Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`95: V-VIII 2004
 • Słowo Pary Krajowej   Anna i Jacek Nowakowie

 • Zostawili wszystko i poszli za Nim   ks. Franciszek Fleischmann doradca duchowy END

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia jako jedna z trzech podstawowych funkcji Kościoła”  

 • „Diakonia jako uczestnictwo w misji Chrystusa”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia w małżeństwie”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Zatwierdzenie „Zasad Domowego Kościoła”   † Wiktor Skworc Delegat KEP ds. Ruchu Światł

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Rodziny Domowego Kościoła w Kaliszu   Gabrysia Andruszkiewicz (DK, diecezja bydgoska)

 • Gdzie jest nasza wiara?   Mirosław Gumiński (DK, diecezja radomska)

 • Poświęcenie kaplicy w domu na Jagiellońskiej   Anna Nowak

 • Z historii DK w diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie   Irena i Wiktor

 • W Chrystusie szukaliśmy wzoru miłości małżeńskiej   Małgorzata i Zdzisław Wójcikowie (DK, diecezja prz

 • Cztery prawa życia duchowego dla organizatorów rekolekcji ewangelizacyjnych   Aleksandra i Jacek Grzeszczukowie (DK, Tarnów)

 • Wyrzuciłem kamień z serca   Czesław Bugno (DK, Świnoujście)

 • Diakonia życia ogłasza konkurs z nagrodami  

 • List`95: maj - sierpie 2004

  Rodziny Domowego Kościoła w Kaliszu

  Rodziny DK z Polski, a także z Niemiec, już po raz siódmy przybyły do św. Józefa Kaliskiego w liczbie ponad 1500 osób. W świątyni, zatroskany o wygodę każdego pielgrzyma jak w Nazarecie św. Józef, krzątał się i witał przybyłych ks. proboszcz Jacek Plota. Spotkanie rozpoczęło się wielkim przyzywaniem Ducha Świętego, aby był z nami i budował z nas wspólnotę otwartą na działanie łaski Bożej. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa z Listu św. Pawła do Efezjan „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu” (Ef 5, 20), które nawiązywały do obchodów 30-lecia Oazy Rodzin. Przy słowach pieśni „Zjednoczeni w Duchu” wszyscy poczuliśmy się jedną wielką wspólnotą. Po powitaniu przez gospodarza miejsca, para krajowa DK Ania i Jacek Nowakowie wyrazili radość, że są z nami: ukochana przez wszystkich Siostra Jadwiga i pierwsza para krajowa DK Zosia i Gienek Bednarzowie. Ks. Jan Mikulski, witając uczestników pielgrzymki, przypomniał wszystkich moderatorów krajowych DK. Powiedział, że spotykamy się po raz siódmy, a biblijnie „7” oznacza, że „od zawsze”. A więc nasze pielgrzymki do św. Józefa wpisują się już na stałe do kalendarza spotkań DK. W konferencji ks. Grzegorz Krysztofik z diecezji warszawskiej przywołał postać Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, za którego trzeba bardzo gorąco dziękować Panu Bogu. Przez niego to bowiem potężnie wiał Duch Święty. Ten człowiek to wielki dar nie tylko dla RŚ-Ż, ale dla całego Kościoła. To właśnie on pilnie słuchał, co głosił Sobór Watykański II, studiował dokumenty i wszystko przekładał na język czynu. Ks. Krysztofik zwrócił uwagę na to, jak bardzo wizja Ojca Franciszka jest potrzebna w dzisiejszym świecie, w którym tak mocno atakowana jest rodzina. Sytuacja ta stawia wielkie zadanie przed rodzinami DK. Ukazuje, jak bardzo potrzebna jest ewangelizacja, a następnie formacja, abyśmy byli zdolni do diakonii. Wysłuchaliśmy też świadectw Józefy i Alfreda Tęczarów z Wrocławia oraz Zofii z Hanoweru (jej mąż Kazimierz nie mógł przyjechać z powodu choroby). Podkreślali oni, jak bardzo formacja w DK przemieniła ich wzajemne relacje w małżeństwie, relacje z innymi ludźmi i z Panem Bogiem. Nie mogło zabraknąć słowa Siostry Jadwigi, świadka i pierwszego pomocnika Ojca Założyciela. Kochana Siostra, jak zwykle pełna radości i pogody ducha, a zawsze bardzo skromna i pokorna, przypomniała nam wszystkim, jak ks. Franciszek widział umocowanie DK w RŚ-Ż. Następnie przeżyliśmy Drogę Krzyżową, której rozważanie było ukierunkowane głównie na kontemplowanie stacji XII (Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu).
  O godzinie 18-tej rozpoczęła się najważniejsza część naszego spotkania – Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Stanisław Napierała. W koncelebrze uczestniczyło 33 kapłanów. W homilii ks. Biskup rozwinął główną myśl spotkania. Powiedział m.in., że powinniśmy stale za wszystko dziękować Bogu, gdyż wszelkie dobro Jemu zawdzięczamy. Pielgrzymka więc staje się pod tym względem rachunkiem sumienia: Jak to jest ze mną? Czy ja dziękuję Panu Bogu? Jak jest w rodzinie – czy umiemy sobie nawzajem dziękować? Ks. Biskup powiedział, że trzeba dziękować za fundamentalne dobro, jakim jest rodzina. Syn Boży stał się człowiekiem i wychowywał się w rodzinie, a tym samym potwierdził zamysł Boży, jakim jest rodzina. Należy wielbić Pana Boga za 30-lecie istnienia DK, za to dobro, jakie dzięki niemu zaistniało w naszych rodzinach. Trzeba też dziękować za te siedem pielgrzymek, które nam wspólnie dane było przeżyć. Na zakończenie ks. Biskup podkreślił, że panu Bogu szczególnie miła jest modlitwa dziękczynna i zachęcił nas słowami: „Dziękujcie więc, a zobaczycie, jak Pan Bóg będzie wam błogosławił w waszych małżeństwach i rodzinach”. Po Eucharystii ks. Biskup w asyście księży, moderatora generalnego RŚ-Ż i moderatora krajowego DK, a także pary krajowej i pary diecezjalnej z Kalisza udali się do kaplicy św. Józefa, gdzie odmówili „Akt oddania DK w opiekę św. Józefowi”.
  Naszą wielką radością była obecność w czasie tej pielgrzymki moderatora generalnego RŚ-Ż ks. Romana Litwińczuka, który przekazał zebranym pozdrowienia od członków DK z Białorusi i Ukrainy, skąd właśnie wrócili wraz z ks. Janem Mikulskim. Obaj kapłani przeprowadzili tam rekolekcje: ks. Jan – na Białorusi, a ks. Roman – na Ukrainie, gdzie w diecezji kamieniecko-podolskiej są już 84 kręgi rodzin, a w żytomiersko-kijowskiej działają 23 kręgi. Ks. Litwińczuk podzielił się radością, że moderatorem jednego z kręgów rodzin jest ks. Biskup Witalis. Całe spotkanie zakończyła modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Pielgrzymka była również okazją do serdecznych spotkań przyjaciół z Domowego Kościoła.

  Gabrysia Andruszkiewicz
  (DK, diecezja bydgoska)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK