Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

  W dniach 18-19 stycznia 2003 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 28 diecezji: pary diecezjalne DK i kapłani-moderatorzy, para odpowiedzialna DK z Wiednia, pary filialne, panie z centralnej diakonii DK oraz Para Krajowa i Ksiądz Moderator Krajowy DK, łącznie prawie 100 osób. Wielką radością dla wszystkich zebranych stał się przyjazd Siostry Jadwigi Skudro, która była z nami w czasie całego spotkania.
  W sobotę, 18 stycznia, po zawiązaniu wspólnoty, konferencję nt. dojrzałości chrześcijańskiej wygłosił Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk. Rozpoczynając rozważania podkreślił, że dojrzałość chrześcijańska zakłada dojrzałość osobowości ludzkiej, a następnie omówił cechy dojrzałości osobowej. Dojrzałość religijną określił jako dojrzałość osobową zanurzoną w Bogu, kolejno zatrzymując się nad elementami prowadzącymi do przylgnięcia do Boga: słowem Bożym, modlitwą, Eucharystią, sakramentem pojednania, wzorem osobowym. Na zakończenie swego wystąpienia zaproponował, aby spojrzeć na dojrzałość w kontekście pielgrzymki Ojca Świętego: dojrzałość prowadzącą do postawy miłosierdzia. Ks. Moderator uczestniczył we wszystkich punktach spotkania.
  Praktyczną kontynuację konferencji stanowiła praca w grupach, gdzie rozważano dwa zagadnienia:
 • dojrzałość chrześcijańska w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w rodzinie, kręgu, Ruchu;
 • co podpowiada nam wyobraźnia miłosierdzia w życiu rodzinnym, w kręgu, w Ruchu?
  Sobotniej Mszy Św. przewodniczył ks. bp Wiktor Skworc, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, który nawiązał do słów Ojca Świętego na Błoniach krakowskich skierowanych do uczestników Ruchu Światło-Życie, a następnie wyraził radość, że może modlić się za Domowy Kościół przebywając z nami. Ks. Biskup przypomniał, że rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, i poprowadził rozważania w oparciu o słowo Boże z dnia: Hbr 4, 12-16 i Mk 2, 13-17. Nawrócenie serca, to duchowy i najważniejszy ekumenizm – mówił Ks. Biskup – i zachęcał, aby zwracać się do Maryi prosząc, by Boże słowo było w nas owocne, by nie straciło swej ostrości na skutek naszej słabości.
  Ks. Biskup obiecał przekazać Ojcu Świętemu, z którym spotka się w najbliższym czasie, pozdrowienia z naszego spotkania opłatkowego. Po Eucharystii dostojny Gość uczestniczył w łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń.
  Radosny czas kolędowania i wspólnej zabawy na pogodnym wieczorze zakończył się uczestnictwem w Apelu Maryjnym w Kaplicy Jasnogórskiej.
  Niedzielnej Eucharystii przewodniczył Moderator Krajowy Domowego Kościoła ks. Jan Mikulski. W swej homilii zwrócił naszą uwagę na tych ludzi (rodziców, katechetów, współmałżonków, animatorów, kapłanów), którzy prowadzili nas do Pana, i zachęcił do postawy wdzięczności wobec nich. Podkreślił jednocześnie, że często to właśnie my przyprowadzamy innych do Boga i nieraz jest tak, że te osoby potem wyprzedzają nas na tej drodze. Powinniśmy się cieszyć, gdy stajemy się świadkami takiego działania Boga w człowieku.
  Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnego zdjęcia i odśpiewaniem pieśni „Zjednoczeni w Duchu”.
 • Anna i Jacek Nowakowie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK