Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu

  W dniu 30 listopada 2002 r. Domowy Kościół w Wiedniu obchodził 10-tą rocznicę powstania kręgów rodzin. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św., którą celebrował ks. Rektor Zygmunt Waz wspólnie z Moderatorem Krajowym DK – ks. Janem Mikulskim, pierwszym opiekunem DK w Wiedniu – ks. Stanisławem Stenką oraz księżmi moderatorami, doradcami duchowymi naszych kręgów. Na zakończenie Eucharystii odbyło się przekazanie posługi pary odpowiedzialnej. Małgosia i Andrzej Michalscy przekazali świecę oazową nowo wybranej parze – Elżbiecie i Januszowi Mikulskim.
  Dalsze świętowanie miało miejsce w centrum duszpasterskim „Emaus”. Siostra Jadwiga Skudro, podczas wygłoszonej konferencji, podzieliła się z nami swymi doświadczeniami ze współpracy ze Sługą Bożym, ks. Franciszkiem Blachnickim, przypomniała najważniejsze wartości, o które trzeba dbać trwając w małżeńskim powołaniu. Następnie ks. Stanisław podkreślił wartość cnót nabytych przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki, umocnione przez łaskę Bożą płynącą z sakramentu małżeństwa. W spotkaniu uczestniczyły rodziny, które trwają w naszej Wspólnocie. Zaproszone zostały również małżeństwa, które były w kręgach oraz te, które chciałyby przyłączyć się do naszej Wspólnoty DK. Posileni tradycyjnym polskim schabowym i domowymi wypiekami, wspominaliśmy minione lata. Każdy krąg przedstawiał historię swojego powstania na poważnie lub na wesoło, a także w formie zdjęć. Do nadania jeszcze bardziej uroczystego charakteru całemu Jubileuszowi przyczynili się Renia i Boguś Porębscy – nasza para muzyczna. Abyśmy zaś mogli spokojnie świętować, gromadką naszych dzieci zajmowały się kochane Ciocie, które wspaniale zorganizowały im czas.
  Dziękując Bogu za łaski 10. lat przeżytych we Wspólnocie Rodzin Domowego Kościoła i świętując uroczysty Jubileusz, oddaliśmy się w czasie rozesłania pod opiekę Świętej Rodziny prosząc o błogosławieństwo na kolejne lata trwania, wzrastania i przeżywania „duchowości małżeńskiej”. To był wspaniały dzień, święto dla każdej rodziny trwającej w Domowym Kościele, czas refleksji nad powołaniem do życia w małżeństwie. „Miłość nie może nigdy pozostać bez owoców” – te słowa ks. F. Blachnickiego „zabraliśmy” w naszych sercach do naszych domów, na każdy dzień.
  Serdecznie dziękujemy ks. Rektorowi Zygmuntowi Waz, ks. Janowi Mikulskiemu, Siostrze Jadwidze Skudro, ks. Stanisławowi Stence, naszym księżom moderatorom – doradcom duchowym kręgów za to, że swoją obecnością uświetnili nasz Jubileusz, oraz wszystkim tym, którzy w ciągu minionych 10 lat czynnie uczestniczyli w życiu naszej Wspólnoty Domowego Kościoła.

  Elżbieta i Janusz Mikulscy
  (DK, Wiedeń)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK