Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`96: IX-XII 2004
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski

 • Żyć Eucharystią   ks. Franciszek Fleischmann, doradca duchowy ERI END

 • Tajemnica Przymierza i komunii (List pary odpowiedzialnej ERI END)   Priscilla i Jean-Louis Simonis

 • Jak kształtować życie małżeńskie i rodzinne w czasach kultury liberalizmu moralnego?   ks. Jan Mikulski

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia w rodzinie”  

 • „Dojrzewanie do diakonii”  

 • „Diakonia w Ruchu”  

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie

 • Diakonia   Dorota i Zbyszek Płachta (DK, Bydgoszcz)

 • Diakonia małżonków   Agata Jankowiak (DK, Poznań)

 • Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła   Elżbieta Kozyra, Maria Różycka

 • Byliśmy na Podsumowaniu w Radomiu...   Beata i Tomek Strużanowscy (DK, diecezja toruńska)

 • Adwent i Święta Bożego Narodzenia w naszej rodzinie   Kazimiera Barszcz

 • Przekazywać wszystko, co chrześcijańskie i polskie (Świadectwo z Hanoweru)   Zofia i Kazimierz Wawrzyniakowie (DK, Hanower)

 • Kolejna rocznica urodzin Siostry Jadwigi   Redakcja

 • Nowy Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie   Anna Wojtas

 • List`96: wrzesie - grudzie 2004

  Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła

  W dniach 10-12 września 2004 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczyli odpowiedzialni DK z 40 diecezji, kapłani-moderatorzy DK, członkowie Kręgu Centralnego wraz z parą krajową i ks. moderatorem krajowym DK, moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk – łącznie 140 osób. Radością dla wszystkich zebranych była obecność Siostry Jadwigi Skudro.
  W piątek, 10 września, wieczornej Eucharystii połączonej z Nieszporami przewodniczył ks. bp Stefan Siczek, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Powitał on zgromadzonych w imieniu własnym, biskupa ordynariusza Zygmunta Zimowskiego oraz ks. bpa Wiktora Skworca, Delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie, który nie mógł przybyć na spotkanie. Ks. bp Siczek podkreślał potrzebę gromadzenia się odpowiedzialnych wokół Pana, wsłuchiwania się w Jego słowo, łączności z pasterzami Kościoła, bo nie może „niewidomy prowadzić niewidomego” (Łk 6, 39-42).
  Konferencję na temat duchowości diakonii wygłosił w sobotę 11 września ks. Zbigniew Snarski, były moderator Centralnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie, a obecnie ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Po konferencji odbyło się spotkanie w grupach. Uczestnicy podejmowali refleksję wokół następujących pytań postawionych przez ks. Zbigniewa:
  1. Dla kogo pracujemy: dla siebie, czy dla Jezusa?
  2. Jakie mamy intencje posługując w diakonii?
  3. Na czym polega moja codzienna diakonia: czy jest to aktywność, ruch za wszelką cenę, czy moje działanie wypływa z serca?
  4. Czy posługując w diakonii jestem otwarty na wspólną modlitwę i wspólne z innymi podejmowanie decyzji?
  Sobotniej Mszy św., którą celebrowało 21 kapłanów, przewodniczył moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Jan Mikulski. Swoje rozważania w homilii oparł głównie na pierwszym czytaniu (1 Kor 10, 14-22), ukazując różne oblicza bałwochwalstwa i zachęcając do wierności Panu we wszystkich sprawach naszego życia, w tym także w posługiwaniu dla innych. Po południu odbyły się wybory pary krajowej DK, gdyż upłynęła kadencja posługujących obecnie. Ponieważ nie wpłynęły zgłoszenia kandydatów na parę krajową, zgodnie z rozdz. IV pkt. 33. e) Zasad DK, Krąg Centralny DK wnioskował o przedłużenie kadencji obecnej pary krajowej. Wniosek ten był głosowany przez wspólne zgromadzenie par diecezjalnych i członków Kręgu Centralnego w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 88 osób. Wynik głosowania był następujący: 82 osoby były „za”, 5 osób – „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”. Podjęta więc została decyzja o przedłużeniu kadencji pary krajowej Anny i Jacka Nowaków na kolejne dwa lata.
  W niedzielę na spotkanie przybył ks. Adam Nita, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który odczytał, skierowany do wszystkich uczestników spotkania. Głównym celebransem niedzielnej Eucharystii był moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk. W swoim słowie, opartym na Ewangelii (Łk 15, 1-32), skupiał naszą uwagę na miłosierdziu Boga i Jego zatroskaniu o człowieka, podkreślając jednocześnie, że miłosierdzie, chociaż nielogiczne, jest jednak jedyną drogą do zbawienia. Na zakończenie Mszy św. miało miejsce uroczyste przekazanie posługi i błogosławieństwo nowych par diecezjalnych z 9 diecezji.
  Jak zwykle, Podsumowanie to okazja do przyjrzenia się danym statystycznym z rekolekcji organizowanych przez Centralną Diakonię DK i poszczególne diecezje oraz sprawozdaniom z pracy rocznej. Brakuje danych z kilku diecezji, więc podane poniżej liczby są szacunkowe. W Polsce istnieje 2576 kręgów (brakuje danych z 4 diecezji), z czego 123 kręgi powstały w minionym roku, a 1874 przeżyło już I i II rok pracy. Łącznie we wszystkich kręgach jest zgromadzonych 21 191 osób. Z zagranicy dane dotarły jedynie z Kanady, gdzie łącznie, w 6 rejonach istnieje 29 kręgów.
  W rekolekcjach wakacyjnych (zorganizowanych w kraju) uczestniczyło 2466 osób, natomiast w krótkich rekolekcjach w ciągu minionego roku wzięło udział 9735 osób (brak danych z 4 diecezji), a więc łącznie – 15 472 osoby. Oprócz tego w rekolekcjach ewangelizacyjnych organizowanych przez DK w parafiach uczestniczyły 2143 osoby. Razem w tym roku we wszystkich rekolekcjach DK wzięło udział 17 600 osób.
  Ważnym wydarzeniem w życiu Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK w Krościenku na ul. Jagiellońskiej 100 było w minionym roku poświęcenie kaplicy p.w. Świętej Rodziny. Uroczystość miała miejsce 3 maja b.r. Urządzenie kaplicy i jej oficjalne erygowanie było ostatnim etapem trwającego od 1995 r. generalnego remontu Domu.
  W ciągu minionego roku w Krościenku odbyły się dwie serie rekolekcji: podczas ferii zimowych – ORDR II st. i w kwietniu – sesja tematyczna „Miłość wieku średniego”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Poza tym Dom służył różnym grupom przeżywającym swoje własne rekolekcje (np. INMK, „Arka” ze Śledziejowic i studenci z Tarnowa). Również osoby uczestniczące w rekolekcjach i spotkaniach w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce (Centralna Oaza Matka, Triduum Paschalne, Rekolekcje Kapłańskie, Podsumowanie OŻK itp.) korzystały z noclegów na ul. Jagiellońskiej. Na początku maja rekolekcje dla Kręgu Centralnego DK prowadził moderator generalny Ruchu, ks. Roman Litwińczuk. Po nich odbyło się kolejne spotkanie robocze Kręgu. Oprócz tego Dom odwiedzały liczne grupy przy okazji pielgrzymek do grobu Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, pobytu na Podhalu itp. Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, przybywają tu ci, którzy potrzebują materiałów do pracy naukowej na temat Domowego Kościoła, rodziny pragnące podzielić się swymi radościami i troskami oraz wszyscy, dla których to miejsce jest ważne, bliskie i drogie. Podczas wakacji, w Krościenku na Jagiellońskiej odbyło się 5 serii rekolekcji: oaza rekolekcyjna dla rodzin I st., oaza rekolekcyjna dla rodzin II st. oraz 3 sesje: ORDR I st., ORDR II st. i sesja o pilotowaniu kręgów. Łącznie rekolekcje przeżywało 271 osób (oazy 15-dniowe – 108 osób, sesje – 163 osoby). W ostatnim tygodniu sierpnia na Jagiellońskiej swoje rekolekcje przeżywała jeszcze 20 osobowa grupa Diakonii Komunikowania Społecznego. Oprócz tego, jak co roku, Centralny Dom Rekolekcyjny DK odwiedzały liczne grupy oazowe, które przybywały z różnych stron do Krościenka. Ważnym elementem wakacyjnej pracy Sekretariatu DK jest również posługa w oazach na terenie Podhala i okolicy (świadectwa, katechezy, konferencje oraz spotkania).
  Podsumowanie DK 2004 było zarazem rozpoczęciem nowego roku pracy. Miniony rok przeżywaliśmy w Ruchu Światło-Życie pod hasłem „Ku dojrzałości chrześcijańskiej”, a w całym Kościele jako Rok Różańca, natomiast w październiku 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił obecny rok Rokiem Eucharystii. Niech naszej tegorocznej formacji w DK towarzyszą Jego słowa: „Wy wszyscy, wierni, odkrywajcie dar Eucharystii jako światło i siłę dla waszego codziennego życia w świecie, w wykonywaniu waszych zawodów, w najrozmaitszych sytuacjach. Odkrywajcie go nade wszystko po to, by przeżywać w całej pełni piękno i posłannictwo rodziny.” („Mane nobiscum Domine”. List apostolski na Rok Eucharystii, nr 30).

  Elżbieta Kozyra, Maria Różycka  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK