Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Założyciel
Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego
 
Postać założyciela
 
Serwis poświęcony Ks. Franciszkowi Blachnickiemu
 
Założyciel w aktualnościach
 
Założyciel w Listach DK
 
Siostra Jadwiga Skudro
 


Święta Rodzina jako tajemnica wiary

Świętem patronalnym Domowego Kościoła jest Niedziela Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 31 grudnia. Na ten dzień przypominamy tekst ks. Franciszka Blachnickiego z 1974 roku.


1. Przywykliśmy do tego, że tzw. "Świętą Rodzinę" z Nazaretu stawia się przed naszymi rodzinami jako wzór do naśladowania, jako idealny wzór, model rodziny chrześcijańskiej.
Kojarzą nam się z tym obrazem szczególnie wyobrażenia (karmione przez różne legendy mające swoje źródło w tzw. apokryfach i przykłady stwarzane dla potrzeb katechezy małych dzieci) o "Dzieciątku Jezus" idealnie posłusznym swoim Rodzicom, wzorze wszystkich grzecznych i posłusznych dzieci.

2. Przyznajmy, że te wszystkie próby ukazania Świętej Rodziny jako wzoru rodzin chrześcijańskich, są jednostronne i w gruncie rzeczy płytkie, powierzchowne, bo stawiają cały problem na płaszczyźnie wzoru, w sensie etycznym, moralnym, wychowawczym, zapominając o tym, że mamy tu do czynienia z tajemnicą wiary, która musi być rozpatrywana w innych zupełnie perspektywach.
Pomyślmy zresztą trochę: czy naprawdę Rodzina Święta z Nazaretu może być stawiana jako model normalnej, przeciętnej rodziny chrześcijańskiej? Wtedy ideałem rodziny byłaby rodzina jednodzietna. poza tym scena z 12 letnim Jezusem w świątyni bynajmniej nie harmonizuje z wyobrażeniem idealnego, grzecznego dziecka. To "grzeczne dziecko" pozostaje bez wiedzy rodziców w Jerozolimie, a odnalezione mówi do Rodziców czyniących Mu wyrzuty: "Czeluście mnie szukali: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" (Łk 2,49). A stosunek łączący Maryję i Józefa już dla żadnego małżeństwa nie może być uznany za wzorowy, typowy!

3. Z innej więc perspektywy musimy popatrzeć na tajemnicę Świętej Rodziny. Musimy zgodzić się z tym, że mamy do czynienia z przypadkiem jedynym w dziejach ludzkości, szczególnym, który nie może być dla żadnej rodziny modelem w potocznym tego słowa znaczeniu.

Natomiast spojrzenie na Świętą Rodzinę z perspektywy wiary i Bożych planów zbawienia ukaże nam Jej znaczenie dla wszystkich małżeństw i rodzin chrześcijańskich o ile musimy je rozpatrywać na płaszczyźnie sakramentalnej, również jako tajemnicę wiary.

4. Rzeczą istotną w spojrzeniu na Świętą Rodzinę musi być rola, jaką w niej odgrywa Jezus - Syn Boży, Wcielone, Odwieczne Słowo Ojca. Nie możemy nigdy zapomnieć o tych wymiarach wydarzenia, Jezus nie może być w żadnym wypadku "zredukowany" do wzoru grzecznego i posłusznego dziecka w rodzinie. Jezus w Świętej Rodzinie jest punktem centralnym, jako Boski Oblubieniec, który przychodzi zaślubić z Sobą i zjednoczyć odkupioną ludzkość, Kościół. Maryja i Józef są pierwszymi ludźmi odkupionymi, którzy wchodzą w relację do Chrystusa - Słowa Wcielonego, która jest topiczna, wzorowa dla przyszłej wspólnoty odkupionych - Kościoła. A o ile są prawym małżeństwem, to Jezus stanowi ich wspólną tajemnicę, właściwy cel ich miłości, to co nadaje ostateczny sens ich małżeństwa. I w tym aspekcie są oni wzorem dla wszystkich małżeństw chrześcijańskich, które o ile są sakramentem muszą mieć, nosić w sobie tajemnicę Jezusa, muszą ostatecznie być skierowane ku Niemu swoją miłością, muszą w Nim znajdować swój najgłębszy i ostateczny sens! Jeżeli małżonkowie chrześcijańscy w tym sensie "zapatrzą się" oczyma wiary w Świętą Rodzinę z Nazaretu, odkryją właściwy, najgłębszy i ostateczny - sakramentalny wymiar swojej miłości małżeńskiej!

5. Spojrzenie na Rodzinę Świętą jako na tajemnicę wiary pomoże również małżeństwom chrześcijańskim odnaleźć najgłębszy sens tajemnicy płodności, macierzyństwa i ojcostwa. W Rodzinie Nazaretańskiej poczęcie i zrodzenie Jezusa, Syna Bożego, Słowa Przedwiecznego Ojca, nie jest wynikiem działania naturalnych praw fizjologicznych. Maryja poczęła z Ducha Świętego, bez udziału męża, została Dziewicą. Jej macierzyństwo jest dziewicze. Ale jest ono nie tylko dziewicze, lecz również oblubieńcze. Macierzyństwo w pełni ludzkie nie może być oderwane od osobowej miłości, której istotą jest oddanie siebie drugiej osobie. W wypadku Maryi to oddanie się może być pomyślane tylko jako oddanie się Bogu - oddanie się przez miłość Słowu Przedwiecznemu jeszcze przed Jego Wcieleniem się w ludzką naturę. W Maryi, w Jej cudownym, jedynym, dziewiczym i oblubieńczym Macierzyństwie Bożym w formie najwyższej została objawiona tajemnica miłości oblubieńczej, że musi ona być miłością płodną, życiodajną, macierzyńską. Zasada nierozdzielnego związku pomiędzy miłością oddania się a macierzyństwem, tak mocno broniona w encyklice Humanae Vitae - tutaj znajduje swoją szczytową formę wyrazu. Zgłębienie tej tajemnicy w duchu wiary ustrzeże małżonków chrześcijańskich od wszelkich pokus rozdzielenia faktu macierzyństwa i ojcostwa od rzeczywistości oblubieńczej miłości, co zawsze jest wynaturzeniem godzącym w same podstawy małżeństwa zakorzenione w prawach osobistej natury.

6. Wreszcie Święta Rodzina rozpatrywana jako tajemnica wiary będzie dla każdej rodziny chrześcijańskiej objawieniem tajemnicy rodziny jako małego Kościoła - eklezjoli.
Kościół to wspólnota ludzi będąca wynikiem ich wspólnoty z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Pierwszą taką wspólnotą - małą komórką Kościoła była Święta Rodzina z Nazaretu. Tutaj Chrystus przyjęty w Duchu Świętym po raz pierwszy zjednoczył z sobą i pomiędzy sobą dwoje ludzi - Maryję i Józefa.
W tym aspekcie Rodzina Święta z Nazaretu jest modelem i wzorem każdej rodziny chrześcijańskiej, która na Jej wzór ma się stać małym Kościołem.

Ks. Franciszek Blachnicki
(maszynopis - zawarty w pierwszej teczce pracy rocznej kręgów DK - "Apostolat rodzinny 1974/75"
Archiwum DK w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku)© 2001-2013 Centralna Diakonia DK