywistniać siebie w dawaniu siebie przez miłość. Dlatego Niepokalana jest dla nas wzorem tej postawy, którą wyraża również słowo agape. Musimy w sobie nieustannie odtwarzać to, co ono wyraża.

ks. Franciszek Blachnicki
„Oto Matka twoja”, Instytut im. ks. Fr. Blachnickiego,
Krościenko 2000, s. 14-15.© 2001-2013 Centralna Diakonia DK