Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`99: I-II 2006
 •    Ks. Jan Mikulski

 • Słowo Moderatora Krajowego   Ks. Jan Mikulski

 • Słowo od redakcji   Agnieszka i Tomasz Talaga, Łódź

 • Zachcianka, czy natchnienie?   Siostra Jadwiga Skudro

 • Poddanie się woli Bożej   Ks. Jan Mikulski

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu po formacji podstawowej   Anna i Jacek Nowakowie

 • Postawa wdzięczności wobec Boga i ludzi  

 • Eucharystia szkołą życia według woli Bożej  

 • Miłość wymaga cierpienia i krzyża  

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie

 • Eucharystia w centrum naszego życia   o. Fio Mascarenhas SJ, Bombaj, Indie

 • VI Zjazd Gnieźnieński   Elżbieta i Witold Kowalczykowie, Lublin

 • Odwaga   Ks. Dariusz Larus

 • Służba to nasze "być albo nie być" - Podsumowanie roku pracy DK   Beata i Tomasz Strużanowscy, Toruń

 • Podsumowanie pracy rocznej   Elżbieta Kozyra, Maria Różyczka, Krościenko

 • Relacje z życia Domowego Kościoła  

 • Wspomnienia z letnich rekolekcji   Bożena i Dariusz (Jacek) Drewnowscy, Archidiecezja białostocka

 • Bóg czekał na nas w tym właśnie miejscu   Agnieszka Grudzińska

 • Świadectwo z rekolekcji III stopnia w Krakowie   Anna i Tomasz z Dzierżoniowa

 • Dziękując za życie...   Maria i Marek Zalfresso-Jundziłło

 • Rekolekcje tematyczne "Dialog małżeński"   Iwona i Grzegorz Kowal, Archidiecezja katowicka

 • Drużyna piłkarska   Dorota i Wiktor Gackowscy, Diecezja łowicka

 • Duchowość małżeńska, a wychowanie dzieci   Anna i Stefan z Dzierżoniowa

 • U Ojca na kolanach   Urszula

 • Eucharystia szczytem i źródłem naszego życia   Zosia i Szczepan Muszalowie, diakonia słowa Diecezji bielsko-żywieckiej

 • List`99: stycze - luty 2006

  VI Zjazd Gnieźnieński

  "Europa dialogu" to hasło kolejnego, szóstego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który w dniach 16-18 września 2005 r. w Gnieźnie, u grobu św. Wojciecha, zgromadził ponad 800 reprezentantów różnych ruchów i stowarzyszeń z wielu krajów Europy. Wzięła w nim udział także grupa osób z Ruchu Światło-Życie, w tym z Domowego Kościoła. Było to spotkanie o charakterze ekumenicznym, międzynarodowym, wielokulturowym. Uczestniczyli w nim duchowni różnych wyznań, znani przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury. Nowością w stosunku do poprzednich zjazdów było otwarcie się na dialog nie tylko w ramach religii chrześcijańskiej, ale także na dialog z wyznawcami judaizmu i islamu. Specjalne przesłanie do organizatorów i uczestników zjazdu skierował Ojciec Święty Benedykt XVI, który podkreślił, że w dialogu "nie chodzi tylko o zwyczajną wymianę poglądów, ale o wspólne poszukiwanie prawdy, w duchu miłości i szacunku dla każdego człowieka, dla jego kultury i tradycji duchowej. Wymaga to umiejętności słuchania, otwarcia na argumenty drugich, a równocześnie odwagi i pokoju w obronie własnych przekonań. W takim ujęciu dialog jest trudnym zadaniem, od którego chrześcijanie nie mogą się uchylać".
  Program zjazdu był niezwykle bogaty: trzy dni wypełniły interesujące wystąpienia, pasjonujące dyskusje panelowe, spotkania w grupach roboczych, a także świadectwa wiary, wspólne modlitwy oraz koncerty. A wszystko wokół tematu: "Europa dialogu". Jak być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie? W jaki sposób prowadzić dialog na różnych płaszczyznach, gdzie i jak się go uczyć? Jak zachować własną tożsamość, pozostając wiernym własnej tradycji i jednocześnie szanować przekonania i tradycje innych? Jaki będzie ekumenizm XXI wieku? Polska katolicka, czy ekumeniczna? Na czym ma polegać widzialna jedność Kościoła? - to tylko część pytań, jakie stawiali sobie uczestnicy zjazdu.
  Ekumenizm przyszłości musi być poważny, świadomy swoich zasad; jedną z nich jest wspólne uznanie pierwszych Soborów, uznanie sakramentu Chrztu św. - mówił kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Jedność bowiem nie oznacza uniformizmu, ujednolicenia. Sercem i duszą ekumenizmu jest ekumenizm duchowy! Przyszłość ekumenizmu to współpraca Kościołów na rzecz pokoju i sprawiedliwości w świecie. Dom europejski może być domem ekumenicznym, domem otwartym i gościnnym, ale trwającym na swoich chrześcijańskich fundamentach - podkreślał ks. Kardynał.
  W tym samym duchu dawał swoje świadectwo wiary o. Daniel Ange, założyciel Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i Ewangelizacji. Za pierwszą i najważniejszą misję uznał dzisiaj ewangelizację młodych. Jeśli nie chcemy, aby Europa umarła, musimy dać młodym nadzieję, radość, ukazać sens życia, pokazując piękno i szczęście płynące z osobistej więzi z Panem. Ekumenizm jest bowiem możliwy dopiero wtedy, gdy każdy z nas będzie w jedności z Jezusem: najpierw wspólnota z Bogiem, a potem z braćmi. W niebie nie ma zbawienia rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelickiego: tam jest jedno zbawienie! - podkreślał o. Daniel Ange.
  Wizję dialogu w nauczaniu Jana Pawła II przedstawił o. Maciej Zięba OP, prowincjał polskich dominikanów. Ukazał on Ojca Świętego jako mistrza dialogu, który nie tylko głosił, jak powinien wyglądać dialog oparty na prawdzie, miłości i szacunku do każdego człowieka, nie tylko uczył dialogu sumień, dialogu życia tu i teraz, ale przede wszystkim sam taki dialog w posługiwaniu Kościołowi na co dzień realizował. O Janie Pawle II jako mistrzu dialogu wypowiadało się też wielu innych mówców.
  W debacie ekumenicznej bp Hilarion, przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przy Instytucjach Europejskich w Brukseli stwierdził, że dziś potrzeba zjednoczonego głosu katolików i prawosławnych w Europie, aby wspólnie bronić wartości chrześcijańskich w walce przeciwko liberalizmowi, sekularyzacji, relatywizmowi. Bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec, mówił o wielkim zainteresowaniu religią na całym świecie, o potrzebie dawania świadectwa. Jego zdaniem, różnorodność Kościołów należy pojmować jako dar, a odrębnościom nadać konstruktywną moc. Kardynał Walter Kasper natomiast podkreślał, że podział Kościoła nie był błogosławieństwem i należy dążyć do zminimalizowania różnic.
  Bardzo interesujące były debaty o wartościach europejskich, o roli chrześcijan we współczesnej kulturze, o dialogu Kościołów z Unią Europejską, w których oprócz hierarchów kościelnych wzięło udział wielu znanych polityków: Rocco Buttiglione, Helmut Kohl, Szewach Weiss, Władysław Bartoszewski, Danuta Hűbner i inni.
  O tym, jak prowadzić dialog w codzienności życia, rozmawiali uczestnicy zjazdu na spotkaniach w 12. grupach roboczych, prowadzonych metodą warsztatową lub dyskusyjną. Każda grupa rozważała problem dialogu w jakiejś konkretnej dziedzinie życia, np. dialog w parafii, w społeczności lokalnej, w miejscu pracy, dialog biednych i bogatych, wierzących z niewierzącymi itp. Jedna z grup omawiała problemy związane z dialogiem w małżeństwie i rodzinie. Była to grupa licząca ponad 100 osób, bardzo zróżnicowana pod względem wieku i wyznania (młodzież licealna, studenci, małżeństwa; katolicy, ewangelicy i prawosławni). Przewodniczyli jej Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele i liderzy Spotkań Małżeńskich. We wprowadzeniu do rozmów przedstawili oni najważniejsze zasady dialogu sformułowane na podstawie doświadczeń własnego małżeństwa i Spotkań Małżeńskich. Są to:
  • słuchanie przed mówieniem,
  • rozumienie przed ocenianiem,
  • dzielenie się przed dyskutowaniem,
  • a nade wszystko przebaczanie.
  Następnie uczestnicy warsztatu dzielili się w małych grupach zastosowaniem wymienionych zasad w konkretnych sytuacjach życia małżeńskiego i rodzinnego. W podsumowaniu podkreślano, że Mistrzem dialogu jest sam Jezus Chrystus, że to On uczy dialogu i pomaga przezwyciężać trudności, a słowo Boże, modlitwa, przebaczenie, pokora, przyjęcie drugiego człowieka takim, jakim jest - są podstawą do ciągłego uczenia się trudnej sztuki dialogu.
  Historycznym wydarzeniem podczas zjazdu była modlitwa żydów, chrześcijan i muzułmanów na Rynku Gnieźnieńskim, w czasie której reprezentanci każdej z trzech wielkich religii monoteistycznych modlili się słowami swojej własnej modlitwy za wyznawców pozostałych religii, powierzając w ten sposób losy Europy Bogu Najwyższemu. Na znak jedności licznie zgromadzeni uczestnicy tego modlitewnego spotkania zapalili małe lampki oliwne i otrzymali oliwne gałązki z Ziemi Świętej.
  Ostatnia część obrad zjazdu była poświęcona dialogowi trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Prelegenci akcentowali, że taki dialog jest niezbędną koniecznością, gdyż od niego zależy przyszłość naszego kontynentu. Społeczeństwo Europy charakteryzuje się bowiem pluralizmem etnicznym, kulturowym i religijnym. Potrzebne są więc różnorodne spotkania służące wzajemnemu poznawaniu się, lepszemu zrozumieniu i współpracy.
  VI Zjazd Gnieźnieński był dla wszystkich uczestników prawdziwą szkołą dialogu, czasem refleksji i modlitwy, wezwaniem do jeszcze większej odpowiedzialności za oblicze przyszłej Europy. W przesłaniu końcowym zjazdu uczestnicy zwrócili się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli: "Otwórzmy się na dialog!", gdyż jest on najbardziej odpowiednim, a niekiedy wręcz jedynym sposobem budowania europejskiej wspólnoty ludzi i narodów.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie
  Lublin  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK