Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
List`101: VI-VIII 2006
 
List`100: III-V 2006
 
List`99: I-II 2006
 
List`98: IX-XII 2005
 
List`97: I-IV 2005
 
List`96: IX-XII 2004
 
List`95: V-VIII 2004
 
List`94: I-IV 2004
 
List`93: IX-XII 2003
 
List`92: V-VIII 2003
 
Więcej Listów
<-- Pop.       Pocz±tek       Nast. -->
Napisz do nas
Napisz do
redakcji Listu DK

 


List`101: czerwiec - sierpień 2006

Słowo papieskie wygłoszone na Jasnej Górze 26 maja 2006  
Drodzy przedstawiciele różnych nowych ruchów w Kościele! Żywotność waszych wspólnot jest znakiem czynnej obecności Ducha Świętego! To z wiary Kościoła i z bogactwa owoców Ducha Świętego zrodziła się wasza misja. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej, aby służyć sprawie Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie. Wierzcie, że łaska Boża, towarzyszy wam i starajcie się, by była obecna w żywych tkankach Kościoła, a szczególnie tam, gdzie kapłan, zakonnik czy zakonnica nie mogą dotrzeć. Ruchy, do których przynależycie, są różnorodne. Karmicie się nauką pochodzącą z różnych, uznanych przez Kościół, szkół duchowości. Korzystajcie z mądrości świętych, sięgajcie do ich spuścizny.

Słowo Moderatora Krajowego   Ks. Jan Mikulski
Za nami wiele ważnych wydarzeń. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje niedawna pielgrzymka Papieża Benedykta XVI do Polski, która upłynęła pod hasłem: "Trwajcie mocni w wierze". Papież przybył do naszego kraju, aby umocnić nas w wierze i przypomnieć, że nasze życie ma być zawsze trwaniem w Jezusie i w Jego słowie, które powinniśmy każdego dnia przyjmować z wiarą i wypełniać je w naszej codzienności. Tego uczył nas przed laty sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, o tym przypominał nam wielokrotnie sługa Boży Jan Paweł II, teraz wzywa nas do tego samego obecny Papież Benedykt XVI.

Formacja

Rodzina komunią osób   Ks. Roman Litwińczuk, Moderator Generalny
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła stanowi dobrą okazję, aby tegoroczny temat formacji w naszym Ruchu - "Pamięć i tożsamość" - odnieść do nauczania Jana Pawła II o rodzinie. Czynimy to tym bardziej, że w wigilię pierwszej rocznicy odejścia Ojca Świętego do Pana zgromadziliśmy się w miejscu, które on osobiście nawiedził w 1997 roku.
Nauczanie, które pozostawił nam Jan Paweł II jest świadectwem jego żywej i głębokiej wiary. Będzie ono wyzwaniem i światłem dla życia całych pokoleń.

Praktyka namiotu spotkania w Domowym Kościele   Anna i Jacek Nowakowie
Do redakcji wpłynął list od czytelnika zawierający sugestie do zamieszczanych w kolejnych numerach konspektów. Publikujemy fragment dotyczący namiotu spotkania.

Wartość życia w prawdzie   Ks. Jan Mikulski
Życie pokazuje, że słowo Boże można przyjąć albo je odrzucić. Można też je przyjąć na próżno. Św. Paweł pisze w swoich listach, że nie na próżno przyjął słowo Dobrej Nowiny. Ono doprowadziło go do głębokiego nawrócenia i chociaż wcześniej był jak "poroniony płód", to jednak za łaską Boga stał się apostołem Chrystusa (por. 1 Kor 15,8-10). Podobnie jawnogrzesznica z Ewangelii otwartym sercem przyjęła słowo Jezusa Chrystusa, które ostatecznie doprowadziło do przemiany jej życia. Było to słowo Dobrej Nowiny o nadziei na przemianę człowieka, głoszone nie tylko słowem, ale również spojrzeniem pełnym miłości i dobrym czynem, wychodzącym naprzeciw zagubionemu człowiekowi. Było to również słowo prawdy o człowieku, który zawsze może się zmienić dzięki przyjętej łasce Bożej, nawet gdyby to wydawało się po ludzku niemożliwe.

Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Kolejny rok formacyjny 2006/07 w Ruchu nosi temat "Pamięć i tożsamość". Oprócz sięgania pamięcią do wypowiedzi Sługi Bożego Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie, pragniemy odkryć na nowo i pogłębić to czego nauczał nas Założyciel - czyli nasz charyzmat. Inspiracją do tego są słowa Jana Pawła II wypowiedziane do delegacji Ruchu w Watykanie, 1 czerwca 1998 r.: "Trzymajcie się wszystkiego, czego nauczał was Założyciel". Ks. Franciszek Blachnicki w swoim Testamencie pozostawił nam słowa: "Jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie - to właśnie ten dar - charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu."
 • Droga formacyjna w Ruchu Światło-Życie i Domowym Kościele - konspekt I

  Z komentarza do "Zasad Domowego Kościoła"   Anna i Jacek Nowakowie
  Kontynuując refleksję na Zasadami Domowego Kościoła chcemy zatrzymać się nad punktami mówiącymi o roli i zadaniach, jakie na naszej drodze formacyjnej spełnia wspólnota kręgu i miesięczne spotkanie kręgu ( punkty 14-16 Zasad ).
  Podstawowym celem naszej formacji jest dążenie do świętości, nie tylko w wymiarze osobistym, ale również do świętości naszych małżeństw, naszych rodzin. Podejmujemy naszą formację, bo chcemy być świętymi małżeństwami. Formacja jest skierowana do małżonków, podstawowym miejscem formacji są nasze małżeństwa, nasze rodziny.

  Znaki czasu

  Rodzina z perspektywy międzynarodowej   Katarzyna Mazela
  Katarzyna Mazela w latach 1997-2001 była dyrektorem Departamentu Spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będąc członkiem delegacji Rządu RP negocjowała na ONZ-owskich Sesjach Specjalnych nt. ludności, kobiet, sytuacji dzieci oraz osiedli ludzkich, ponadto brała udział w konferencjach Unii Europejskiej i Rady Europy.
  Poniższy referat został wygłoszony 19 maja 2006 podczas Szczytu Rodzin w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi w ramach XIII Łódzkich Dni Rodziny.

  Kiedy w roku 1948 na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych państwa członkowskie przyjmowały Powszechną Deklarację Praw Człowieka, zapewne nikt nie przypuszczał, że pół wieku później jeden z artykułów dotyczący małżeństwa i  definicji rodziny stanie się przedmiotem ostrych międzynarodowych sporów, a  czasem nawet szantażu.

  Ewangelia, rozwody, związki niesakramentalne (I)   o. Wojciech Nowak SJ
  Artykuł poniższy ukazał się w Przeglądzie Powszechnym nr 7-8/2002 i jest przedrukiem za zgodą autora. Publikujemy pierwszą część artykułu, druga ukaże się w kolejnym numerze Listu
  Już w czasach, gdy Jezus Chrystus publicznie nauczał przemierzając ziemię Palestyny, stawiano Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę (Mt 19,3) - dziś powiedziano by raczej "współmałżonka", gdyż w  tej kwestii panuje obecnie swoiste równouprawnienie1. Również Jan Chrzciciel został aresztowany i w konsekwencji stracony za to, że wytknął królowi Herodowi związek z żoną jego brata, Filipa (Mt 14,1-12).

  Informacje

  Zatwierdzenie "Zasad Domowego Kościoła" przez Konferencję Episkopatu Polski   Anna i Jacek Nowakowie
  (...) zwróciliśmy się do Konferencji Episkopatu Polski o zatwierdzenie "Zasad Domowego Kościoła", które wcześniej 25 marca 2004 zatwierdził ówczesny Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie Biskup Wiktor Skworc. W ostatnich dniach, za pośrednictwem Biskupa Stanisława Budzika Delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie, otrzymaliśmy Dekret zatwierdzający wraz z tekstem "Zasad Domowego Kościoła" zatwierdzonych na czas nieokreślony.

  Niedziela Boża i nasza   Ks. Ryszard Nowak i Aleksander Bańka
  Zainicjowana przez Ruch Światło-Życie ogólnopolska akcja "Świętuję NIEdzielę" ma na celu pozytywne promowanie wartości rodzinnych i właściwego, to znaczy zgodnego z Bożymi przykazaniami i ludzką naturą sposobu spędzania wolnego czasu. Społeczny charakter natury człowieka domaga się tworzenia więzi wspólnotowych. Wśród wielu sposobów budowania wspólnoty, szczególną rolę odgrywa świętowanie niedzieli, jako czasu, który wprost służy pielęgnowaniu relacji międzyludzkich. Brak jej świętowania w  znacznej mierze przyczynie się do rozpadu więzi rodzinnych i społecznych. A zatem: Świętuję niedzielę, aby nie dzielić.

  Domowy Kościół po raz dziewiąty u św. Józefa   relacje
  1 kwietnia odbyła się doroczna pielgrzymka członków Domowego Kościoła do sanktuarium w Kaliszu. Już po raz dziewiąty stanęliśmy jako małżonkowie przed cudownym wizerunkiem św. Józefa, aby wstawiennictwu Opiekuna Świętej Rodziny powierzyć wszystkie nasze sprawy. Zdaniem gospodarza, ks. prał. Jacka Ploty (jak zwykle gościnnego i serdecznego), który objął nas swym doświadczonym okiem, podczas tegorocznej pielgrzymki padł kolejny rekord: przyjechało ok. dwóch i pół tysiąca pielgrzymów nie tylko z całej Polski, lecz również z Ukrainy. Przybyli m.in. moderator krajowy DK, ks. Jan Mikulski, moderator generalny RŚ-Ż, ks. Roman Litwińczuk i siostra Jadwiga Skudro, jak co roku powitana rzęsistymi brawami. Ku zaskoczeniu wszystkich zabrakło natomiast naszej pary krajowej, Ani i Jacka Nowaków, których zmogła choroba. Zastąpili ich Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie, para filialna pelplińska. Jak zawsze, były wśród nas Ela Kozyra i Marysia Różycka z sekretariatu DK.

  Relacje z życia Domowego Kościoła  

  Świadectwa

  "Trwajcie mocni w wierze"   Ks. Jan Mikulski
  Papież Benedykt XVI zakończył swoje pielgrzymowanie po polskiej ziemi słowami św. Pawła: "Czuwajcie, trwajcie mocni w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości" (1 Kor 16, 13-14). Kiedy wsłuchiwałem się w nauczanie następcy św. Piotra przez kolejne dni Jego wizyty w  naszym kraju, z każdym dniem coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że Benedykt XVI kieruje do nas przesłanie nadziei, wierności i odpowiedzialności. Na drugi dzień po jej zakończeniu - niemalże "na gorąco" - dzielę się z Wami tym, co najbardziej zapadło w moje serce; tym, co najbardziej umocniło mnie w wierze; tym, co najbardziej inspiruje mnie do podejmowania czynów płynących z wiary.

  Kościół pielgrzymujący spotkał się z Kościołem zbawionych   Mieczysław Kobierski
  W pielgrzymkę wyrusza kilkunastu pielgrzymów z duchowym opiekunem i  organizatorem wyprawy ks. Bogusławem Stecem na czele. Zabieramy ogromną ilość intencji do przedstawienia ich przy grobach apostołów Piotra i Pawła oraz naszego Jana Pawła II, a także w  innych świętych miejscach. Są to intencje osobiste, rodzinne, dotyczące naszego Ruchu, powierzone przez naszych bliskich i znajomych.

  Przekroczyć próg diakonii   Hanna i Tomasz Łoś
  W gronie 10 rodzin z naszej diecezji odkrywaliśmy codziennie na nowo słowa Chrystusa skierowane do nas animatorów: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał."  (J 15,16)

     Jolanta Chudzicka
  Bogu niech będą dzięki za możliwość zorganizowania i przeżycia dwudniowych rekolekcji dla rejonu wieluńskiego -" Eucharystia-Małżeństwo". Po raz kolejny poznałam, jak Pan troszczy się o nas, odpowiada na nasze pytania i wskazuje drogę.

  Odkryliśmy piękno i moc Eucharystii   Leokadia i Wiesław Grzelakowie
  Uczestniczyliśmy w rekolekcjach Domowego Kościoła rejonu radomszczańskiego, które odbyły się w Kleszczowie. Na dworze panował siarczysty mróz -23°C, ale w naszych sercach było ciepło i pełne radości oczekiwanie na spotkanie z Bogiem. Tematem rekolekcji była "Eucharystia w życiu rodzinnym". W atmosferze przeżywania spotkania z Chrystusem w Eucharystii wprowadził nas ks. Adam Hrabia oraz była para diecezjalna z Częstochowy Anastazja i Andrzej Filipscy.

     Ania i Marek
  Z wyjątkową niecierpliwością oczekiwaliśmy wyjazdu na rekolekcje Domowego Kościoła I stopnia w Cichowie. (.) Cały czas mieliśmy nadzieję, że podczas tych rekolekcji spotkamy Jezusa, ponownie zaprosimy Go do swojego życia, a On napełniając nas Swoim Duchem uzdrowi nas z wielu niedoskonałości oraz pomoże nam uporządkować swoje życie według Swojego planu, a nie tylko naszego.

  Komunikacja w małżeństwie  
  W dniach 10-12 marca odbyły się w  Przysieku pod Toruniem rekolekcje prowadzone przez dr. Jacka Pulikowskiego nt. "Komunikacja w małżeństwie". Jacek Pulikowski ma niesamowity dar przekazu i zapewne nie będziemy potrafili w  podobny sposób opowiedzieć cośmy usłyszeli, ale milczeć o tym też nie można. Mało tego - czujemy się wręcz w obowiązku podzielić się tym, co najbardziej nam utkwiło w pamięci, gdyż nasze Słowo na każdy dzień, które prenumerujemy, w  dniu zakończenia rekolekcji brzmiało; "Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą" (Łk.8,39).

  Popatrz, człowieku, jak Pan jest dobry!   Magda i Jarek
  Jesteśmy od czterech lat małżeństwem i od prawie czterech lat należymy uczestniczymy w kręgu Domowego Kościoła. Tak samo długi jest też czas, w  którym uczymy się być w tym ruchu oraz otwierać się na niego.

  Miłość małżeńska stara jak świat   Jola i Zdzisiek Marszałkowie
  W naszej biblioteczce domowej znajduje się książka wydana w 1936 r o interesującym członków Domowego Kościoła tytule "O małżeństwie chrześcijańskim". Autorem podejmującym temat sakramentalnego małżeństwa jest ks. dr. Tihamer Toth były profesor uniwersytetu w Budapeszcie. Rozważając w naszych wspólnotach wielokrotnie nauczanie współczesnego Kościoła o małżeństwie, dobrze byłoby poznać podejście do tego tematu głoszone kilka pokoleń wcześniej.
 • © 2001-2013 Centralna Diakonia DK