Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła

  Kolejny raz wchodzimy w przeżywanie okresu, który nazywamy czasem paschalnym. Liturgia Kościoła zaprasza nas do tego, byśmy rozważanie Paschy Jezusa Chrystusa rozpoczęli od podjęcia czterdziestodniowego postu. W tej postawie umartwienia i pokuty chcemy naśladować przykład Chrystusa, który przez 40 dni przebywał na pustkowiu. Czas pustyni nastąpił u Jezusa bezpośrednio po chrzcie w Jordanie, kiedy to Duch Święty zstąpił na Niego w postaci gołębicy. Ewangelista zaznacza, że Jezus przebywał na pustyni w Duchu Świętym i był tam kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód (Łk 4, 2).
  Okres Wielkiego Postu - to czas przede wszystkim bardziej intensywnego i uważnego słuchania słowa Bożego, które niemal każdego dnia nawołuje nas do nawrócenia. Bóg pragnie naszego nawrócenia, ponieważ chce nam dać udział w radości paschalnej swojego Syna - naszego Zbawiciela. Równocześnie poprzez swoje słowo, tak obficie głoszone w tym czasie, przekonuje nas, że zaczerpnięcie z tego źródła radości i szczęścia, jakim jest On sam, nie może się dokonać przypadkowo, przy okazji, czy na marginesie naszego życia, ale stanie się udziałem każdego człowieka jedynie na drodze wytrwałego podążania za Jego słowem, zwłaszcza za przykładem Słowa, które stało się Ciałem. Jak wielką w tym pomocą może się okazać solidna praktyka codziennego Namiotu Spotkania i częste uczestnictwo w Eucharystii w dni powszednie.
  40 dni pobytu Jezusa na pustyni - to czas, w którym dokonuje się w pewnym sensie dojrzewanie daru otrzymanego w czasie chrztu w Jordanie. Tym darem Chrystus będzie służył innym w okresie swojej publicznej działalności, aż do całkowitego wydania siebie za innych podczas męki i śmierci krzyżowej. Podobny proces duchowego dojrzewania ma się dokonać w Wielkim Poście w każdym z nas, dzięki czemu staniemy się bardziej otwarci na drugiego człowieka, któremu zechcemy służyć z jeszcze większą wytrwałością, nie uzależniając tej służby od spełnienia naszych osobistych oczekiwań.
  Świadomi tej prawdy podejmujemy różne umartwienia i wyrzeczenia, aby skupić swoją uwagę bardziej na Bogu i Jego słowie. Podejmujemy różne formy modlitwy, aby umocnić swoją więź z Bogiem i bardziej uwierzyć, że z pomocą Jego łaski może się w nas dokonać prawdziwa przemiana. Prosimy często, aby Duch Święty stworzył w nas nowego człowieka, aby dał nam nowy sposób myślenia i wartościowania, aby wlał w nas zapał apostolski i chęć pełnienia woli Bożej na każdy dzień.
  Z pewnością kolejny raz w życiu przekonujemy się, że Bóg jest wierny i spełnia każde swoje słowo, mimo, że my sami tak często okazujemy się niewierni. Po przeżyciu Triduum Paschalnego rozpocznie się okres pięćdziesięciu dni radości paschalnej, który zakończy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Jest to najpiękniejszy okres w całym roku liturgicznym. Na ten czas odkrywania prawdziwej Bożej radości, płynącej z uczestnictwa w przejściu z tego, co śmiertelne i ludzkie, do tego, co Boże i wieczne, życzę wszystkim tworzącym wspólnotę Domowego Kościoła obfitości światła i mocy Ducha Świętego. Niech On otwiera nasze oczy na niezliczone znaki obecności Chrystusa Zmartwychwstałego i niech sprawia, aby to, co po ludzku wydaje się niemożliwe, stawało się rzeczywistością, w którą będziemy zanurzeni z woli Bożej. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia nasze serca swoim pokojem i przez swego Ducha niech nas uzdalnia do dzielenia się Nim z innymi. Niech Chrystus wypełni naszą szarą codzienność trwałą radością płynącą z faktu, że On zmartwychwstał oraz żyje w nas i pośród nas.

  ks. Jan Mikulski  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK