Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`96: IX-XII 2004
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski

 • Żyć Eucharystią   ks. Franciszek Fleischmann, doradca duchowy ERI END

 • Tajemnica Przymierza i komunii (List pary odpowiedzialnej ERI END)   Priscilla i Jean-Louis Simonis

 • Jak kształtować życie małżeńskie i rodzinne w czasach kultury liberalizmu moralnego?   ks. Jan Mikulski

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia w rodzinie”  

 • „Dojrzewanie do diakonii”  

 • „Diakonia w Ruchu”  

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie

 • Diakonia   Dorota i Zbyszek Płachta (DK, Bydgoszcz)

 • Diakonia małżonków   Agata Jankowiak (DK, Poznań)

 • Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła   Elżbieta Kozyra, Maria Różycka

 • Byliśmy na Podsumowaniu w Radomiu...   Beata i Tomek Strużanowscy (DK, diecezja toruńska)

 • Adwent i Święta Bożego Narodzenia w naszej rodzinie   Kazimiera Barszcz

 • Przekazywać wszystko, co chrześcijańskie i polskie (Świadectwo z Hanoweru)   Zofia i Kazimierz Wawrzyniakowie (DK, Hanower)

 • Kolejna rocznica urodzin Siostry Jadwigi   Redakcja

 • Nowy Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie   Anna Wojtas

 • List`96: wrzesie - grudzie 2004

  Żyć Eucharystią

  W swoim przemówieniu do Equipes Notre-Dame w styczniu 2003 roku, Ojciec Święty ponownie podkreśla związek między życiem małżonków a ich uczestnictwem w Eucharystii: „Tajemnica przymierza i komunii zaangażowanych małżonków zachęca ich do czerpania siły z Eucharystii jako «źródła małżeństwa chrześcijańskiego» (Familiaris Consortio, 57) i wzoru dla ich miłości. W istocie, poszczególne części Liturgii Eucharystycznej zapraszają małżonków do przeżywania ich życia małżeńskiego i rodzinnego na wzór Chrystusa, który daje siebie ludziom z miłości. Znajdują w tym sakramencie potrzebną odwagę do przyjmowania, do przebaczania, do dialogu i do komunii serc”.
  W swojej refleksji Jan Paweł II nawiązuje do myśli Ojca Caffarela, który wskazywał na więzy między życiem małżeństwa i Eucharystią. Jako odpowiedź na zachętę Papieża proponuję wam ponowne odczytanie kilku fragmentów wypowiedzi naszego Założyciela, przedstawionych w specjalnym numerze „Złotej Obrączki”, zatytułowanym: „Małżeństwo to wielki sakrament”, w którym Ojciec Caffarel zaprasza do refleksji na temat sensu praktyki uczestniczenia w Eucharystii w życiu małżonków:
  „Jedność między dwoma istotami, którą wy dobrze znacie, ma wartość wtedy, kiedy jest między nimi komunia. Tak więc dla was, którzy z Eucharystii czerpiecie życie samego Chrystusa, to życie Chrystusa ma być motorem waszej komunii. To życie jest w was radosnym poznaniem Ojca, tryskającego miłością Syna. Ale jest ono także miłością stworzeń, wszystkich stworzeń: podziw, litość, czułość Pana – one są w was. A ponieważ wolą Bożą jest, abyście kochali jeden drugiego miłością szczególną, wasza miłość do współmałżonka musi być na pierwszym miejscu do przemiany dzięki łasce Eucharystii. To Eucharystia przynosi jej oczyszczenie, uszlachetnienie, daje nowe życie. Ona was prowadzi do wyrażania pragnienia wobec tego, kogo kochacie, pragnienia miłości i radości Boga, świętości” (s. 261).
  Dalej Ojciec Caffarel zmierza do ukazania istoty sensu komunii z Chrystusem: „Akt, przez który Chrystus ofiaruje się jeden raz za wszystkich na Górze Kalwarii, wyraża głęboki stan Jego duszy, istotę Jego wewnętrznego życia, radosny i nieustający, ciągle aktualny dar dla Ojca. Jeśli Chrystus odnawia ten akt we mszy świętej, to wzywa was, aby w nim uczestniczyć, ponieważ chce, aby Jego ofiara przenikała głębie cielesne i duchowe waszego małżeństwa, by stworzyć także w was stan duszy nieustannie ofiarującej się Ojcu” (s. 261).
  Kiedy Ojciec Święty przywołuje „poszczególne części Liturgii Eucharystycznej”, przypomina nam, że stół Słowa Bożego jest nierozłącznie związany ze stołem Chleba Życia. Tutaj możemy sobie przypomnieć słowa Ojca Caffarela, który zachęca małżonków do smakowania Słowa Bożego jako prawdziwego pokarmu: „Chrystus powiedział: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne» (J 6, 54). Ale On też powiedział bardzo podobnie: «Jeśli kto zachowa moją naukę (to znaczy czyta Słowo Boże i je medytuje), ten śmierci nie zazna na wieki»” (J 8, 52).
  Dlaczego więc chrześcijańscy małżonkowie nie wyrażają tego samego szacunku dla Ewangelii, co dla Eucharystii, oraz nie wykazują tej samej gorliwości, by zbliżyć się do niej? Św. Jan Chryzostom zwracał się do swoich wiernych z pytaniem, czy u nich oba stoły są zawsze zastawione: „Po powrocie do waszych domów ustawcie dwa stoły, jeden dla pokarmu dla ciała, drugi – dla pokarmu, jakim jest Pismo Święte” (s. 235).

  ks. Franciszek Fleischmann, doradca duchowy ERI END
  („Kurier ERI”, 1 II 2004 r., tłum. udostępnione przez parę odpowiedzialną END – sektor Polska, Małgorzatę i Joachima Grzonków)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK