Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie

  Nasz krąg Domowego Kościoła został założony 2 lata temu. Dwie rodziny były zaproszone w listopadzie 2000 r. na rekolekcje do Nałęczowa. Jedna z rodzin była w grupie Aliny i Stanisława Żbikowskich z Lublina. Dzięki ich duchowi i z ich pomocą został założony w Równem na Ukrainie krąg Domowego Kościoła. Alina swoją wiarą w Boga zapaliła w nas tę iskierkę, która doprowadziła nas do większego płomienia wiary i miłości do naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Nasz krąg składa się z 5. małżeństw. Wszyscy bardzo zaprzyjaźniliśmy się i zbliżyli, staliśmy się jedną rodziną. W okresie należenia do Domowego Kościoła nasze rodziny bardzo się zmieniły, stały się lepsze, rozsądniejsze, dzięki mocy Ducha Świętego. Składamy ogromne podziękowanie od wszystkich naszych rodzin księdzu Władysławowi Czajce, moderatorowi z Równego, za jego pomoc, porady i uczenie nas rozumienia Słowa Bożego. Pierwszymi animatorami w naszym kręgu byli Ołena i Leonard Markiewiczowie. Obecnie krąg prowadzą nowi animatorzy Irina i Anatol Brodeccy. W Domowym Kościele odkryliśmy dla siebie więcej wiary i miłości do Boga. Modlitwa rodzinna gromadzi na modlitwę całą rodzinę, a modlitwa małżeńska – męża i żonę. W naszej rodzinie jest również modlitwa spontaniczna, która pomaga nam wychwalać Boga, prosić Go o wybaczenie naszych grzechów, o wybaczenie sobie nawzajem. Myślę, że idea Domowego Kościoła, zapoczątkowana przez ks. Franciszka Blachnickiego, jest słuszna i potrzebna. Kościół Domowy potrzebny jest do umocnienia rodziny, miłości w rodzinie i wychowania dzieci w wierze w Boga. Człowiek, który żyje wiarą w Boga, oczyszcza się z grzechów poprzez spowiedź, umacnia się przez przyjęcie Komunii św. Tacy ludzie są bliżej Jezusa Chrystusa, bo są oczyszczeni. Domowy Kościół jest przykładem szczęśliwych par małżeńskich, dla których na pierwszym miejscu jest Bóg, na drugim – mąż, żona, a na trzecim – dzieci. Prowadź nas, Duchu Święty, wierną drogą do Królestwa Niebieskiego! Chwała Panu!

  Ołena Markiewicz
  (DK, Równe na Ukrainie)
  (tłumaczenie z jęz. ukraińskiego – Witold Kowalczyk)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK