Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
List`101: VI-VIII 2006
 
List`100: III-V 2006
 
List`99: I-II 2006
 
List`98: IX-XII 2005
 
List`97: I-IV 2005
 
List`96: IX-XII 2004
 
List`95: V-VIII 2004
 
List`94: I-IV 2004
 
List`93: IX-XII 2003
 
List`92: V-VIII 2003
 
Więcej Listów
<-- Pop.       Pocz±tek       Nast. -->
Napisz do nas
Napisz do
redakcji Listu DK

 


List`99: styczeń - luty 2006

   Ks. Jan Mikulski
Lektura pism sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, zwłaszcza tych, które nie były do tej pory publikowane, pozwala mi lepiej odkryć osobowość naszego Założyciela. Na szczególną uwagę zasługuje wielka determinacja sługi Bożego w podejmowaniu osobistej formacji. Można powiedzieć, że ks. Blachnicki sam doświadczył na sobie trudu pracy formacyjnej, a następnie zręby tej formacji przelał na papier w postaci konkretnego programu na poszczególne stopnie oazowe. Czytając jego zapiski dotyczące pracy duchowej spotykam się ze świadectwem konkretnego człowieka: ze świadectwem działania w nim łaski Bożej, jak również świadectwem wytrwałego poddawania siebie działaniu tej łaski. Takie świadectwo bardzo mobilizuje do pracy nad sobą. Przypominają się słowa św. Augustyna: "Mogli ci, mogły te, dlaczego nie mógłbyś i ty, Augustynie". Lektura pism Ojca Franciszka pozwala mi głębiej uwierzyć w to, że możliwości Boże są zawsze nieskończone. Trzeba tylko jednego: pokornego poddania się temu Bożemu działaniu.

Słowo Moderatora Krajowego   Ks. Jan Mikulski
Czas nieubłaganie płynie, a z nim nasze życie. Każdego dnia dzieją się wokół nas różne rzeczy, zarówno dobre, jak i złe. Każdego dnia dokonujemy osobistych wyborów pomiędzy nimi. Wybierając dobro, uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego. Godząc się na zło moralne, budujemy królestwo ciemności, gdyż trzeciej możliwości nie ma. Cokolwiek czynimy, zawsze uczestniczymy w walce dobra ze złem, która toczy się w świecie nieprzerwanie od chwili popełnienia przez pierwszych rodziców grzechu pierworodnego. W tej walce chcemy być po stronie dobra, dlatego poddajemy się we wszystkim Jezusowi, który uczy nas jak zło dobrem zwyciężać. On pokonał grzech, szatana i śmierć. On też poprowadzi nas bezpiecznie do zwycięstwa nad złem w naszym życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym. Potrzeba jednak wytrwałości na drodze postępowania za Chrystusem i słuchania Jego słowa. Potrzeba wiary w słowo Boże i ufności w Boże obietnice.

Słowo od redakcji   Agnieszka i Tomasz Talaga, Łódź
[...] Mamy głębokie przekonanie, że "LIST" jest potrzebny do ożywiania formacji duchowej, życia modlitewnego i jedności małżeńskiej. Przekonanie to rośnie, gdy czytamy teksty nadsyłane nam do redakcji. Każdy tekst ma w sobie jakąś moc, daje odrobinę światła, przekazuje miłość lub jest świadectwem wiary. Wierzymy, że Duch Święty układa litery w wyrazy, wyrazy w zdania, zdania w myśli. To On towarzyszy nam w wędrówce od strony do strony i pokazuje jak dobrze jest być chrześcijaninem zanurzonym w łasce sakramentu małżeństwa.

Formacja

Zachcianka, czy natchnienie?   Siostra Jadwiga Skudro
Przyszła mi ochota, aby po przyjacielsku podzielić się z członkami "Domowego Kościoła" spostrzeżeniami, które zawdzięczam faktowi częstych z nimi kontaktów. A może tym krótkim opisem zachęcę ich też do napisania własnych przemyśleń dotyczących Ruchu. Założyciel często cytował zdanie: "Posiadać siebie w dawaniu siebie". Chodzi tu o "chwile czasu", które zawdzięczamy temu posiadaniu siebie właśnie kosztem siebie.

Poddanie się woli Bożej   Ks. Jan Mikulski
Świętość jest dziełem Boga, który chce nas do niej prowadzić przez wszystko, co przychodzi nam przeżywać w życiu codziennym. Potrzeba jednak postawy poddania się Jego woli, na wzór Chrystusa, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Postawa poddania się woli Bożej to przede wszystkim godzenie się z nią w każdej sytuacji życiowej. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza wtedy, gdy wola Boża oznacza cierpienie lub doznaną krzywdę. W takich sytuacjach łatwo się zbuntować, a nawet mieć do Boga pretensję, że dopuszcza na nas bolesne doświadczenie. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że każde cierpienie pozostaje zawsze w związku z grzechem człowieka, chociaż niekoniecznie tego, który tego cierpienia czy krzywdy doświadcza.

Konspekty spotkań miesięcznych kręgu po formacji podstawowej   Anna i Jacek Nowakowie
 • Postawa wdzięczności wobec Boga i ludzi  
 • Eucharystia szkołą życia według woli Bożej
 • Miłość wymaga cierpienia i krzyża

  Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie
  Kontynuując refleksję nad Zasadami Domowego Kościoła chcemy w tym numerze Listu zatrzymać się nad pilotowaniem nowych kręgów. Przedstawiamy ten bardzo istotny etap w naszej formacji korzystając ze Wstępu do podręcznika "Ewangelizacja i pilotowanie nowych kręgów Domowego Kościoła", który w wersji studyjnej ukazał się w 2004 roku.

  Znaki czasu

  Eucharystia w centrum naszego życia   o. Fio Mascarenhas SJ, Bombaj, Indie
  Zebraliśmy się, aby porozmawiać o cudownym temacie. Myślę, że Eucharystia jest ulubionym pomysłem Jezusa. Wiemy, że przez trzy lata swojego nauczania wcześnie rano Jezus wychodził na modlitwę. Tak samo późną nocą znajdowano Go zatopionego w modlitwie. Uczniowie byli zmęczeni, Jezus na pewno też był zmęczony, lecz zawsze znajdował czas, by spędzić go na modlitwie. Zadałem sobie kiedyś pytanie, o co On się tak modlił?

  VI Zjazd Gnieźnieński   Elżbieta i Witold Kowalczykowie, Lublin
  "Europa dialogu" to hasło kolejnego, szóstego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który w dniach 16-18 września 2005 r. w Gnieźnie, u grobu św. Wojciecha, zgromadził ponad 800 reprezentantów różnych ruchów i stowarzyszeń z wielu krajów Europy. Wzięła w nim udział także grupa osób z Ruchu Światło-Życie, w tym z Domowego Kościoła. Było to spotkanie o charakterze ekumenicznym, międzynarodowym, wielokulturowym. Uczestniczyli w nim duchowni różnych wyznań, znani przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury

  Odwaga   Ks. Dariusz Larus
  Bardzo serdecznie witam wszystkich i każdego z osobna. Witam w imieniu Barbary Badury, Grażyny Tokaj i swoim własnym. Już na samym początku niech mi będzie wolno podziękować za zaproszenie na spotkanie do Lichenia. Szczególnie niech mi będzie wolno podziękować Państwu w imieniu tych, których tutaj nie ma, a o których będziemy mówić - w imieniu kobiet i mężczyzn, którzy borykają się ze skłonnościami homoseksualnymi, a którym towarzyszymy w naszym ośrodku "Odwaga" w Lublinie.

  Informacje

  Służba to nasze "być albo nie być" - Podsumowanie roku pracy DK   Beata i Tomasz Strużanowscy, Toruń
  U stóp Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski trwaliśmy na modlitwie dziękczynnej za wszelkie dobro, które Pan Bóg sprawił w naszym ruchu w minionym roku i z wiarą polecaliśmy przyszłość wspólnoty. W szczególny sposób staraliśmy się odczytać sens hasła roku, szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki konkretny sposób możemy "dać świadectwo nadziei". W naszym przekonaniu trafnej odpowiedzi na to pytanie udzielił ks. Jan Mikulski, który powiedział, że w tych czasach świadectwo nadziei najpełniej wyraża się w tym, że w naszym życiu staramy się kierować Słowem Bożym. Nie upajamy się nim, nie zachwycamy, nie podziwiamy, lecz właśnie - kierujemy.

  Podsumowanie pracy rocznej   Elżbieta Kozyra, Maria Różyczka, Krościenko
  Doroczne podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła to okazja do przyjrzenia się danym statystycznym z rekolekcji organizowanych w poszczególnych diecezjach oraz z pracy prowadzonej w ciągu roku w kręgach. [...] W Polsce w ponad 250 rejonach pracuje ok. 2700 kręgów, z czego w minionym roku formacyjnym powstało 172, natomiast ok. 1670 przeżyło już I i II rok pracy. Łącznie, we wszystkich kręgach formuje się blisko 23 600 osób (z czego ok. 230 wdów i wdowców).

  Relacje z życia Domowego Kościoła  

  Świadectwa

  Wspomnienia z letnich rekolekcji   Bożena i Dariusz (Jacek) Drewnowscy, Archidiecezja białostocka
  W czasie tegorocznych wakacji postanowiliśmy wybrać się na ORAR II stopnia do Hodyszewa. Nigdy wcześniej nie byliśmy w tym miejscu i chęć poznania czegoś nowego oraz pragnienie złapania oddechu od codziennych obowiązków zawiodła nas do tej małej miejscowości. Rekolekcje prowadził ojciec Tomasz, kapucyn. Były to już trzecie rekolekcje prowadzone przez niego, w których uczestniczyliśmy.

  Bóg czekał na nas w tym właśnie miejscu   Agnieszka Grudzińska
  W życiu nie ma przypadków, gdy chodzi o wydarzenia zbliżające nas do Boga. Teraz, gdy z perspektywy czasu spoglądam na czas wakacyjnej oazy, ta właśnie myśl nabiera szczególnego wymiaru prawdy. Do Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie należymy od trzech lat, jednak dopiero w tym roku zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w formacyjnej oazie pierwszego stopnia.

  Świadectwo z rekolekcji III stopnia w Krakowie   Anna i Tomasz z Dzierżoniowa
  W drugiej połowie lipca wyruszyliśmy na długo oczekiwane rekolekcje III stopnia do Krakowa, przepięknego miasta, w którym niemalże każdy kamień to historia narodu i Kościoła w Polsce. Naszą bazą była parafia św. Józefa na Podgórzu.

  Dziękując za życie...   Maria i Marek Zalfresso-Jundziłło
  Jesteśmy małżeństwem od siedmiu lat, mamy dwoje dzieci - trzyletnią córeczkę Anię i kilkumiesięcznego synka - Jurka. Mamy więc podwójny powód do dziękowania.

  Rekolekcje tematyczne "Dialog małżeński"   Iwona i Grzegorz Kowal, Archidiecezja katowicka
  W Koniakowie byliśmy po raz pierwszy. Sympatyczne miejsce, może przy nieco zbyt ruchliwej ulicy, ale brama zamknięta, więc i o dzieci na placu zabaw byliśmy spokojni. Zegar na wieży kościoła odmierzał gongami kwadranse i godziny...

  Drużyna piłkarska   Dorota i Wiktor Gackowscy, Diecezja łowicka
  W listopadowy wieczór zadzwonił do mnie wikariusz z naszej parafii i zapytał: "Wiktor, czy nie chciałbyś mieszkać w Strzegocinie?". Tak zaczyna się historia naszej drogi do Rodzinnego Domu Dziecka. Dzisiaj, gdy mija już prawie rok od tamtego wieczoru, wiem z całą pewnością, że dobrze jest nie wiedzieć tego, co nas czeka.

  Duchowość małżeńska, a wychowanie dzieci   Anna i Stefan z Dzierżoniowa
  W tym roku byliśmy w ośrodku w Janicach koło Jeleniej Góry na rekolekcjach tematycznych: Były to rekolekcje ubogacone o treści związane z wychowaniem dzieci. Każdego dnia pojawiał się taki element jak wykłady związane czy to z duchowością małżeńską, czy wychowaniem dzieci.

  U Ojca na kolanach   Urszula
  Pan Bóg po raz kolejny obdarzył mnie miłością i pozwolił mi być na tych rekolekcjach. Wejść, wdrapać się na kolana Ojca i przytulić się do Jego serca, które mnie kocha. Ostatni raz doświadczyłam tego będąc na rekolekcjach trzy lata temu. Przeżyłam wówczas uzdrowienie podczas modlitwy wstawienniczej przed Najświętszym Sakramentem.

  Eucharystia szczytem i źródłem naszego życia   Zosia i Szczepan Muszalowie, diakonia słowa Diecezji bielsko-żywieckiej
  Od października 2004 r. do października 2005 r. trwał w całym Kościele Rok Eucharystii. Okres ten skłaniał nas do poświęcenia większej uwagi Tajemnicy Eucharystii. Bardzo dobrą lekturą poruszającą ten temat jest książka Ks. Franciszka Blachnickiego "Eucharystia pokarm na śmierć i życie".
 • © 2001-2013 Centralna Diakonia DK