Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
List`101: VI-VIII 2006
 
List`100: III-V 2006
 
List`99: I-II 2006
 
List`98: IX-XII 2005
 
List`97: I-IV 2005
 
List`96: IX-XII 2004
 
List`95: V-VIII 2004
 
List`94: I-IV 2004
 
List`93: IX-XII 2003
 
List`92: V-VIII 2003
 
Więcej Listów
<-- Pop.       Pocz±tek       Nast. -->
Napisz do nas
Napisz do
redakcji Listu DK

 


List`96: wrzesień - grudzień 2004

Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski
Z woli Papieża Jana Pawła II, 16 października br. rozpoczął się w całym Kościele Rok Eucharystii. Jako ludzie spod znaku Fos-Dzoe, z radością przyjmujemy to wezwanie naszego Rodaka, a zarazem Głowy Kościoła Powszechnego, aby poświęcić w tym roku więcej uwagi Tajemnicy Eucharystii. Naśladujemy w ten sposób naszego Założyciela, sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, który przez całe swoje kapłańskie życie dawał nam niedościgły przykład posłuszeństwa słowu Bożemu, jako słowu życia, w szczególności temu słowu, które Bóg kieruje do nas poprzez nauczanie Papieża.

W rodzinnym katechumenacie

Żyć Eucharystią   ks. Franciszek Fleischmann, doradca duchowy ERI END
W swoim przemówieniu do Equipes Notre-Dame w styczniu 2003 roku, Ojciec Święty ponownie podkreśla związek między życiem małżonków a ich uczestnictwem w Eucharystii: „Tajemnica przymierza i komunii zaangażowanych małżonków zachęca ich do czerpania siły z Eucharystii jako «źródła małżeństwa chrześcijańskiego» (Familiaris Consortio, 57) i wzoru dla ich miłości.Wistocie, poszczególne części Liturgii Eucharystycznej zapraszają małżonków do przeżywania ich życia małżeńskiego i rodzinnego na wzór Chrystusa, który daje siebie ludziom z miłości. Znajdują w tym sakramencie potrzebn ą odwagę do przyjmowania, do przebaczania, do dialogu i do komunii serc”.

Tajemnica Przymierza i komunii (List pary odpowiedzialnej ERI END)   Priscilla i Jean-Louis Simonis
Aktualnie żyjemy w czasach nowego i wiecznego Przymierza! Tak od prawie 2000 lat odnawiamy każdego dnia Przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem i przypieczętował krwią swego jedynego Syna. Za każdym razem, kiedy celebrujemy Eucharystię, upamiętniamy to nowe i wieczne Przymierze. Od tego czasu, w przeciwieństwie do przymierzy Starego Testamentu, Bóg już nic więcej nie proponował swojemu wybranemu ludowi.

Jak kształtować życie małżeńskie i rodzinne w czasach kultury liberalizmu moralnego?   ks. Jan Mikulski
Tak postawiony temat mógłby sugerować, że w dobie promowania liberalizmu moralnego życie małżeńskie i rodzinne trzeba kształtować w oparciu o jakieś nowe, żeby nie powiedzieć, nowoczesne zasady, które lepiej korespondowa łyby z modnym dzisiaj nurtem liberalnym, obecnym nie tylko w mediach, ale i tam gdzie podejmuje się wysiłek wychowawczy, a więc najpierw w rodzinie, a następnie w szkole i wszędzie tam, gdzie nasze zachowanie ma wpływ na kształtowanie osobowości drugiego człowieka, nie tylko tego, który jest jeszcze w młodzieńczym wieku.

Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie
Po przeżyciu w obecnym roku formacyjnym Domowego Kościoła pierwszych trzech spotkań kręgów („Diakonia jako jedna z trzech podstawowych funkcji Kościoła”, „Diakonia jako uczestnictwo w misji Chrystusa”, „Diakonia w małżeństwie”), proponujemy kolejne materiały na spotkania miesięczne dla kręgów po formacji podstawowej. Ponieważ hasło i temat „Diakonia” to temat pracy Ruchu przez cały rok, nadal omawiamy ten temat w rozmaitych aspektach także w Domowym Kościele.
 • „Diakonia w rodzinie”
 • „Dojrzewanie do diakonii”
 • „Diakonia w Ruchu”

  Z życia Domowego Kościoła

  Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie
  W bieżącym numerze „Listu” chcemy zatrzymać się zasadniczo nad I Rozdziałem „Zasad Domowego Kościoła”. Spójrzmy na punkty 1-4 i pkt. 10. „Zasady DK” ustalają reguły działania Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Nazwą-znakiem całego naszego Ruchu są dwa słowa: „Światło” – „Życie”. Światło-życie, czyli światło Pana, które ma przenikać życie człowieka, dziecka Bożego. Niech światło Chrystusa przepełnia nasze życie – to wezwanie do świętości.
  ...Dla małżonków wezwanie do świętości jest nie tylko wezwaniem do świętości każdego z nich, ale jest równie ż wezwaniem do świętości małżeństwa: niech wasze małżeństwo będzie święte, niech święta będzie wasza rodzina.

  Diakonia   Dorota i Zbyszek Płachta (DK, Bydgoszcz)
  Pamiętamy nasze pierwsze spotkanie z tym słowem przed laty, gdy ,,raczkowaliśmy” w Domowym Kościele. Nasi animatorzy uczyli nas znaczenia tego słowa – czynem. Do dziś pozostają dla nas wzorem służby drugiemu człowiekowi.

  Diakonia małżonków   Agata Jankowiak (DK, Poznań)
  Jak to jest z podejmowaniem diakonii, posługi w Ruchu, parafii, Kościele przez małżonków? Diakonia jest niezbędnym elementem, etapem życia prawdziwie chrześcijańskiego. Jakoś łatwo i przejrzyście to widać, gdy mówi się o osobach nie żyjących (jeszcze?) w małżeństwie. Czy dotyczy to jednak w równym stopniu małżonków?

  Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła   Elżbieta Kozyra, Maria Różycka
  W dniach 10-12 września 2004 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczyli odpowiedzialni DK z 40 diecezji, kapłani-moderatorzy DK, członkowie Kręgu Centralnego wraz z parą krajową i ks. moderatorem krajowym DK, moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk – łącznie 140 osób. Radością dla wszystkich zebranych była obecność Siostry Jadwigi Skudro.

  Byliśmy na Podsumowaniu w Radomiu...   Beata i Tomek Strużanowscy (DK, diecezja toruńska)
  Jechaliśmy do Radomia kilka miesięcy po wyborze na parę diecezjalną; siłą rzeczy więc po ludzku nieco stremowani, niepewni tego, co nas tam czeka. Czy jako „nowicjusze”, „żółtodzioby” będziemy godnie reprezentowali Domowy Kościół z naszej diecezji? – takie pytanie nurtowało nasze wnętrza w miarę pokonywania kolejnych kilometrów na trasie Toruń – Radom.

  Adwent i Święta Bożego Narodzenia w naszej rodzinie   Kazimiera Barszcz
  Jesteśmy wielodzietną rodziną chrześcijańską z tradycjami od pokolenia rodziców i dziadków. W skład rodziny wchodzą: Kazimiera i Antoni Barszcz (staż małżeński 32 lata, pięcioro dzieci: 3 synów i 2 córki), Sławomir (31 lat) i jego żona Renata, Ryszard (29 lat) i jego żona Magdalena wraz z dwoma synami: Michałem (4 lata) i Filipem (1, 5 roku), Marcin (27 lat) z żoną Beatą i dwójka dzieci: Bartłomiejem (5 lat) i Martyną (9 miesięcy) oraz Joanna (19 lat) i Zuzanna (18 lat).

  Przekazywać wszystko, co chrześcijańskie i polskie (Świadectwo z Hanoweru)   Zofia i Kazimierz Wawrzyniakowie (DK, Hanower)
  Wbieżącym roku – równolegle z wymownymi rocznicami w naszym Ruchu – cieszymy się srebrnym jubileuszem trwania w Ruchu Światło-Życie. W pierwszych rekolekcjach oazowych uczestniczyliśmy za zachętą córki- -oazowiczki w roku 1979 w Koniakowie, w Archidiecezji Katowickiej. Tam- 61 te przeżycia odebraliśmy oboje jako duży prezent Pana Boga dla naszego małżeństwa

  Kolejna rocznica urodzin Siostry Jadwigi   Redakcja
  Wdzięczni jesteśmy Bogu za dar wieloletniego, bardzo ofiarnego i pełnego miłości posługiwania Domowemu Kościołowi przez Siostrę Jadwigę Skudro RSCJ. Od samego początku „dziejów” Domowego Kościoła jako gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, Siostra Jadwiga ściśle współpracowała z Założycielem Ruchu Sługą Bożym Ks. Franciszkiem Blachnickim

  Informacje

  Nowy Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie   Anna Wojtas
  Bp Stanisław Budzik został 22 października 2004 r. mianowany Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Decyzję tę podjęli biskupi na 329. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej będzie „opiekował się” jednym z największych ruchów katolickich w Polsce przez najbliższe 5 lat
 • © 2001-2013 Centralna Diakonia DK