Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
List`91: I-IV 2003
 
List`90: IX-XII 2002
 
List`89: V-VIII 2002
 
List`88: I-IV 2002
 
List`87: IX-XII 2001
 
List`86: V-VIII 2001
 
List`85: I-IV 2001
 
Więcej Listów
<-- Pop.       Pocz±tek   
Napisz do nas
Napisz do
redakcji Listu DK

 


List`89: maj - sierpień 2002

Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski
Tegorocznymi rekolekcjami wakacyjnymi weszliśmy w realizację hasła roku, które tym razem brzmi: "Deuterokatechumenat". Być może dla niektórych osób to hasło brzmi bardzo tajemniczo. Nie zmienia to jednak faktu, że przez decyzję włączenia się do kręgu Domowego Kościoła małżonkowie wchodzą do konkretnej grupy deuterokatechumenalnej, która realizuje swoją formację w oparciu o program i zasady Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Przypatrzcie się powołaniu waszemu

Rodzina przekazująca wiarę   ks. kard. Karol Wojtyła 1975 - Kazania w Sanktuarium Kalwaryjskim
Znajdujemy się dzisiaj tutaj, w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, na wspólnej modlitwie. Pragniemy przemodlić, przemyśleć tę zasadniczą sprawę, jaką synod archidiecezji krakowskiej postawił przed wszystkimi: Rodzina przekazuje wiarę. Czujemy dobrze, jak bardzo ta sprawa jest zasadnicza, jak bardzo ona jest podstawowa. A tym bardziej, jak podstawową staje się w naszych czasach [...]. Żyjemy w innych czasach, niż żyli nasi przodkowie, dziadowie, a nawet ojcowie; nawet ci jeszcze, co zaraz po II wojnie światowej i okupacji stawiali ten krzyż na Kalwarii, żyli jeszcze w innych nieco czasach [...].

Dziękczynienie za łaskę swojego chrztu   ks. kard. Karol Wojtyła 1970 - Kazania
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa udzielano chrztu św. po długim zwykle okresie przygotowania, który nazywał się z grecka katechumenatem. Potem, w miarę jak społeczność chrześcijańska już się ukształtowała i jak chrześcijańską stała się rodzina, moment chrztu św. przeniesiono z dorosłych na dzieci. I wówczas katechumenat jako okres przygotowania do chrztu św. w wypadku chrztu dzieci zanikał. Katechumenat zastępowała wiara rodziców; nie tylko rodziców, ale całej wspólnoty chrześcijańskiej, gminy chrześcijańskiej, a później parafii.

Na każdym etapie życia łączyć chrzest z nauczaniem   ks. kard. Karol Wojtyła 1977 - Kazania w Sanktuarium Kalwaryjskim
Kiedy Jezus opuszczał apostołów swoich, kiedy wypowiadał do nich ostatnie słowa, w tych słowach przekazał im takie polecenie: "Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". W imię Trójcy Przenajświętszej zakończył swoje ziemskie posłannictwo Jezus Chrystus i równocześnie w imię Trójcy Przenajświętszej - Ojca i Syna, i Ducha Świętego, dał początek posłannictwu apostołów i Kościoła. [...] Pan Jezus powiedział: "nauczajcie..., idąc nauczajcie..., nauczajcie chrzcząc" - i przez to samo wskazał, że pomiędzy chrztem i nauczaniem zachodzi ścisły, jak gdyby organiczny związek.

O chrzcie świętym   END w drodze do nowego Tysiąclecia
Nie ma żadnych wątpliwości, że Ewangelie są świadectwem tego, że cały wysiłek wspólnoty pierwszych chrześcijan skierowany był na zrozumienie prawdy o tym, kim jest Jezus. Ewangelie są echem wspomnień ludzi, którzy widzieli, słyszeli i dotykali Jezusa. Jednakże przed ukazaniem Jezusa, skupiają się one na osobie i działalności Jana Chrzciciela. Będąc osobą bardzo radykalną, Jan Chrzciciel wzywa wszystkich, którzy usłyszeli jego wezwanie do nawrócenia, do przemiany, do przeproszenia za grzechy wobec tego, który "jest głosem wołającego na pustyni".

W rodzinnym katechumenacie

Rodzina a katechumenat   ks. Franciszek Blachnicki 1975r.
Jeżeli w Kościele utrzymuje się praktyka chrztu niemowląt - rodzina musi przyjąć i wypełniać funkcję katechumenatu Kościoła, tj. środowiska-wspólnoty, w które mogą wrastać, włączać się młode, narastające pokolenia, dzięki spotykanemu w nim świadectwu wiary i miłości. Zasada, z której zrodziła się starochrześcijańska instytucja katechumenatu, sformułowana w sposób klasyczny przez Tertuliana: "Fiunt - non nascuntur christiani" ("chrześcijanie nie rodzą się, lecz stają") ma zastosowanie również do sytuacji rodziny chrześcijańskiej,

Ewangelizacja i katechumenat w rodzinie   ks. Franciszek Blachnicki 1977r.
Rodzice chrześcijańscy, którzy zdecydowali się przez sakrament chrztu świętego udzielony dzieciom u progu życia, w wieku niemowlęcym, dać im uczestnictwo w swoim życiu wiary, czyli w życiu nadprzyrodzonym, którego istotą jest wspólnota (communio, koinonia) z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym i wspólnota z braćmi w Kościele - muszą być świadomi zadań i obowiązków, jakie tym samym wzięli na siebie.

Katechumenat rodzinny   ks. Piotr Kandefer
Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym dokonuje się chrześcijańskie wtajemniczenie. W niej przede wszystkim objawia się macierzyńska troska Kościoła, który przygarnia do siebie nowe pokolenia chrześcijan, aby je przysposobić Panu. Analizując założenia formacyjne nakreślone przez ks. Franciszka Blachnickiego dla Domowego Kościoła dostrzegamy wyraźny akcent na katechumenalny wymiar wspólnoty rodzinnej i określanie jej mianem "rodzinnego katechumenatu".

Różaniec oazowy   ks. Franciszek Blachnicki 1978r.
Różaniec odgrywa wielką, kluczową rolę w oazach rekolekcyjnych naszego Ruchu. Rekolekcje te trwają 15 dni dlatego, że jest 15 tajemnic różańcowych. Każdy dzień w oazie poświęcony jest rozważaniu jednej tajemnicy różańcowej i nosi odpowiednią nazwę: Dzień Zwiastowania, Dzień Ukrzyżowania, Dzień Zmartwychwstania itp. Wszystkie nabożeństwa, modlitwy i rozważania Słowa Bożego są wtedy skoncentrowane wokół danej tajemnicy i wszystko w danym dniu jest przeżywane jakby w cieniu danej tajemnicy.

Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie
W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z poszczególnych spotkań mogą być też pomocne w modlitwie osobistej, modlitwie małżeńskiej, dialogu małżeńskim, rachunku sumienia itp. Niech te propozycje pobudzą nas do głębszego przeżywania treści zawartych w nauczaniu Ojca Świętego i wypowiedziach Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, do odważnego i konsekwentnego wprowadzania ich w życie, niech zachęcą do własnych inicjatyw i przemyśleń w planowaniu pracy rocznej kręgów

Z życia Domowego Kościoła

Przeżyć Święta nie dla tradycji, ale dla Zmartwychwstałego...   Beata Mierzwa - DK Tarnów
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Jeszcze tyle do zrobienia - trzeba skończyć porządki, zaplanować listę zakupów. Jakie ciasto upiec, aby ugościć rodzinę i trochę ich zaskoczyć, "że takiego jeszcze u mnie nie jedli". Tyle ważnych spraw, a czas nieubłaganie ucieka. Mąż właśnie teraz musiał służbowo wyjechać!

Dzień wspólnoty DK Ruchu Światło-Życie diecezji legnickiej   Z. M. Giemzik - DK Lubin
W dniu 15 czerwca br. w Kowarach odbył się dzień wspólnoty rodzin Domowego Kościoła diecezji legnickiej. Zgromadziło się około 100 osób z różnych stron całej diecezji, tj. z rejonów Kowar, Jeleniej Góry, Lubina, Chocianowa, Wałbrzycha oraz Zgorzelca.

Czynnie angażujemy się po stronie życia...   Rozmowa z Barbarą i Janem Zapałami z Prudnika
Nasze zaangażowanie w obronę życia rozpoczęło się siedem lat temu, kiedy syn Sebastian "przywiózł" ze szkoły do domu modlitwę "duchowej adopcji". Ta modlitwa sprawiła, że po trzech latach jej trwania rozpoczęliśmy współpracę z Domem Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach.

Po tych rekolekcjach mamy rodzinę w całej Polsce...   Irena i Bronisław - Brześć nad Bugiem, Białoruś
Ta oaza - każdy jej dzień - była dla naszej rodziny wielkim przeżyciem. Od pierwszego dnia czuliśmy się tu jak w domu, jak w rodzinie. Miłość ze strony każdego małżeństwa, życzliwość - tym żyliśmy od pierwszego dnia oazy.

II Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie   Redakcja
W dniach 3-4 maja 2002 r. odbyła się w Krościenku II Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie. Wzięli w niej udział także delegaci Domowego Kościoła, w tym cały Krąg Centralny DK.

Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

Ks. dr Marian Kaszowski odszedł do Pana...  
Wiadomość o nagłej, tragicznej śmierci we Włoszech (13 VIII 2002 r.) naszego byłego Moderatora Krajowego Domowego Kościoła, Ks. dra Mariana Kaszowskiego, dotknęła boleśnie wielu z nas...
© 2001-2013 Centralna Diakonia DK